Disciplinárna komisia
Členovia
Štefan Tavač
Ladislav Korček
Marián Šichman
Stanislav Klobucký
Tajomníci
Rozhodnutia
ZA-DK-2017/2018-0137Pokarhanie klubu
ZA-DK-2017/2018-0135Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0134Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0133Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0132Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0131Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0130Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0129Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0128Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0126Pokarhanie klubu
ZA-DK-2017/2018-0125Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0124Predbežné ochranné opatrenie
ZA-DK-2017/2018-0123Pokarhanie klubu
ZA-DK-2017/2018-0120Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0119Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0118Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0113Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0112Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0111Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0110Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0109Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0108Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0107Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0106Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0105Zmena termínu MFS
ZA-DK-2017/2018-0104Zmena termínu MFS
ZA-DK-2017/2018-0103Poplatok za odvolanie
ZA-DK-2017/2018-0102Zákaz výkonu funkcie
ZA-DK-2017/2018-0101Zastavenie odvolacieho konania
ZA-DK-2017/2018-0100Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0099Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0098Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0097Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0096Trest hráča
ZA-DK-2017/2018-0095Zamietnutie žiadosti
ZA-DK-2017/2018-0093Zamietnutie žiadosti
ZA-DK-2017/2018-0091Pokuta a uzavretie štadiónu
ZA-DK-2017/2018-0089Poplatok za prejednanie