ÚRADNÁ SPRÁVA č.11

28.10.2016, Milan Matejčík

ÚRADNÁ SPRÁVA číslo 11.

 

1. ŠDK - predseda Peter VACHAN, zasadnutie dňa 26.10.2016

Vylúčený po 2. ŽK. DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 MFS nepodmienečne podľa DP čl. 37/3 od 24.10.2016:

 1. Daniel Haluška, 1335777,Mojš, 5 EUR
 2. Matúš Gabaj, 1289658, Ďurčiná, 5 EUR
 3. Mário Bučo, 1284417, Predmier, 5 EUR
 4. Marek Ondro, 1320804, Horný Hričov, 10 EUR

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 17 DP a podľa DP čl. 71 ods. 1 a 71 ods. 2/a, b:

 1. Martin Patyka, 1161301, Rašov, 6 týždňov s prerušením od 24.10.2016 podľa DP 48/1c, 2, 10 EUR
 2. Milan Minárik, 1198178, Rašov, 4 týždne s prerušením od 24.10.2016 podľa DP 48/1c, 2, 10 EUR

 

Disciplinárne oznamy :

 1. ŠDK berie na vedomie podanie FK Rašov a odstupuje ho KR ObFZ Žilina.
 2. ŠDK trestá FK Dolná Tižina pokutou 166 EUR podľa RS 87.4, 10 EUR
 3. ŠDK berie na vedomie stanovisko FK Petrovice a ukladá klubu DS pokarhanie, 10 EUR
 4. Patrik Šmehyl 1238962 Dolná Tížina, ŠDK zrušuje predbežné ochranné opatrenie a ukladá menovanému DS zákaz výkonu športovej činnosti na 1 mesiac s prerušením od 17.10.2016 podľa DP 53/2b, 10 EUR
 5. Jakub Kubík, 1260791, Dolná Tižina, ŠDK ukladá menovanému DS zákaz výkonu funkcie kapitána na 1 mesiac s prerušením od 24.10.2016 podľa DP 53/3b, 10 EUR
 6. Peter Galo, vedúci Dolná Tižina, zákaz výkonu všetkých funkcií v klube na 1 mesiac s prerušením od 24.10.2016 podľa DP 53/3b, 10 EUR.
 7. ŠDK trestá FK Dolná Tižina pokutou 800 EUR podľa RS 87.3, 10 EUR

Športovo – technické oznamy :

 1. ŠDK kontumuje MFS 11. kola III. DT dospelých Ďurčiná – Dolná Tižina v prospech FK Ďurčiná, výsledok 3:0 ponecháva v platnosti podľa SP 82/1f.
 2. ŠDK vylučuje družstvo dospelých Dolná Tižina zo súťaže III. DOXXbet trieda dospelých podľa SP 12/1
 3. ŠDK nariaďuje odohrať MFS 14. kola II. DT triedy dospelých Jablonové – Divina dňa 26.03.2016 o 15:00 hod na HP Dolná Tižina. najneskôr do 26.10.2016 do 12:00 hod.
 4. ŠDK kontumuje MFS 12. kola I. DT dospelých Hôrky – Rašov v prospech FK Hôrky, výsledok 6:1 ponecháva v platnosti podľa SP 82/1g.
 5. ŠDK schvaľuje dohody resp. nariaďuje odohrať MFS nasledovne:
  • 10. kola III. DT dospelých Podhorie – Babkov dňa 21.04.2017 o 16:00 hod.
  • 12. kola III. DT dospelých Podhorie – Kunerad dňa 06.11.2016 o 13:30 hod.
  • 12. kola I. ims trieda dorast Terchová – Lietava dňa 05.11.2016 o 13:00 hod, HP Lietava
  • 12. kola II. MT žiakov Podhorie – Kunerad dňa 28.10.2016 o 14:30 hod.
  • 12. kola I. MT žiakov Stráňavy - Veľké Rovné dňa 06.11.2016 o 10:00 hod.
  • 13. kola II: MT žiakov Dolný Hričov –Jablonové dňa 29.10.2016 o 10,00h.
  • 12. kola II. MT žiakov Ovčiarsko – Dolný Hričov dňa 27.10.2016 o 15,30 h.
  • 12. kola II. MT žiakov 1. KŠK Žilina – Divinka dňa 01.04.2016 o 10:00 hod.

 

 1. ŠDK žiada o predloženie nasledovných videozáznamov najneskôr do 02.11.2016 do 12:00 hod. na ObFZ Žilina

z MFS 12. kola I. DOXXbet triedy dospelých:

 • Hôrky - Rašov
 • Zástranie – Nededza
 • Veľké Rovné - Kotešová

z MFS z 12. kola II. DOXXbet triedy dospelých

 • Bitarová – Súľov
 • Hvozdnica - Mojš

 

Najbližšie zasadnutie ŠDK sa uskutoční dňa 02.11.2016 o 16:00 hod. na ObFZ Žilina.

 

2. KR – predseda Libor Kolibač, zasadnutie dňa 26.10.2016

 

KR prijala podnet – sťažnosť na výkon R v MFS mužov,12 kolo, Hôrky - Rašov, odohraného dňa 23.10.2016.Svoje stanovisko zaujme po vzhliadnutí video záznamu.

KR žiada FK Hôrky o zaslanie video – záznamu z MFS Hôrky – Rašov    / 12.kolo /, odohraného dňa 23.10.2016, na sekretariát ObFZ v termíne do 2.11.2016.

KR oznamuje všetkým R a DZ pôsobiacim v súťažiach SFZ, SsFZ a ObFZ, že tradičné ukončenie roka pri kapustnici, sa uskutoční dňa 11.11.2016 o 18.00 hod. v reštaurácii „CENTRAL PUB“ / vedľa MIRAGE, zástavka MHD Hurbanova /. Prosíme potvrdiť účasť na MT 0903 620 054, resp.0904 501 902 v termíne do 6.11.2016.

KR žiada ŠDK o potrestanie R Žitník za neskoré ospravedlnenie z MFS.

KR upozorňuje R a DZ, že vo štvrtok, 3.11.2016 vyjde DL 13/ 1 – všetky dohrávky na 5,6.11.2016.

Ospravedlnenia: Vlasatý28.10.- 2.11.2016, Korenčík– 29.-30.10., Kubík – 22.10.- 6.11, Oravec – 29.10., Hollý– 29.10., Mahút – 29.10 -2.11.,Hajduk – 27.10.- 2.11., Lonc – 29.10., Heidler – 28.10.-7.11., Rojík D. – 30.10.,

 

Zmena DL č. 13:

Bánová „B“ – V. Rovné / muži / - Matula za Korenčík

Hliník– Jablonové / muži / - Kúdelka za Rojík F.

Hliník – Jablonové / muži / - Nemček za Oravec

Lietava – V. Rovné / dorast / -  HP V. Rovné / 29.10. o 12.00 hod. /

 

3. TMK – predseda Ján Capko

 

Dňa  17.11.2016  sa uskutoční II. ročník turnaja prípraviek o pohár predsedu ObFZ Žilina v Korni.

Turnaj je pre hráčov narodených v roku 2007 a mladších. Žiadame všetky družstvá, ktoré majú záujem zúčastniť sa aby dali vedieť predsedovi TMK p. Capkovi 0903 644 165 , alebo na sekretariát p. Matejčík 0908 903 264.

Prihlásené družstvá : Belá, Krasňany, Hôrky, Rosina.

 

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2016 bude organizovať školenie trénerov UEFA B licencie (min. 15 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej UEFA GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 120 hodín v nasledovných termínoch: 1. blok 17. – 20. 11. 2016 2. blok 16. – 18. 12. 2016 3. blok 21. – 22. 01. 2017 07. 03. 2017 – záverečné skúšky Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 290.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 06.novembra 2016 na priloženom tlačive prihlášky (ssfz.sk) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 

 TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2016 bude organizovať školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (min. 15 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín v nasledovných termínoch: 1. blok 26. – 27. 11. 2016 2. blok 17. – 18. 12. 2016 07. 02. 2017 – záverečné skúšky Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 06. novembra 2016 na priloženom tlačive prihlášky (ssfz.sk) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2016 bude organizovať doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 8 hodín dňa 17. novembra 2016 (štvrtok – štátny sviatok) v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 06. novembra 2016 na priloženom tlačive prihlášky (ssfz.sk) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 

4. Sekretariát  -  ObFZ

 

Dňa 13.1.2017 sa uskutoční v Hoteli Slovakia slávnostné vyhlásenie jedenástky roka 2016 spojené s tradičným plesom ObFZ Žilina.

Vstupenky sú v predaji na sekretariáte ObFZ Žilina. Cena vstupenky je 30,-€.

Prosíme prípadných darcov cien do tomboly, aby sa prihlásili u sekretára ObFZ – 0908 903 264 p. Matejčíka.

 

Upozorňujeme FK, že na základe čl. 12/8 RaPP po skončení tohto registračného obdobia nie je možné podávať až do začiatku zimného registračného obdobia žiadosti o registráciu hráča, staršieho ako 12 rokov (základná registrácia).

 

Na základe konzultácie s Matrikou SFZ oznamujeme, že registračné obdobie pre hráčov – amatérov z a do zahraničia sa zhoduje s registračným obdobím bez obmedzenia pre amatérov, teda od 1.7. do 31.8. a od 1.1. do 31.3.kalendárneho roka.

 

Ing. Igor  KRŠKO   v.r.                            Milan MATEJČÍK   v.r.

predseda ObFZ                                       sekretár ObFZ

 

Prečítané: 190x