ÚRADNÁ SPRÁVA č.10

21.10.2016, Milan Matejčík

ÚRADNÁ SPRÁVA číslo 10.

 

1. ŠDK - predseda Peter VACHAN, zasadnutie dňa 19.10.2016

 

Vylúčený po 2. ŽK. DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 MFS nepodmienečne podľa DP čl. 37/3 od 17.10.2016:

 

 1. Samuel Mintál 1323521 Bytčica, 5 EUR
 2. Mário Bučo 1284417 Predmier „B“, 5 EUR
 3. Marek Lacko 1174801 Rašov, 10 EUR
 4. Branislav Tucík 1146326 Pšurnovice, 10 EUR

 

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 17 DP a podľa DP čl. 71 ods. 1 a 71 ods. 2/a, b:

 

 1. Patrik Baláž 1278639 Pov. Chlmec 4 týždne od 17.10.2016 s prerušením, DP 47/1b, 2b, 5 EUR
 2. Branislav Sluka 1086190 L. Lúčka 7 týždňov od 17.10.2016 s prerušením, DP 49/1b, 2b, 10 EUR
 3. Matej Hazda 1189925 Hôrky 4 týždne od 17.10.2016 s prerušením, DP 49/1b, 2b, 10 EUR
 4. Marek Lacko 1174801 Rašov 3 týždne od 17.10.2016 s prerušením, DP 48/1c, 2b, DS si vykoná po vykonaní trestu podľa U 184, 10 EUR
 5. Anton Danížek 1180037 Súľov 7 týždňov od 17.10.2016 s prerušením, DP 48/1c, 2b, 10 EUR
 6. Roman Hudek 1066632 Súľov 3 MFS od 17.10.2016, DP 45/1a,2a, 10 EUR
 7. Matúš Kubica 1245581 Bitarová 3 týždne od 17.10.2016 s prerušením, DP 49/1b, 2b, 10 EUR
 8. Ondrej Minárik 1142753 Hvozdnica 8 týždňov N od 17.10.2016 s prerušením, DP 49/1d, 2d, 10 EUR
 9. Matej Králik 1212581 Hvozdnica 3 MFS N od 17.10.2016, DP 48/1b, 2a, 10 EUR
 10. Tomáš Belan 1192503 Podhorie 3 týždne N od 17.10.2016 s prerušením, DP 48/1c, 2b, 10 EUR
 11. Tomáš Trnka 1248990 Brodno 3 týždne N od 17.10.2016 s prerušením, DP 48/1c, 2b, 10 EUR
 12. Daniel Jaššo 1261661 Dolná Tižina 3 týždne N od 17.10.2016 s prerušením, DP 48/1c, 2b, 10 EUR

 

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a, od 17.10.2016:

 1. Peter Bandúr, 1179083, Dolný Hričov, 10 EUR

 

Disciplinárne oznamy :

 

 1. ŠDK ruší U 171 z ÚS č. 9 (pozastavenie výkonu športovej činnosti pre Martin Maliaček 1356564 Mojš, 5 EUR)
 2. ŠDK trestá FK Jablonové pokutou 200 EUR podľa DP 47/1c, 4, RS 87.10, 10 EUR
 3. ŠDK trestá FK Jablonové nepodmienečným zákazom odohratia 2 MFS na ihrisku v Jablonovom a v okolí 15 km, zároveň ukladá povinnosť odohrať tieto 2 MFS bez divákov, zvýšením usporiadateľskej služby na 10 členov do 30.06.2017 a ukladá oznámiť ŠDK a KR ObFZ Žilina ako aj súperovi najneskôr do 22.10.2016 do 15:00 hod. miesto odohratia MFS 12. kola II. DT triedy dospelých Jablonové – Teplička nad Váhom „B“, miesto odohratia MFS 14. kola II. DT triedy dospelých Jablonové – Divina najneskôr do 26.10.2016 do 12:00 hod., podľa DP 47/1c, 4, 10 EUR.
 4. ŠDK trestá FK Dolná Tižina pokutou 100 EUR podľa DP 47/1c, 4, RS 87.10, 10 EUR
 5. ŠDK ukladá FK Dolná Tižina za neuhradenie mesačných zberných faktúr ukladá predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze výkonu športovej činnosti, podľa čl. 43/2a, 4 DP, od 24.10.2016, až do splnenia povinnosti, 10 EUR
 6. ŠDK žiada FK Petrovice o podrobné písomné stanovisko a identifikáciu hráčov a ďalších osôb dopúšťajúcich sa HNS počas MFS 11. kola II. DT dospelých Bitarová – Súľov v lehote do 26.10.2016 do 15:00 hod.
 7. ŠDK žiada z MFS 11. kola III. DT dospelých Ďurčiná – Dolná Tižina o písomné stanovisko R Romana Kaštana k okolnostiam namietaného štartu hráča a zároveň predvoláva na svoje zasadnutie dňa 26.10.2016 o 16:15 hod. nasledovné osoby:
 • Patrik Šmehyl 1238962 Dolná Tížina
 • Ján Martinec 1315173 AR
 • Lukáš Kalman 1172408 kapitán FK Ďurčiná
 • Radoslav Krajči vedúci FK Ďurčiná
 1. Tomáš  Janoška 1296716 Lietava ŠDK podmienečne upúšťa od zvyšku DS s podmienečným odkladom do 30.04.2017, 5 EUR
 2. Marek Wtorek, 1207509, Zástranie, ŠDK podmienečne upúšťa od zvyšku DS s podmienečným odkladom do 30.04.2017, 10 EUR
 3. Patrik Šmehyl 1238962 Dolná Tížina, ŠDK predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon športovej činnosti do 17.10.2016 do vyriešenia, 10 EUR.

 

Športovo – technické oznamy :

 

 1. ŠDK berie na vedomie vyjadrenie FK Gbeľany k úhrade odstupného za hráča Michala Užáka a považuje vec za ukončenú.
 2. ŠDK schvaľuje dohodu FK Ovčiarsko a FK Dolný Hričov a nariaďuje odohrať MFS 12. kola II. MT „B“ žiakov Ovčiarsko – Dolný Hričov dňa 22.10.2016 o 10:00 hod.
 3. ŠDK schvaľuje dohodu FK Lietava a FK Veľké Rovné a nariaďuje odohrať MFS 13. kola I. ims triedy dorastu Lietava – Veľké Rovné dňa 29.10.2016 o 10:00 hod.
 4. ŠDK schvaľuje dohodu FK Štiavnik a FK Nededza a nariaďuje odohrať MFS 12. kola I. MT žiakov Štiavnik – Nededza dňa 28.10.2016 o 11:00 hod.
 5. ŠDK žiada o predloženie nasledovných videozáznamov najneskôr do 26.10.2016 do 12:00 hod. na ObFZ Žilina

z MFS 11. kola I. DOXXbet triedy dospelých:

 • Kamenná Poruba – Veľké Rovné
 • L. Lúčka – Hôrky
 • Pov. Chlmec – Kolárovice

z MFS z 11. kola II. DOXXbet triedy dospelých

 • Bitarová – Súľov
 • Turie – Teplička nad Váhom B
 • Krasňany - Jablonové

 

Najbližšie zasadnutie ŠDK sa uskutoční dňa 26.10.2016 o 16:00 hod. na ObFZ Žilina.

 

2. KR – predseda Libor Kolibač, zasadnutie dňa 19.10.2016

 

KR obdržala podnet  / sťažnosť / od FK Súľov na výkon R v MFS  II. trieda mužov, 11.kolo, Bitarová – Súľov. Z dôvodu nesplnenia podmienok kap. XIII., čl. 80.10 RS 2016/2017 tento zamieta.

KR oznamuje všetkým R a DZ pôsobiacim v súťažiach SFZ, SsFZ a ObFZ, že tradičné ukončenie roka pri kapustnici, sa uskutoční dňa 11.11.2016 o 18.00 hod. v reštaurácii „CENTRAL PUB“ / vedľa MIRAGE, zástavka MHD Hurbanova /. Prosíme potvrdiť účasť na MT 0903 620 054, resp.0904 501 902 v termíne do 6.11.2016.

KR obdržala podnet  / pochvalu / na výkon / R / Martin Matula a Juraj Krajči  /AR / z MFS I. triedy, muži  RT Konská – Kotešová.

Ospravedlnenia: Vlasatý28.10.- 2.11.2016, Vrábel – 22.-23.10., Kubík – 22.10.- 6.11, Milo – 22.-23.10., Hrobárik – 22.10., Mitúch – 22.10. – 23.10.2016  do 12.00 hod.

 

Zmena DL č. 12:

 

Ovčiarsko – D. Hričov / žiaci / - hrá sa 22.10.

Štiavnik – Nededza / žiaci / - hrá sa 28.10. o 11.00 hod.

Hvozdnica – Mojš / muži / - Ďurina za Blaško

Pšurnovice – Hrabové / muži / - Blaško za Ďurina

Jablonové – Teplička „B“ / muži / - HP D. Hričov

Podhorie – Kunerad / muži / - odložené

Podhorie – Kunerad / žiaci / - odložené

Ovčiarsko – D. Hričov / muži / - Špánik / AR 1 /

Trnové – Babkov / muži / - Žiak / AR 1 /

 

 

3. Hospodárska komisia – predseda Mgr. Anna Psotná

                   

Neuhradené  MZF  za mesiac  september  ku dňu  20.10.2016:

 

FK FATRAN  –  Dolná Tižina

 

HK odstupuje FK na disciplinárne riešenie prostredníctvom ŠDK ObFZ .

 

 

4. TMK – predseda Ján Capko

 

Dňa  17.11.2016  sa uskutoční II. ročník turnaja prípraviek o pohár predsedu ObFZ Žilina v Korni.

Turnaj je pre hráčov narodených v roku 2007 a mladších. Žiadame všetky družstvá, ktoré majú záujem zúčastniť sa aby dali vedieť predsedovi TMK p. Capkovi 0903 644 165 , alebo na sekretariát p. Matejčík 0908 903 264.

Prihlásené družstvá : Belá, Krasňany, Hôrky, Rosina.

 

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2016 bude organizovať školenie trénerov UEFA B licencie (min. 15 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej UEFA GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 120 hodín v nasledovných termínoch: 1. blok 17. – 20. 11. 2016 2. blok 16. – 18. 12. 2016 3. blok 21. – 22. 01. 2017 07. 03. 2017 – záverečné skúšky Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 290.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 06.novembra 2016 na priloženom tlačive prihlášky (ssfz.sk) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 

 TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2016 bude organizovať školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (min. 15 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín v nasledovných termínoch: 1. blok 26. – 27. 11. 2016 2. blok 17. – 18. 12. 2016 07. 02. 2017 – záverečné skúšky Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 06. novembra 2016 na priloženom tlačive prihlášky (ssfz.sk) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2016 bude organizovať doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 8 hodín dňa 17. novembra 2016 (štvrtok – štátny sviatok) v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 06. novembra 2016 na priloženom tlačive prihlášky (ssfz.sk) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 

5. Sekretariát  -  ObFZ

 

Pre futbalové kluby / I.II.III. trieda mužov/ od sponzora DOXXbet  sú pripravené k prevzatiu  futbalové lopty  / 3ks na mužstvo/.  Futbalové lopty si môžete prevziať počas úradných hodín na sekretariáte ObFZ Žilina.

 

Každý klub / ktorého družstvo štartuje v súťaží ObFZ / si môže prevziať 1ks RS 2016/2017 v tlačenej forme na sekretariáte počas stránkových hodín.

 

Dňa 13.1.2017 sa uskutoční v Hoteli Slovakia slávnostné vyhlásenie jedenástky roka 2016 spojené s tradičným plesom ObFZ Žilina.

Vstupenky sú v predaji na sekretariáte ObFZ Žilina. Cena vstupenky je 30,-€.

Prosíme prípadných darcov cien do tomboly, aby sa prihlásili u sekretára ObFZ – 0908 903 264 p. Matejčíka.

 

Upozorňujeme FK, že na základe čl. 12/8 RaPP po skončení tohto registračného obdobia nie je možné podávať až do začiatku zimného registračného obdobia žiadosti o registráciu hráča, staršieho ako 12 rokov (základná registrácia).

 

Na základe konzultácie s Matrikou SFZ oznamujeme, že registračné obdobie pre hráčov – amatérov z a do zahraničia sa zhoduje s registračným obdobím bez obmedzenia pre amatérov, teda od 1.7. do 31.8. a od 1.1. do 31.3.kalendárneho roka.

 

 

Ing. Igor  KRŠKO   v.r.                            Milan MATEJČÍK   v.r.

predseda ObFZ                                       sekretár ObFZ

 

Prečítané: 197x