Komisia rozhodcov
Členovia
Patrik Širanec
Peter Cimprich
Pavel Ištvánik
Marek Koleno
Tajomníci
Rozhodnutia
ZA-KR-2019/2020-0005Poplatok za sťažnosť
ZA-KR-2019/2020-0004Poplatok za sťažnosť
ZA-KR-2019/2020-0003Poplatok za sťažnosť
ZA-KR-2019/2020-0002Poplatok za sťažnosť
ZA-KR-2019/2020-0001Poplatok za sťažnosť