Úradné správy
Úradná správa č. 2 2018/2019
ŠDK vzhľadom na predpoveď počasia žiada delegované osoby, aby dbali na zdravie hráčov a v závislosti od počasia nariadili prestávky na občerstvenie h...
Pridané dňa10.08.2018Viac
Úradná správa č. 1 2018/2019
ŠDK vzhľadom na predpoveď počasia žiada delegované osoby, aby dbali na zdravie hráčov a v závislosti od počasia nariadili prestávky na občerstvenie h...
Pridané dňa04.08.2018Viac
Úradná správa č. 31 2017/2018
ŠDK upozorňuje kluby, ktoré prihlásia družstvá prípraviek pre súťažný ročník 2018/2019, že súčasťou aktívu pred súťažným ročníkom konaného dňa 4. 7.2...
Pridané dňa25.06.2018Viac
Úradná správa č. 30 2017/2018
Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografi...
Pridané dňa16.06.2018Viac
Úradná správa č. 29 2017/2018
ŠDK oznamuje, že termín aktívu klubov pred súťažným ročníkom bude dňa 04.07.2018 o 15:30 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti budovy KOTVA na Pred...
Pridané dňa11.06.2018Viac
Úradná správa č. 28 2017/2018
ŠDK oznamuje, že turnaje Teodora Zvaru sa uskutoční týždeň po ukončení súťaží riadených ObFZ Žilina, t. j. v dňoch 23.−24.6.2018. Prvýkrát sa uskutoč...
Pridané dňa04.06.2018Viac
Úradná správa č. 27 2017/2018
ŠDK upozorňuje kluby, že v zmysle bodu 3.3 Rozpisu súťaží hracím dňom posledného kola príslušnej súťaže je sobota.
Pridané dňa29.05.2018Viac
Úradná správa č. 26 2017/2018
ŠDK upozorňuje kluby, aby si počas jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018  včas a dôsledne overili aktuálnu platnosť registračných preukazov hráčov...
Pridané dňa19.05.2018Viac
Úradná správa č. 25 2017/2018
Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografi...
Pridané dňa12.05.2018Viac
Úradná správa č. 24 2017/2018
ŠDK upozorňuje kluby na SP čl. 69, bod 3 a RS bod 4.9, na základe ktorých sú kluby v prípade neodohratia stretnutia povinné sa dohodnúť na novom term...
Pridané dňa04.05.2018Viac
Úradná správa č. 23 2017/2018
ŠDK oznamuje, že turnaj Teodora Zvaru sa uskutoční týždeň po ukončení súťaží riadených ObFZ Žilina, t. j. v dňoch 23.-24.6.2018. Prvýkrát sa uskutočn...
Pridané dňa27.04.2018Viac
Úradná správa č. 22 2017/2018
ŠDK upozorňuje kluby, aby si počas jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018 včas a dôsledne overili aktuálnu platnosť registračných preukazov hráčov...
Pridané dňa20.04.2018Viac
Úradná správa č. 21 2017/2018
ŠDK upozorňuje kluby, aby si počas jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018 včas a dôsledne overili aktuálnu platnosť registračných preukazov hráčov...
Pridané dňa13.04.2018Viac
Úradná správa č. 20 2017/2018
ŠDK upozorňuje FK: Pre FK /I.II.III.trieda mužov/ sú pripravené k prevzatiu reklamné bannery firmy DOXXbet a futbalové lopty – RS bod 70. Reklamné ba...
Pridané dňa05.04.2018Viac
Úradná správa č. 19 2017/2018
ŠDK upozorňuje FK: Pre FK /I.II.III.trieda mužov/ sú pripravené k prevzatiu reklamné bannery firmy DOXXbet a futbalové lopty – RS bod 70. Reklamné ba...
Pridané dňa30.03.2018Viac
Úradná správa č. 18 2017/2018
ŠDK upozorňuje FK: Pre FK /I.II.III.trieda mužov/ sú pripravené k prevzatiu reklamné bannery firmy DOXXbet a futbalové lopty – RS bod 70. Reklamné ba...
Pridané dňa23.03.2018Viac
Úradná správa č. 17 2017/2018
ŠDK upozorňuje kluby, že do 09.04.2018 predseda ŠDK čerpá dovolenku a preto všetky otázky a aj prípadné odvolávanie stretnutí z dôvodu nepriaznivého ...
Pridané dňa08.03.2018Viac
Úradná správa č. 16 2017/2018
ŠDK upozorňuje kluby, že stretnutia, ktoré sa v jesennej časti neodohrali, budú odohraté v jarnej časti ročníka 2017/2018 v termínoch uvedených v tab...
Pridané dňa06.12.2017Viac
Úradná správa č. 15 2017/2018
ŠDK upozorňuje kluby, že stretnutia, ktoré sa v jesennej časti neodohrajú, budú odohraté v jarnej časti ročníka 2017/2018 počas pracovných dní alebo ...
Pridané dňa16.11.2017Viac
Úradná správa č. 14 2017/2018
Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 26.10.2017 prerokovala odvolanie TJ Tatran Bytčica voči rozhodnutiu ŠDK č. 110 / US 9 a potvrdzuje správno...
Pridané dňa03.11.2017Viac