Úradné správy
Úradná správa č. 15 2017/2018
ŠDK upozorňuje kluby, že stretnutia, ktoré sa v jesennej časti neodohrajú, budú odohraté v jarnej časti ročníka 2017/2018 počas pracovných dní alebo ...
Pridané dňa16.11.2017Viac
Úradná správa č. 14 2017/2018
Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 26.10.2017 prerokovala odvolanie TJ Tatran Bytčica voči rozhodnutiu ŠDK č. 110 / US 9 a potvrdzuje správno...
Pridané dňa03.11.2017Viac
Úradná správa č. 13 2017/2018
Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 26.10.2017 prerokovala odvolanie TJ Tatran Bytčica voči rozhodnutiu ŠDK č. 110 / US 9 a potvrdzuje správno...
Pridané dňa28.10.2017Viac
Pridané dňa23.10.2017Viac
Úradná správa č. 11 2017/2018
Dňa 20.10.2017 sa uskutoční volebná konferencia ObFZ Žilina o 16.00 hod. v hoteli SLOVAKIA za účasti prezidenta SFZ. Prezentácia bude od 15,15 do 15,...
Pridané dňa14.10.2017Viac
Pridané dňa07.10.2017Viac
Úradná správa č. 9 2017/2018
ŠDK zdvorilo žiada FK o zaslanie návratiek na konferenciu ObFZ Žilina najneskôr do 5.10.2017.
Pridané dňa29.09.2017Viac
Úradná správa č. 7 2017/2018
ŠDK upozorňuje FK na nové znenie ustanovenia čl. 48 ods. 1 súťažného poriadku SFZ podľa ktorého „V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov v sú...
Pridané dňa18.09.2017Viac
Úradná správa č. 6 2017/2018
ŠDK upozorňuje FK na nové znenie ustanovenia čl. 48 ods. 1 súťažného poriadku SFZ podľa ktorého „V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov v sú...
Pridané dňa08.09.2017Viac
Úradná správa č. 5 2017/2018
ŠDK upozorňuje FK na nové znenie ustanovenia čl. 48 ods. 1 súťažného poriadku SFZ podľa ktorého „V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov v sú...
Pridané dňa02.09.2017Viac
Úradná správa č. 4 2017/2018
ŠDK oznamuje FK, že dňa 25.08.2016 o 17:00 hod. sa uskutoční aktív prípraviek a mladších žiakov v priestoroch PRESS CENTRA na západnej tribúne štadió...
Pridané dňa30.08.2017Viac
Úradná správa č. 3 2017/2018
ŠDK oznamuje FK, že dňa 25.08.2016 o 17:00 hod. sa uskutoční aktív prípraviek a mladších žiakov v priestoroch PRESS CENTRA na západnej tribúne štadió...
Pridané dňa30.08.2017Viac
Úradná správa č. 2 2017/2018
ŠDK oznamuje FK, že dňa 25.08.2016 o 17:00 hod. sa uskutoční aktív prípraviek a mladších žiakov v priestoroch PRESS CENTRA na západnej tribúne štadió...
Pridané dňa30.08.2017Viac
Úradná správa č. 1 2017/2018
KR oznamuje, že náhradný seminár rozhodcov sa uskutoční dňa 11.08.2017 (piatok) o 16:00 hod. na ObFZ Žilina v zasadačke KR. Účasť rozhodcov, ktorí ne...
Pridané dňa29.08.2017Viac
Pridané dňa11.11.2016Viac
Pridané dňa04.11.2016Viac
Pridané dňa28.10.2016Viac
Pridané dňa21.10.2016Viac
Pridané dňa14.10.2016Viac
Pridané dňa07.10.2016Viac
Zväzové novinky