TMK - ŠKOLENIE TRÉNEROV - GRASSROOTS C LICENCIE

14.09.2018, Matej Krško

TMK Žilina v spolupráci s TMK SsFZ Banská Bystrica pripravuje  školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie ( max.  26 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín (2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100.- € (mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte na priloženom tlačive na adresu: jancapkoapm@zoznam.sk,alebo poštou na adresu: ObFZ Žilina, TMK, Pivovarská 1058, 010 01 Žilina.  

Termín: po skončení jesennej časti, tj. November - Január

Miesto: Žilina, bližšie upresníme.

Tešíme sa na Vašu účasť a ostávame s pozdravom.

TMK pri ObFZ Žilina

Prihlášku si môžete stiahnuť nižšie

[doc]PRIHLÁŠKA - Školenie trénerov.docx
Prečítané: 107x