Športovo-technická komisia
ZA-STK-2019/2020-0054
Trest hráča
74. ŠDK schvaľuje žiadosť Samuel Sedlák, 1308170, Jabloňové o odpustenie zvyšku DS s účinnosťou od 26. 8. 2019 s podmienečným odkladom do 31. 12. 2019, 10 EUR
Rozhodnutie: ZA-STK-2019/2020-0054
Klub: TJ Jablonové
Dátum zaevidovania: 05.09.2019 17:24
Dátum vyriešenia: 05.09.2019 17:26
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Samuel Sedlák 10 EUR 05.09.2019 17:25