Disciplinárna komisia
Členovia
Štefan Tavač
Ladislav Korček
Marián Šichman
Stanislav Klobucký
Tajomníci
Rozhodnutia
ZA-DK-2017/2018-0105Zmena termínu MFS
ZA-DK-2017/2018-0104Zmena termínu MFS
ZA-DK-2017/2018-0103Poplatok za odvolanie
ZA-DK-2017/2018-0102Zákaz výkonu funkcie
ZA-DK-2017/2018-0101Zastavenie odvolacieho konania
ZA-DK-2017/2018-0100Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0099Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0098Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0097Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0096Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0095Zamietnutie žiadosti
ZA-DK-2017/2018-0093Zamietnutie žiadosti
ZA-DK-2017/2018-0091Pokuta a uzavretie štadiónu
ZA-DK-2017/2018-0089Poplatok za prejednanie
ZA-DK-2017/2018-0088Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0087Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0086Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0085Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0084Poplatok za zmenu termínu MFS
ZA-DK-2017/2018-0083Prejednanie námietky
ZA-DK-2017/2018-0080Pokarhanie klubu
ZA-DK-2017/2018-0078Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0077Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0076Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0075Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0074Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0073Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0072Pokarhanie klubu
ZA-DK-2017/2018-0071Pokarhanie klubu
ZA-DK-2017/2018-0070Pokarhanie klubu
ZA-DK-2017/2018-0067Žiadosť o písomné stanovisko
ZA-DK-2017/2018-0066Pokarhanie klubu
ZA-DK-2017/2018-0065Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0064Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0063Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0062Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0061Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0060Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0059Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0058Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0057Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0056Trest hráča