Disciplinárna komisia
ZA-DK-2017/2018-0045
Pokuta klubu
ŠDK oznamuje FK Bitarová, že VV na svojom zasadnutí dňa 31.08.2017 mimoriadne znížil pokutu udelenú ŠDK vo výške 800 EUR za odhlásenie družstva žiakov na sumu 400 EUR, 10 EUR
Rozhodnutie: ZA-DK-2017/2018-0045
Klub: TJ Družstevník Bitarová
Dátum zaevidovania: 08.09.2017 13:52
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 08.09.2017 13:52
POKUTY