Disciplinárna komisia
ZA-DK-2017/2018-0136
Pokuta klubu
ŠDK trestá FK Kunerad pokutou 100 EUR podľa DP 64/1a, 4 za svojvoľné opustenie hracej plochy a úhradou polovice nákladov na delegované osoby, 10 EUR
Rozhodnutie: ZA-DK-2017/2018-0136
Klub: TJ Partizán Kunerad
Dátum zaevidovania: 10.11.2017 12:18
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 10.11.2017 12:18
POKUTY