Úradná správa č. 5 2017/2018

02.09.2017, Matej Krško
ŠDK upozorňuje FK na nové znenie ustanovenia čl. 48 ods. 1 súťažného poriadku SFZ podľa ktorého „V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov v súťažiach riadených SFZ môže družstvo striedať najviac 3 hráčov. V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov v súťažiach riadených RFZ a ObFZ a v súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii žien môže družstvo striedať najviac 5 hráčov.“

ŠDK upozorňuje všetky FK, že sú povinné zaregistrovať si športových odborníkov, konkrétne vedúceho družstva, trénera, lekára a hlavného usporiadateľa. V súťažiach I. a II. triedy dospelých tiež videotechnika. V prípade, že nebudú športoví odborníci zaregistrovaní a následne uvádzaní v zápisoch o stretnutí do 08.09.2017, ŠDK pristúpi k prijatiu zodpovedajúcich opatrení.

Prípravky a ml. žiaci, členské u hráčov.

1. ŠDK - predseda Peter VACHAN, zasadnutie dňa 30.08.2017

Vylúčený po 2. ŽK. DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie (s. s.) nepodmienečne podľa DP čl. 37/3 od 28.08.2017

37.    Dušan Sulovský, 1255489, Lietava, 10 EUR

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 17 DP a podľa DP čl. 71 ods. 1 a 71 ods. 2/a, b:

38.    Martin Chodelka, 1236508 , Bánová “B“ , 3 týždne N od 28.08.2017 podľa DP čl. 48/1c, 2b, 10 EUR 
39.    Jaroslav Kováč, 1081987, Babkov, 3 týždne N od 28.08.2017 podľa DP čl. 47/1b, 2b, 10 EUR           
40.    Peter Hreus, 1093668, Stráňavy “B“, 3 týždne N od 28.08.2017 podľa DP čl. 47/1b, 2b, 10 EUR           
41.    Richard Závodský, 1323517, TJ Tatran Bytčica, 3 týždne N od 28.08.2017 podľa DP čl. 49/1b, 2b, 5 EUR
42.    Martin Vydra, 1309748, TJ Horný Hričov, 3 týždne N od 28.08.2017 podľa DP čl. 48/1c, 2b, 5 EUR
43.    Martin Vysoký, 1322789, FK Ďurčiná, 3 S.S. N od 28.08.2017 podľa DP čl. 48/1b, 2a, 5 EUR

Disciplinárne oznamy:

44.    ŠDK ruší U 30 z ÚS č. 4 (1. KŠK Žilina)
45.    TJ Jablonové, upozornenie podľa DP 64/1a, 4 za oneskorený príchod na MFS II. MT „B“ žiakov 1. KŠK Žilina - Jablonové, 10 EUR
46.    ŠDK odstupuje podanie FK Bitarová na VV ObFZ Žilina.
47.    Martin Patyka, 1161301, Rašov. ŠDK podmienečne upúšťa od 31.8.2017 od výkonu zvyšku DS s podmienečným odkladom do 31.12.2017, 10 EUR
48.    Lukáš Gabaj, 1219338, Hliník, ŠDK podmienečne upúšťa od 02.09.2017 od výkonu zvyšku DS s podmienečným odkladom do 31.12.2017, 10 EUR
49.    ŠDK trestá FK Hôrky pokutou 33 EUR a úhradou celých nákladov na delegované osoby podľa RS 87.7, 10 EUR
50.    ŠDK trestá FK Lietava pokutou 20 EUR a úhradou polovice nákladov na delegované osoby podľa RS 87.11, 10 EUR

Športovo – technické oznamy:

51.    ŠDK kontumuje MFS 4. kola II. „A“ žiaci Lietavská Lúčka – Lietava v prospech FK Lietavská Lúčka podľa SP 82/1g, výsledok 14:0 ponecháva v platnosti.
52.    ŠDK kontumuje MFS 4. kola I. triedy dorastu Terchová – Hôrky na 3:0 v prospech FK Terchová podľa SP 82/1b.
53.    ŠDK vyzýva FK Rajecké Teplice – Konská a FK Strečno o oznámenie termínu MFS  1. kola I. triedy mladších žiakov Strečno – Rajecké Teplice – Konská do 06.09.2017 do 12:00 hod.

Súťaž prípraviek:
Vzhľadom na novú verziu ISSF systému upozorňujeme FK, že do zápisu o stretnutí v ISSF systéme je možné uviesť len hráča s platným registračným preukazom. Z uvedeného dôvodu funkčnosti súťaže v systéme ISSF zdvorilo žiadame, aby si každý FK požiadal o vydanie aspoň 7 registračných preukazov pre hráčov prípravky. Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie. 
ŠDK vyzýva FK, ktoré majú zaradené družstvá v kategórii prípraviek, aby najneskôr do 01.09.2017 zaslali aktuálnu súpisku emailom na emailovú adresu obfzzilina@gmail.com. Súčasťou súpisky budú aj mená vedúceho príp. aj trénera s telefonickým kontaktom na zodpovednú osobu.
FK, ktorý usporadúva turnaj prípraviek je zodpovedný za vypísanie resp. za doručenie zápisu o turnaji na sekretariát ObFZ Žilina najneskôr do najbližšej stredy do 12:00 hod. po konaní turnaja.

Skupiny a termíny turnajov:
Bytčianska:

Hliník (09.09.2017)
Hrabové (23.09.2017)
Bitarová (28.10.2017)
Dolný Hričov (07.10.2017)
Horný Hričov (21.10.2017)

Terchovská:
Mojš (07.10.2017)
Kotrč. Lúčka (23.09.2017)
Krasňany (21.10.2017)
Terchová (09.09.2017)
Teplička nad Váhom (28.10.2017)

Prímestská:
Nededza (09.09.2017)
Rosina (07.10.2017)
Bytčica (21.10.2017)
Bánová (28.10.2017)
Hôrky (23.9.2017)
Rudina (14.10.2017)

Rajecká:
Raj. Teplice (07.10.2017)
Stráňavy (09.09.2017)
Strečno (23.09.2017)
Podhorie (21.10.2017)
Zbyňov (28.10.2017)
 
Zmeny termínov súťažných stretnutí:

Súťaž Kolo Domáci Hostia Nový termín Poplatok HP
III. A Dospelí 7. TJ Babkov ŠK Lietava 14.09.17-17:00    
I. trieda MŽ 2. FK Predmier TJ Podhorie 06.09.17-17:30 5 €  
III. A Dospelí 1. TJ Podhorie TJ Babkov 22.09.17-16:30 10 €  

 

2. KR – predseda Libor Kolibač, zasadnutie dňa 30.8.2017
KR touto cestou oznamuje všetkým R a DZ pôsobiacim v SsFZ, ako i ObFZ, že RS 2017/2018 si je potrebné zakúpiť na sekretariáte ObFZ / cena 1 výtlačku – 2 eurá /. 
Ospravedlnenia:
Vlasatý – 25.8. – 10.9., 22. – 24.9., Martinec R. – 26.8. – 3.9., Ištvánik – 28.8. – 2.9., Hreus – 15. – 27.9., Koleno – 17.9., Širanec – 9. – 10.9., Bednárik – 1.9., Šupej – 1.9., Krajník – 1.9., Rojík D. – 15.8. – 2.9., Botka – 28.8. – 12.9., Mahút – 15. – 17.9., Žeriava – 1.9., 23.9., 30.9., Vaškovič – 2.9., 10.9., Šottník – 1.9., 15.9., Michal J. – 1. – 3.9., Martinec / DZ / - 1.9., 8.9.2017.

KR pripravuje pre adeptov na funkciu R riadne školenie v termíne, ktorý bude zverejnený včas v ÚS, ako i v novinkách na stránke ObFZ Žilina.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na MT 0908 903 264, resp.na web stránke ObFZ Žilina.

Zmena DL č.3,4 :
Pšurnovice – Divinka  - Vaškovič  / R /
H. Hričov – V. Rovné – bez AR 2
Zástranie – Kotešová – bez DZ
Bánová – Turzovka  / žiaci SsFZ / - Michal J. za Nemček
Hlboké – Hôrky / dorast / Jaroščiak za Šašvary / bez AR /
Stráňavy – Bytčica / žiaci / - Hollý za Hreus 
Podhorie – D. Tižina /  muži / - Baugantner za Hyllová
Babkov – Zádubnie / muži / - Hyllová za Baugantner
L. Lúčka – Bitarová / muži / - Hrivo P./ AR 2 /

3. Hospodárska komisia – predseda Mgr. Anna Psotná.
Neuhradené  MZF  za mesiac  júl  ku dňu 31.8.2017:

Ďakujeme za úhradu faktúr v lehote splatnosti !!!!!! 

4. Sekretariát  -  ObFZ

MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2017 - turnaj pre chlapcov  U 12 a dievčatá U14

Projekt Mini Champions Liga Slovensko je súčasťou Grassroots programu SFZ. Projekt je určený pre futbalové kluby 1., 2. a 3. žiackej ligy v sezóne 2017-18 v príslušnom RFZ bez účasti futbalových klubov so štatútom Futbalovej Akadémie (FA). Kluby so štatútom Útvaru talentovanej mládeže (ÚTM), ktoré majú povinnosť sa zúčastniť projektu na základe licenčného systému mládeže SFZ 2017-18, budú zaradené v projekte až priamo do turnajov krajských kôl. Ostatné družstvá z 2. a 3. žiackych líg odohrajú turnaje - základné kolá vo svojich krajoch. Projekt Mini Champions Liga Slovensko sa hrá na mini-ihriskách s umelou trávou a je určený pre chlapcov a dievčatá v kategóriách mladších žiakov U12 a žiačok U14. Kluby 2. a 3. ligy žiakov - SsFZ môžu posielať vyplnenú záväznú prihlášku do 28.8. 2017 elektronicky (sken) na email: peterstefanak@gmail.com. Propozície turnaja , prihlášku a pravidlá nájdete na stránke www.ssfz.sk - úvodná stránka - aktuality.

SFZ :

Vážený klubový manažér,

dovoľujem si Vám touto cestou oznámiť spustenie avizovaného eshopu na čerpanie kreditov podľa rozhodnutia konferencie SFZ

Eshop sa nachádza na adrese https://eshop.futbalsfz.sk

Poprosím Vás aby ste si pred použítím eshopu pozorne prečítali návody nižsie, ktoré sme pre Vás pripravili, aby sme minimalizovali množstvo otázok, sú to hlavne:
https://eshop.futbalsfz.sk/registracia-osobneho-konta
a
https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za-kredit

Taktiež dávame do pozornosti metodické usmernenie https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-k-nakupu-za-kredit

Dovoľte ešte aby som Vám oznámil, že aktuálny stav položiek v eshope neustále aktualizujeme a špeciálna položka pre platby za delegované osoby v súťažiach mládeže bude nasadená začiatkom septembra, nakoľko až v septembri generovaná mesačná zberná faktúra bude obsahovať prvé takéto platby. O používaní tejto špeciálnej položky Vás budeme podrobne informovať začiatkom septembra.

Vážený klubový manažér,

rozhodnutím Ekonomického oddelenie SFZ je možné faktúry (nielen s odstupným) na SFZ zasielať aj elektronicky (v pdf formáte aj s prílohami, pokiaľ sú) na emailovú adresu fakturacia@futbalsfz.sk

Opätovne Vám pripomíname, že pokiaľ faktúry nebudú obsahovať správne údaje (hlavne číslo platobného predpisu vygenerovaného v ISSF), bdú Vám vrátené. Návod ku generovaniu Platobných predpisov je tu: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy
Vážený klubový manažér,

doterajšie kontroly na platnosť licencií všetkých trénerov a ostatných osôb pri nominácií (zápis zo stretnutia) na konkrétne stretnutie, sa na základe požiadavky technického úseku SFZ zmenili tak, že UŽ PRI NAHRÁVANÍ do Vaších družstiev ( v ISSF / družstvá) ich nepridáte do družstva, pokiaľ daná osoba nevyhovuje potrebným licenciám a nastaveniam súťaže.

Registračné obdobia:

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach
od 1.7. do 31.7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
od 18.7. do 30.9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením).

Ing. Igor  KRŠKO   v.r.                            Milan MATEJČÍK   v.r.
predseda ObFZ                                       sekretár ObFZ

image
Prečítané: 39x