ÚRADNÁ SPRÁVA č.12

04.11.2016, Milan Matejčík

ÚRADNÁ SPRÁVA číslo 12.

 

1. ŠDK - predseda Peter VACHAN, zasadnutie dňa 02.11.2016

Vylúčený po 2. ŽK. DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 MFS nepodmienečne podľa DP čl. 37/3 od 31.10.2016:

 1. Rastislav Ščibran, 1308856, Ďurčiná, 5 EUR
 2. Šimon Vaculík, 1260794, Dlhé Pole, 10 EUR

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 17 DP a podľa DP čl. 71 ods. 1 a 71 ods. 2/a, b:

 1. Patrik Turek, 1232224, Horný Hričov, 6 týždňov s prerušením od 31.10.2016, DP 49/1b,2b, 48/1c, 2b, 10 EUR
 2. Tomáš  Blaško, 1250617, Súľov 3 týždne s prerušením od 31.10.2016, DP 48/1c, 2b, 10 EUR
 3. Ľuboš Podešva, asistent trénera, Dlhé Pole, 4 týždne s prerušením od 31.10.2016, DP 48/1c, 2b, 10 EUR

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a, od 31.10.2016:

 1. Alojz Tarabík, 1249277, Veľké Rovné, 10 EUR
 2. Jaroslav Hlucháň, 1260014, Horný Hričov, 10 EUR
 3. Miloš Suchomel, 1161674, Veľké Rovné, 10 EUR

Disciplinárne oznamy :

 1. Matúš Kubica 1245581 Bitarová, ŠDK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS s podmienečným odkladom do 30.06.2016, 10 EUR
 2. ŠDK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 09.11.2016 o 16:00 hod. z MFS 13. kola III. DT dospelých Ďurčiná – Pšurnovice:
  • R Marek Holeš, AR1 Dominik Poštek
  • HU Ján Mikunda
  • Vedúci FK Ďurčiná Michal Tepličanec
  • Vedúci FK Pšurnovice Vladimír Pavlík

Športovo – technické oznamy :

 1. ŠDK nariaďuje z dôvodu nespôsobilosti HP v Pov. Chlmci odohrať MFS 9. kola Považský Chlmec – Rajecké Teplice Konská dňa 06.11.2016 o 13:30 na HP v Rajeckých Tepliciach. MFS 22. kola Rajecké Teplice Konská – Považský Chlmec sa odohrá dňa 21.05.2017 o 17:00 hod. na HP v Považskom Chlmci.
 2. ŠDK schvaľuje dohody resp. nariaďuje odohrať MFS nasledovne:
  • 12. kola I. ims trieda dorast Terchová – Lietava dňa 05.11.2016 o 13:00 hod, HP Podhorie
 3. ŠDK žiada o predloženie nasledovných videozáznamov najneskôr do 09.11.2016 do 12:00 hod. na ObFZ Žilina

z MFS 13. kola I. DOXXbet triedy dospelých:

 • Bánová „B“ – Veľké Rovné
 • Nededza – Hôrky
 • Kotešová - Kolárovice

z MFS z 13. kola II. DOXXbet triedy dospelých

 • Mojš - Súľov
 • Hliník – Jablonové
 • Teplička nad Váhom „B“ - Divina

Najbližšie zasadnutie ŠDK sa uskutoční dňa 09.11.2016 o 16:00 hod. na ObFZ Žilina.

 

2. KR ObFZ – predseda Libor Kolibač, zasadnutie dňa 4.11.2016

KR  sa na svojom zasadnutí zaoberala podnetom- sťažnosťou na výkon R v MFS 12. kola, I. triedy mužov Hôrky - Rašov. Po vzhliadnutí video záznamu, vyhodnotila sťažnosť ako čiastočne opodstatnenú. Voči R, ktorý sa v uvedenom stretnutí dopustil nedostatkov  vyvodila  KR opatrenia cestou pozastavenia delegovania.

KR oznamuje všetkým R a DZ pôsobiacim v súťažiach SFZ, SsFZ a ObFZ, že tradičné ukončenie roka pri kapustnici, sa uskutoční dňa 11.11.2016 o 18.00 hod. v reštaurácii „CENTRAL PUB“ / vedľa MIRAGE, zástavka MHD Hurbanova /. Prosíme potvrdiť účasť na MT 0903 620 054, resp.0904 501 902 v termíne do 6.11.2016.

Zmena DL č. 13-1:

N. Lúčka – Krasňany / muži / – Michal M. za Ondák

Terchová – Lietava / dorast / - Nemček  za Mahút

N. Lúčka – Krasňany / muži / - Franek  za Martinec / DZ /

 

3. TMK – predseda Ján Capko

 

Dňa  17.11.2016  sa uskutoční II. ročník turnaja prípraviek o pohár predsedu ObFZ Žilina v Korni.

Turnaj je pre hráčov narodených v roku 2007 a mladších. Žiadame všetky družstvá, ktoré majú záujem zúčastniť sa aby dali vedieť predsedovi TMK p. Capkovi 0903 644 165 , alebo na sekretariát p. Matejčík 0908 903 264.

Prihlásené družstvá : Nededza, Belá, Krasňany, Hôrky, Rosina, Stráňavy, Bánová, Strečno, Rajecké Teplice, Kotrčina Lúčka, Bytča, MŠK Žilina, Podhorie, Teplička.

 

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2016 bude organizovať školenie trénerov UEFA B licencie (min. 15 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej UEFA GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 120 hodín v nasledovných termínoch: 1. blok 17. – 20. 11. 2016 2. blok 16. – 18. 12. 2016 3. blok 21. – 22. 01. 2017 07. 03. 2017 – záverečné skúšky Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 290.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 06.novembra 2016 na priloženom tlačive prihlášky (ssfz.sk) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 

 TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2016 bude organizovať školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (min. 15 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín v nasledovných termínoch: 1. blok 26. – 27. 11. 2016 2. blok 17. – 18. 12. 2016 07. 02. 2017 – záverečné skúšky Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 06. novembra 2016 na priloženom tlačive prihlášky (ssfz.sk) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2016 bude organizovať doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 8 hodín dňa 17. novembra 2016 (štvrtok – štátny sviatok) v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 06. novembra 2016 na priloženom tlačive prihlášky (ssfz.sk) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 

4. Sekretariát  -  ObFZ

Dňa 13.1.2017 sa uskutoční v Hoteli Slovakia slávnostné vyhlásenie jedenástky roka 2016 spojené s tradičným plesom ObFZ Žilina.

Vstupenky sú v predaji na sekretariáte ObFZ Žilina. Cena vstupenky je 30,-€.

Prosíme prípadných darcov cien do tomboly, aby sa prihlásili u sekretára ObFZ – 0908 903 264 p. Matejčíka.

 

Upozorňujeme FK, že na základe čl. 12/8 RaPP po skončení tohto registračného obdobia nie je možné podávať až do začiatku zimného registračného obdobia žiadosti o registráciu hráča, staršieho ako 12 rokov (základná registrácia).

 

Na základe konzultácie s Matrikou SFZ oznamujeme, že registračné obdobie pre hráčov – amatérov z a do zahraničia sa zhoduje s registračným obdobím bez obmedzenia pre amatérov, teda od 1.7. do 31.8. a od 1.1. do 31.3.kalendárneho roka.

 

V zmysle konzultácie znenia RaPP s matrikou SFZ oznamujeme, že transfer (prestup s obmedzením) schválený v letnom registračnom období je možné v zimnom registračnom období - pre transfer s obmedzením (1.1.2017 – 31.3.2017) predčasne ukončiť. Takéto predčasné ukončenie prestupu s obmedzením sa nepovažuje v zmysle RaPP za transfer (v zmysle čl. 19/7) a môže na toto ukončenie nadväzovať v tom istom registračnom (zimnom) období transfer bez obmedzenia (do 15.3.2017) alebo s obmedzením (do 30.3.2017). Zároveň je však potrebné dodržať pri uvedenom postupe ustanovenia čl. 18/5.

 

Ing. Igor  KRŠKO   v.r.                            Milan MATEJČÍK   v.r.

predseda ObFZ                                       sekretár ObFZ

 

Prečítané: 115x