Disciplinárna komisia
ZA-DK-2017/2018-0137
Pokarhanie klubu
ŠDK berie na vedomie stanovisko FK Rašov a ukladá DS pokarhanie podľa DP 64/1a, 4, 10 EUR
Rozhodnutie: ZA-DK-2017/2018-0137
Klub: Družstevník Rašov
Dátum zaevidovania: 10.11.2017 12:19
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 10.11.2017 12:19