Úradné správy
Úradná správa č. 11 2017/2018
Dňa 20.10.2017 sa uskutoční volebná konferencia ObFZ Žilina o 16.00 hod. v hoteli SLOVAKIA za účasti prezidenta SFZ. Prezentácia bude od 15,15 do 15,...
Pridané dňa 14.10.2017Viac
Pridané dňa 07.10.2017Viac
Úradná správa č. 9 2017/2018
ŠDK zdvorilo žiada FK o zaslanie návratiek na konferenciu ObFZ Žilina najneskôr do 5.10.2017.
Pridané dňa 29.09.2017Viac
Úradná správa č. 7 2017/2018
ŠDK upozorňuje FK na nové znenie ustanovenia čl. 48 ods. 1 súťažného poriadku SFZ podľa ktorého „V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov v sú...
Pridané dňa 18.09.2017Viac
Úradná správa č. 6 2017/2018
ŠDK upozorňuje FK na nové znenie ustanovenia čl. 48 ods. 1 súťažného poriadku SFZ podľa ktorého „V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov v sú...
Pridané dňa 08.09.2017Viac
Úradná správa č. 5 2017/2018
ŠDK upozorňuje FK na nové znenie ustanovenia čl. 48 ods. 1 súťažného poriadku SFZ podľa ktorého „V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov v sú...
Pridané dňa 02.09.2017Viac
Úradná správa č. 4 2017/2018
ŠDK oznamuje FK, že dňa 25.08.2016 o 17:00 hod. sa uskutoční aktív prípraviek a mladších žiakov v priestoroch PRESS CENTRA na západnej tribúne štadió...
Pridané dňa 30.08.2017Viac
Úradná správa č. 3 2017/2018
ŠDK oznamuje FK, že dňa 25.08.2016 o 17:00 hod. sa uskutoční aktív prípraviek a mladších žiakov v priestoroch PRESS CENTRA na západnej tribúne štadió...
Pridané dňa 30.08.2017Viac
Úradná správa č. 2 2017/2018
ŠDK oznamuje FK, že dňa 25.08.2016 o 17:00 hod. sa uskutoční aktív prípraviek a mladších žiakov v priestoroch PRESS CENTRA na západnej tribúne štadió...
Pridané dňa 30.08.2017Viac
Úradná správa č. 1 2017/2018
KR oznamuje, že náhradný seminár rozhodcov sa uskutoční dňa 11.08.2017 (piatok) o 16:00 hod. na ObFZ Žilina v zasadačke KR. Účasť rozhodcov, ktorí ne...
Pridané dňa 29.08.2017Viac
Pridané dňa 11.11.2016Viac
Pridané dňa 04.11.2016Viac
Pridané dňa 28.10.2016Viac
Pridané dňa 21.10.2016Viac
Pridané dňa 14.10.2016Viac
Pridané dňa 07.10.2016Viac
Pridané dňa 30.09.2016Viac
Pridané dňa 23.09.2016Viac
Pridané dňa 19.09.2016Viac
Pridané dňa 09.09.2016Viac
Zväzové novinky