Športovo-technická komisia
ZA-STK-2019/2020-0053
Trest hráča
73. ŠDK schvaľuje žiadosť Ivan Čička, 1207502, Jabloňové o odpustenie zvyšku DS s účinnosťou od 26. 8. 2019 s podmienečným odkladom do 31. 12. 2019, 10 EUR
Rozhodnutie: ZA-STK-2019/2020-0053
Klub: TJ Jablonové
Dátum zaevidovania: 05.09.2019 17:22
Dátum vyriešenia: 05.09.2019 17:24
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ivan Čička 10 EUR 05.09.2019 17:22