Komisia rozhodcov
Členovia
Patrik Širanec
Peter Cimprich
Marek Koleno
Tajomníci