Disciplinárna komisia
ZA-DK-2017/2018-0102
Zákaz výkonu funkcie
Jaroslav Kaštan, 1003807, lekár FK Kolárovice, trest zákaz výkonu všetkých funkcií v klube, zákaz vstupu do šatní, kabíny rozhodcov, technickej zóny vrátane priestorov lavičky náhradníkov, zákaz styku s delegovanými osobami na 4 týždne nepodmienečne od 09.10.2017 podľa DP 48/1c, 2b, 10 EUR
Rozhodnutie: ZA-DK-2017/2018-0102
Klub: TJ Kolárovice
Dátum zaevidovania: 13.10.2017 12:57
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 13.10.2017 12:57