Disciplinárna komisia
ZA-DK-2016/2017-0247
Podmienečná pokuta klubu
ŠDK na základe podkladov od KR ObFZ Žilina a rozhodnutia VV ObFZ Žilina trestá v súlade s RS bod 66 za nedostatočný počet aktívnych rozhodcov nasledovné FK: • Podhorie pokutou 70 EUR s podmienečným odkladom do 31.12.2017, 10 EUR
Rozhodnutie: ZA-DK-2016/2017-0247
Klub: TJ ŠK Podhorie
Dátum zaevidovania: 21.04.2017 13:15
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 21.04.2017 13:15