Disciplinárna komisia
Členovia
Marián Šichman
Ladislav Korček
Tajomníci