Disciplinárna komisia
Členovia
Štefan Tavač
Ladislav Korček
Marián Šichman
Stanislav Klobucký
Tajomníci