Úradné správy
Úradná správa č. 22 2017/2018
ŠDK upozorňuje kluby, aby si počas jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018 včas a dôsledne overili aktuálnu platnosť registračných preukazov hráčov...
Pridané dňa20.04.2018Viac
Úradná správa č. 21 2017/2018
ŠDK upozorňuje kluby, aby si počas jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018 včas a dôsledne overili aktuálnu platnosť registračných preukazov hráčov...
Pridané dňa13.04.2018Viac
Úradná správa č. 20 2017/2018
ŠDK upozorňuje FK: Pre FK /I.II.III.trieda mužov/ sú pripravené k prevzatiu reklamné bannery firmy DOXXbet a futbalové lopty – RS bod 70. Reklamné ba...
Pridané dňa05.04.2018Viac
Úradná správa č. 19 2017/2018
ŠDK upozorňuje FK: Pre FK /I.II.III.trieda mužov/ sú pripravené k prevzatiu reklamné bannery firmy DOXXbet a futbalové lopty – RS bod 70. Reklamné ba...
Pridané dňa30.03.2018Viac
Úradná správa č. 18 2017/2018
ŠDK upozorňuje FK: Pre FK /I.II.III.trieda mužov/ sú pripravené k prevzatiu reklamné bannery firmy DOXXbet a futbalové lopty – RS bod 70. Reklamné ba...
Pridané dňa23.03.2018Viac
Úradná správa č. 17 2017/2018
ŠDK upozorňuje kluby, že do 09.04.2018 predseda ŠDK čerpá dovolenku a preto všetky otázky a aj prípadné odvolávanie stretnutí z dôvodu nepriaznivého ...
Pridané dňa08.03.2018Viac
Úradná správa č. 16 2017/2018
ŠDK upozorňuje kluby, že stretnutia, ktoré sa v jesennej časti neodohrali, budú odohraté v jarnej časti ročníka 2017/2018 v termínoch uvedených v tab...
Pridané dňa06.12.2017Viac
Úradná správa č. 15 2017/2018
ŠDK upozorňuje kluby, že stretnutia, ktoré sa v jesennej časti neodohrajú, budú odohraté v jarnej časti ročníka 2017/2018 počas pracovných dní alebo ...
Pridané dňa16.11.2017Viac
Úradná správa č. 14 2017/2018
Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 26.10.2017 prerokovala odvolanie TJ Tatran Bytčica voči rozhodnutiu ŠDK č. 110 / US 9 a potvrdzuje správno...
Pridané dňa03.11.2017Viac
Úradná správa č. 13 2017/2018
Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 26.10.2017 prerokovala odvolanie TJ Tatran Bytčica voči rozhodnutiu ŠDK č. 110 / US 9 a potvrdzuje správno...
Pridané dňa28.10.2017Viac
Pridané dňa23.10.2017Viac
Úradná správa č. 11 2017/2018
Dňa 20.10.2017 sa uskutoční volebná konferencia ObFZ Žilina o 16.00 hod. v hoteli SLOVAKIA za účasti prezidenta SFZ. Prezentácia bude od 15,15 do 15,...
Pridané dňa14.10.2017Viac
Pridané dňa07.10.2017Viac
Úradná správa č. 9 2017/2018
ŠDK zdvorilo žiada FK o zaslanie návratiek na konferenciu ObFZ Žilina najneskôr do 5.10.2017.
Pridané dňa29.09.2017Viac
Úradná správa č. 7 2017/2018
ŠDK upozorňuje FK na nové znenie ustanovenia čl. 48 ods. 1 súťažného poriadku SFZ podľa ktorého „V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov v sú...
Pridané dňa18.09.2017Viac
Úradná správa č. 6 2017/2018
ŠDK upozorňuje FK na nové znenie ustanovenia čl. 48 ods. 1 súťažného poriadku SFZ podľa ktorého „V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov v sú...
Pridané dňa08.09.2017Viac
Úradná správa č. 5 2017/2018
ŠDK upozorňuje FK na nové znenie ustanovenia čl. 48 ods. 1 súťažného poriadku SFZ podľa ktorého „V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov v sú...
Pridané dňa02.09.2017Viac
Úradná správa č. 4 2017/2018
ŠDK oznamuje FK, že dňa 25.08.2016 o 17:00 hod. sa uskutoční aktív prípraviek a mladších žiakov v priestoroch PRESS CENTRA na západnej tribúne štadió...
Pridané dňa30.08.2017Viac
Úradná správa č. 3 2017/2018
ŠDK oznamuje FK, že dňa 25.08.2016 o 17:00 hod. sa uskutoční aktív prípraviek a mladších žiakov v priestoroch PRESS CENTRA na západnej tribúne štadió...
Pridané dňa30.08.2017Viac
Úradná správa č. 2 2017/2018
ŠDK oznamuje FK, že dňa 25.08.2016 o 17:00 hod. sa uskutoční aktív prípraviek a mladších žiakov v priestoroch PRESS CENTRA na západnej tribúne štadió...
Pridané dňa30.08.2017Viac