Športovo-technická komisia
ZA-STK-2018/2019-0139
Trest klub
261. ŠDK trestá TJ Družstevník Bitarová pokutou 200 EUR podľa 80.9 RS za nevyhotovenie záznamu zo stretnutia 12. k. I. DT dospelí Bitarová – L. Lúčka v zmysle ustanovení čl. XIII RS, 10 EUR
Rozhodnutie: ZA-STK-2018/2019-0139
Klub: TJ Družstevník Bitarová
Dátum zaevidovania: 15.11.2018 08:37
Dátum vyriešenia: 15.11.2018 08:38
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 15.11.2018 08:38
POKUTY