Disciplinárna komisia
ZA-DK-2018/2019-0045
Trest klubu
ŠDK trestá TJ Rozvoj Mojš peňažnou pokutou 20 EUR a úhradou paušálnych nákladov na delegované osoby vo výške 20 EUR podľa RS 87.11, 10 EUR
Rozhodnutie: ZA-DK-2018/2019-0045
Klub: TJ Rozvoj Mojš
Dátum zaevidovania: 31.08.2018 12:39
Dátum vyriešenia: 31.08.2018 12:40
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 31.08.2018 12:39
POKUTY