Komisia rozhodcov
Členovia
Libor Kolibač
Tajomníci