Úradné správy
Úradná správa č. 15 2018/2019
ŠDK ďakuje všetkým hráčom, funkcionárom, klubom, rozhodcom, delegátom a ďalším osobám podieľajúcim sa na chode klubov a na priebehu súťaží riadených ...
Pridané dňa12.11.2018Viac
Úradná správa č. 14 2018/2019
ŠDK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené...
Pridané dňa03.11.2018Viac
Úradná správa č. 13 2018/2019
ŠDK upozorňuje FK, že v prípade neodohratia MFS z dôvodu nepriaznivého počasia alebo nespôsobilej hracej plochy počas víkendu 27.-28.10.2018 nariadi ...
Pridané dňa26.10.2018Viac
Úradná správa č. 12 2018/2019
ŠDK upozorňuje kluby z dôvodu množiacich sa žiadostí o zmenu termínu stretnutia, že žiadosť o zmenu termínu MFS, ktoré sa má odohrať počas najbližšie...
Pridané dňa19.10.2018Viac
Úradná správa č. 11 2018/2019
Dňa 11.1.2019 sa uskutoční v Hoteli Slovakia slávnostné vyhlásenie jedenástky roka 2018 spojené s tradičným plesom ObFZ Žilina. Prosíme prípadných da...
Pridané dňa12.10.2018Viac
Úradná správa č. 10 2018/2019
ŠDK upozorňuje kluby z dôvodu množiacich sa žiadostí o zmenu termínu stretnutia, že žiadosť o zmenu termínu MFS, ktoré sa má odohrať počas najbližšie...
Pridané dňa05.10.2018Viac
Úradná správa č. 9 2018/2019
Upozorňujeme FK na zmenu mailovej adresy pri komunikací s ObFZ Žilina. Nová mailová adresa: obfzza@obfzza.sk.Žiadame funkcionárov klubov, aby s platn...
Pridané dňa29.09.2018Viac
Úradná správa č. 8 2018/2019
V prípade záujmu o hráčov z klubu, ktorý je v matrike SFZ vedený ako neaktívny (nemá zaradené v aktuálnom ročníku v súťažiach žiadne družstvo) je pot...
Pridané dňa21.09.2018Viac
Úradná správa č. 7 2018/2019
Upozorňujeme FK, že všetky informácie budú zverejňované na webovej stránke : obfz-zilina.futbalnet.sk
Pridané dňa14.09.2018Viac
Uradná správa č. 6 2018/2019
Každý klub (ktorého družstvo mužov štartuje v súťaži ObFZ) si môže prevziať futbalové lopty v počte – 3 ks od sponzora DOXXbet. Futbalové lopty si m...
Pridané dňa07.09.2018Viac
Úradná správa č. 5 2018/2019
V prípade záujmu o hráčov z klubu, ktorý je v matrike SFZ vedený ako neaktívny (nemá zaradené v aktuálnom ročníku v súťažiach žiadne družstvo) je pot...
Pridané dňa03.09.2018Viac
Úradná správa č. 4 2018/2019
KR žiada všetkých R, aby sa v prípade potreby ospravedlnili aj na piatok 7.9., nakolko v tomto termíne sa budú hrať všetky stretnutia žiakov o 16:00.
Pridané dňa03.09.2018Viac
Úradná správa č. 3 2018/2019
Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografi...
Pridané dňa17.08.2018Viac
Úradná správa č. 2 2018/2019
ŠDK vzhľadom na predpoveď počasia žiada delegované osoby, aby dbali na zdravie hráčov a v závislosti od počasia nariadili prestávky na občerstvenie h...
Pridané dňa10.08.2018Viac
Úradná správa č. 1 2018/2019
ŠDK vzhľadom na predpoveď počasia žiada delegované osoby, aby dbali na zdravie hráčov a v závislosti od počasia nariadili prestávky na občerstvenie h...
Pridané dňa04.08.2018Viac
Úradná správa č. 31 2017/2018
ŠDK upozorňuje kluby, ktoré prihlásia družstvá prípraviek pre súťažný ročník 2018/2019, že súčasťou aktívu pred súťažným ročníkom konaného dňa 4. 7.2...
Pridané dňa25.06.2018Viac
Úradná správa č. 30 2017/2018
Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografi...
Pridané dňa16.06.2018Viac
Úradná správa č. 29 2017/2018
ŠDK oznamuje, že termín aktívu klubov pred súťažným ročníkom bude dňa 04.07.2018 o 15:30 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti budovy KOTVA na Pred...
Pridané dňa11.06.2018Viac
Úradná správa č. 28 2017/2018
ŠDK oznamuje, že turnaje Teodora Zvaru sa uskutoční týždeň po ukončení súťaží riadených ObFZ Žilina, t. j. v dňoch 23.−24.6.2018. Prvýkrát sa uskutoč...
Pridané dňa04.06.2018Viac
Úradná správa č. 27 2017/2018
ŠDK upozorňuje kluby, že v zmysle bodu 3.3 Rozpisu súťaží hracím dňom posledného kola príslušnej súťaže je sobota.
Pridané dňa29.05.2018Viac