ÚRADNÁ SPRÁVA č. 13

11.11.2016, Milan Matejčík

ÚRADNÁ SPRÁVA číslo 13.

 

1. ŠDK - predseda Peter VACHAN, zasadnutie dňa 09.11.2016

 

Vylúčený po 2. ŽK. DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 MFS nepodmienečne podľa DP čl. 37/3 od 07.11.2016:

 

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 17 DP a podľa DP čl. 71 ods. 1 a 71 ods. 2/a, b:

 

 1. Michal Holubek, 1128696, Divinka 2 MFS od 07.11.2016 podľa DP 49/1a, 2a, 10 EUR
 2. Martin Cabadaj, 1255898, Pšurnovice, 12 mesiacov bez prerušenia podľa DP 49/1e, 2e, 10 EUR

 

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a, od 07.11.2016:

 

 1. Tomáš Lutišan, 1224975, Nezbud. Lúčka, 10 EUR
 2. Milan Káčer, 1298751, Horný Hričov, 10 EUR

 

Disciplinárne oznamy :

 1. ŠDK trestá FK Pšurnovice pokutou 200 EUR podľa DP 49/1e, 4, 10 EUR
 2. ŠDK kontumuje MFS 13. kola III. DT dospelých Ďurčiná – Pšurnovice na 3:0 v prospech FK Ďurčiná podľa DP 49/1e, 5, 10 EUR
 3. ŠDK na základe vzhliadnutia videozáznamu z MFS 13. kola I. DT dospelých Kotešová – Kolárovice trestá FK Kolárovice pokutou 100 EUR podľa RS 87.5, DP 48/4, 10 EUR
 4. ŠDK trestá FK Divinka pokutou 50 EUR za opakované oneskorené vypísanie zápisu o stretnutí podľa DP 64/1a, 4, 10 EUR

 

Športovo – technické oznamy :

 1. ŠDK schvaľuje dohody resp. nariaďuje odohrať MFS nasledovne:
  • 10. kola III. DT dospelých Podhorie – Babkov dňa 21.04.2017 o 16:00 hod.
  • 12. kola III. DT dospelých Podhorie – Kunerad dňa 05.05.2017 o 16:30 hod
  • 13. kola II. MT „A“ žiakov Lietava – Ďurčiná dňa 28.04.2017 o 16:00 hod.
  • 12. kola II. MT „B“ žiakov 1. KŠK Žilina – Divinka dňa 01.04.2017 o 10:00 hod.
 2. ŠDK žiada o predloženie nasledovných videozáznamov najneskôr do 16.11.2016 do 12:00 hod. na ObFZ Žilina z MFS z 12. kola II. DOXXbet triedy dospelých
 • Petrovice - Bitarová

Najbližšie zasadnutie ŠDK sa uskutoční dňa 16.11.2016 o 16:00 hod. na ObFZ Žilina.

 

2. KR – predseda Libor Kolibač, zasadnutie dňa 9.11.2016

 

KR  akcepuje potvrdenie o neúčasti na MFS / lekársku správu / R  Dominik Poštek.

KR oznamuje všetkým R a DZ pôsobiacim v súťažiach SFZ, SsFZ a ObFZ, že tradičné ukončenie roka pri kapustnici, sa uskutoční dňa 11.11.2016 o 18.00 hod. v reštaurácii „CENTRAL PUB“ / vedľa MIRAGE, zástavka MHD Hurbanova /.

 

3. TMK – predseda Ján Capko

 

Dňa  17.11.2016  sa uskutoční II. ročník turnaja prípraviek o pohár predsedu ObFZ Žilina v Korni.

Turnaj je pre hráčov narodených v roku 2007 a mladších.

Propozície k turnaju nájdete na stránke www.futbalzilina.sk

Žiadame zúčastnené družstvá o dodržiavanie časového harmonogramu !!!!!

 

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2016 bude organizovať školenie trénerov UEFA B licencie (min. 15 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej UEFA GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 120 hodín v nasledovných termínoch: 1. blok 17. – 20. 11. 2016 2. blok 16. – 18. 12. 2016 3. blok 21. – 22. 01. 2017 07. 03. 2017 – záverečné skúšky Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 290.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 06.novembra 2016 na priloženom tlačive prihlášky (ssfz.sk) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 

 TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2016 bude organizovať školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (min. 15 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín v nasledovných termínoch: 1. blok 26. – 27. 11. 2016 2. blok 17. – 18. 12. 2016 07. 02. 2017 – záverečné skúšky Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 06. novembra 2016 na priloženom tlačive prihlášky (ssfz.sk) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2016 bude organizovať doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 8 hodín dňa 17. novembra 2016 (štvrtok – štátny sviatok) v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 06. novembra 2016 na priloženom tlačive prihlášky (ssfz.sk) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

4. Sekretariát  -  ObFZ

Dňa 13.1.2017 sa uskutoční v Hoteli Slovakia slávnostné vyhlásenie jedenástky roka 2016 spojené s tradičným plesom ObFZ Žilina.

Vstupenky sú v predaji na sekretariáte ObFZ Žilina. Cena vstupenky je 30,-€.

Prosíme prípadných darcov cien do tomboly, aby sa prihlásili u sekretára ObFZ – 0908 903 264 p. Matejčíka.

 

Upozorňujeme FK, že na základe čl. 12/8 RaPP po skončení tohto registračného obdobia nie je možné podávať až do začiatku zimného registračného obdobia žiadosti o registráciu hráča, staršieho ako 12 rokov (základná registrácia).

 

Na základe konzultácie s Matrikou SFZ oznamujeme, že registračné obdobie pre hráčov – amatérov z a do zahraničia sa zhoduje s registračným obdobím bez obmedzenia pre amatérov, teda od 1.7. do 31.8. a od 1.1. do 31.3.kalendárneho roka.

 

V zmysle konzultácie znenia RaPP s matrikou SFZ oznamujeme, že transfer (prestup s obmedzením) schválený v letnom registračnom období je možné v zimnom registračnom období - pre transfer s obmedzením (1.1.2017 – 31.3.2017) predčasne ukončiť. Takéto predčasné ukončenie prestupu s obmedzením sa nepovažuje v zmysle RaPP za transfer (v zmysle čl. 19/7) a môže na toto ukončenie nadväzovať v tom istom registračnom (zimnom) období transfer bez obmedzenia (do 15.3.2017) alebo s obmedzením (do 30.3.2017). Zároveň je však potrebné dodržať pri uvedenom postupe ustanovenia čl. 18/5.

 

Ing. Igor  KRŠKO   v.r.                            Milan MATEJČÍK   v.r.

predseda ObFZ                                       sekretár ObFZ

 

 

Prečítané: 589x
Zväzové novinky