Úradná správa č. 10 2017/2018
07.10.2017, Matej Krško

Úradná správa č. 10 2017/2018

1. ŠDK - predseda Peter VACHAN, zasadnutie dňa 04.10.2017    

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 17 DP a podľa DP čl. 71 ods. 1 a 71 ods. 2/a, b:
113.    Radoslav Kašuba, 1315673, TJ Tatran Bytčica, 3 s.s. N od 29.09.2017 podľa DP čl. 46/1b,2, 5 EUR
114.    Stanislav Minárik, 1073510, Hvozdnica, 2 s.s. od 30.09.2017 podľa DP čl. 48/1b, 2a, 10 EUR
115.    Jakub Kolek, 1299064, Hvozdnica, 1 s.s. N od 02.10.2017 podľa DP čl. 46/1a, 2, 10 EUR 
116.    Stanislav Makuka, 1222807, Babkov, 4 mesiace s prerušením od 30.09.2017 podľa DP čl. 49/1f, 2f, 10 EUR 
117.    ŠDK   kontumuje  MFS   7. kola III. DT dospelých skupina ,,A"  Babkov  -  Ďurčiná na 0:3 v prospech  FK Ďurčiná podľa DP 49/1f, 5, 10 EUR
118.    ŠDK trestá FK Turie pokutou 33 EUR podľa RS 87.7, 10 EUR
119.    ŠDK trestá  FK  Babkov  pokutou 300  EUR podľa RS 87.2, podľa DP 49/4 a zároveň ukladá klubu DS spočívajúcu v povinnosti odohrať najbližšie 2 domáce súťažné stretnutia na neutrálnej pôde vo vzdialenosti najmenej 10 km od domáceho ihriska s účinnosťou od 9.10.2017 podľa DP 49/5, ŠDK zároveň ukladá FK povinnosť oznámiť ŠDK miesto konania najbližších dvoch domácich stretnutí najneskôr do 11:10:2017, 10 EUR
120.    ŠDK trestá FK Veľké Rovné pokutou 20 EUR a úhradou polovice nákladov na delegované osoby podľa RS 87.11, 10 EUR

Disciplinárne oznamy:

121.    Milan Chládek, 1296449, Babkov, ŠDK žiadosť menovaného o podmienečné upustenie od zvyšku DS zamieta, 10 EUR
122.    Michal Skaličan, 1308208, Bitarová, ŠDK vyhovuje žiadosti menovaného a upúšťa od výkonu zvyšku DS s podmienečným odkladom do 30.04.2018, 10 EUR
123.    ŠDK vyzýva FK Bytčica o doplnenie náležitostí odvolania uvedených v DP 83/1 podaného podľa disciplinárneho poriadku v lehote do 11.10.2017 do 12:00 hod. podľa DP 83/3.
124.    ŠDK vyzýva FK Krasňany o doplnenie náležitostí odvolania resp. odvolaní uvedených v DP 83/1 v lehote do 11.10.2017 do 12:00 hod. podľa DP 83/3.
125.    ŠDK zamieta žiadosť TJ Tatran Bytčica o odôvodnenie U 110 nakoľko ide o rozhodnutie podľa súťažného poriadku futbalu a nie podľa disciplinárneho poriadku SFZ, 10 EUR

Športovo – technické oznamy:

126.    ŠDK kontumuje MFS 9. kola II. DT dospelých Turie – Jablonové podľa SP 82/1b na 0:3 v prospech FK Jablonové.
127.    ŠDK kontumuje MFS 9. kola I. DT dospelých Nededza – Veľké Rovné v prospech FK Nededza, výsledok 6:0 ponecháva v platnosti podľa SP 82/1g

Zmeny termínov súťažných stretnutí (akékoľvek dohody o zmene termínu MFS nebudú akceptované, ŠDK však môže v odôvodnených prípadoch zmenu termínu MFS nariadiť):

Dohody o zmeny termínov MFS budú akceptované vždy do stredy do 12:00 hod., po uvedenom termíne ŠDK na tieto žiadosti nebude prihliadať.

Súťaž

Kolo

Domáci

Hostia

Nový termín

I. trieda dospelí

8

Zástranie

Bánová B

6.10.2017 o 16,00

 

7

Kolárovice

Považský Chlmec

13.10.2017 o 15,30

 

7

Bánová B

Horný Hričov

20.10.2017 o 15,00

 

7

Stráža

Kotešová

20.10.2017 o 15,00

 

10

Horný Hričov

Kolárovice

4.11.2017 o 13,30

 

3

Stráža

Bitarová

5.11.2017 o 13,30

 

 

 

 

 

II. trieda dospelí

8

Krasňany

Teplička B

13.10.2017 o 15,00

 

7

Hlboké

Rašov

1.11.2017 o 10,00

 

8

Jablonové

Dlhé Pole

1.11.2017 o 14,00

 

7

Nezb. Lúčka

Krasňany

4.11.2017 o 13,30

 

7

Hôrky

Jablonové

5.11.2017 o 13,30

 

7

Dlhé Pole

Petrovice

5.11.2017 o 13,30

 

8

Hvozdnica

Mojš

5.11.2017 o 13,30

 

8

Divina

Hlboké

5.11.2017 o 13,30

 

 

 

 

 

III.A trieda dospelí

1

Podhorie

Babkov

6.10.2017 o 16,00

 

8

Dolná Tižina

Babkov

13.10.2017 o 15,00

 

7

Lietava

Trnové

5.11.2017 o 13,30

 

8

Stráňavy B

Kunerad

5.11.2017 o 13,30

 

 

 

 

 

III.B trieda dospelí

8

Ovčiarsko

Súľov

6.10.2017 o 16,00

 

1

Divinka-Lalinok

Hrič. Podhradie

21.10.2017 o 13,30

 

 

 

 

 

I.trieda dorast

8

Bytčica

Terchová

5.10.2017 o 16,00

 

3

Hôrky

Bitarová

5.10.2017 o 16,00

 

8

Hvozdnica

Hôrky

12.10.2017 o 15,00

 

8

Kotešová

Bitarová

20.10.2017 o 15,00

 

13

Hlboké

Veľké Rovné

28.10.2017 o 10,30

 

7

Hôrky

Kotešová

4.11.2017 o 13,30

 

8

Hliník

Lietava

5.11.2017 o 11,00

 

8

Divina

Hlboké

5.11.2017 o 11,00

 

 

 

 

 

II.trieda dorast

8

Horný Hričov

Turie

21.10.2017 o 14,00

 

8

Rajecké Teplice

Dolný Hričov

22.10.2017 o 11,30

 

8

Dolná Tižina

Podhorie

22.10.2017 o 11,30

 

7

Turie

Dolný Hričov

29.10.2017 o 11,30

 

 

 

 

 

I.trieda žiaci

8

Hvozdnica

Stráňavy

5.10.2017 o 16,00

 

8

Hliník

Nededza

5.10.2017 o 16,00

 

8

Bytčica

Dlhé Pole

6.10.2017 o 16,00

 

7

Hôrky

Rajecké Teplice

5.11.2017 o 10,00

 

7

Dlhé Pole

Zbyňov

5.11.2017 o 10,00

 

 

 

 

 

II.A trieda žiaci

8

Dolná Tižina

Podhorie

6.10.2017 o 16,15

 

11

Mojš

Ďurčiná

20.10.2017 o 15,00

 

 

 

 

 

II.B trieda žiaci

7

Kolárovice

Považský Chlmec

6.10.2017 o 16,00

 

8

Jablonové

Považský Chlmec

20.10.2017 o 15,00

 

 

 

 

 

I.trieda mladší žiaci

7

KŠK Žilina

Podhorie

11.10.2017 o 16,30

 

1

Strečno

Rajecké Teplice

21.10.2017 o 10,00

Najbližšie zasadnutie ŠDK sa uskutoční dňa 11.10.2017 o 16:00 hod. v sídle ObFZ Žilina.

2. KR – predseda Libor Kolibač, zasadnutie dňa 4.10.2017
 
KR žiada R o dodržiavanie čl. VII., bodu 49 / ospravedlnenia do utorka -18.00 hod. /.
KR žiada ŠDK o potrestanie R  Blaško Juraj, za neospravedlnenú neúčasť na MFS 28.9.2017 / 7.kolo, Bitarová – Bytčica, dorast /.
Ospravedlnenia: Vaškovič – 7-8,14-15.10., Koleno – 7-8.10., 6.-7.10., Zemiak – 6.,-8.10., Mičian – 6-8.10, Michal J., Michal M.- 7-8.10 do 13.00 hod., Kúdelka -7.10, Matula – 8.10. do 11.00 hod., Poštek – 8.10. od 14.30 hod., Behančin – 9.16.10.2017.

Zmena DL č. 10:

I. trieda, MŽ, 7.10.2017, o 10.00 hod. 8.kolo

Domáci Hostia Zmena HR AR1 AR2 DZ
Predmeir L. Lúčka   Kaštan      
Podhorie RT Konská   Baugantner      
Hliník KŠK Žilina   Hrobárik      
Strečno Rosina   Milo      

Krasňany – Hôrky / žiaci / - Poštek za Michal M.
D. Tižina – Ovčiarsko / dorast / - Poštek za Michal M.
Súľov – Ovčiarsko / žiaci / - Vlasatý za Mitúch
Hvozdnica – Terchová / dorast / - Kaštan za Vaškovič 
Divina – Bitarová / dorast / - Franek za Muráň
Nededza – Štiavnik / žiaci / - Martinec R. za Žitník
D. Tižina – Ovčiadko / dorast / - Martinec R. za Žitník
Podhorie – Babkov / muži – dohrávka 1 . kola,6,10.  / - odložené
Rajec – Vysoká n/Kys. / dorast SsFZ / - Nemček za Žeriava
Zástranie – Bitarová  / muži / - Širanec za Kuba Rast. / bez AR 2 /

 

3. TMK – predseda Ján Capko

TMK ObFZ  Žiilna pripravuje školenie trénerov   UEFA Grassroots C licencie,  ktoré sa uskutoční  v Žiline. Cena za školenie sa bude odvíjať od počtu prihlásených adeptov. Prednášať budú lektori z  TMK SsFZ, ktorí to môžu prednášať. Predpokladaný termín : Po skončení jesennej časti súťaže. Prihlásiť sa môžete u  p. Capku č.t. 0903 644 165. 

 
TMK ObFZ  Žilina pripravuje turnaj prípraviek  v Korni, ktorý sa uskutoční dňa 17.11.2017. Zúčastniť sa môžu chlapci roč. 2008 a mladší. Štartovné sa bude odvíjať podľa počtu prihlásených družstiev. Prihlásiť sa môžete u p. Matejčíka č.t. 0908 903 264, ktorý poskytne bližšie informácie.

4. Sekretariát  -  ObFZ

Upozorňujeme FK, že na základe čl. 12/8 RaPP po skončení tohto registračného obdobia nie je možné podávať až do začiatku zimného registračného obdobia žiadosti o registráciu hráča, staršieho ako 12 rokov (základná registrácia).
Pre FK  / ktoré hrajú dvojičkovú súťaž / sú pripravené k prevzatiu medaile pre najlepšieho hráča zápasu. Medaile si môžete prevziať počas úradných hodín na sekretariáte ObFZ Žilina.

Každý klub / ktorého družstvo štartuje v súťaží ObFZ / si môže prevziať 1ks RS 2017/2018 v tlačenej forme na sekretariáte počas stránkových hodín.

Ing. Igor  KRŠKO   v.r.                            Milan MATEJČÍK   v.r.
predseda ObFZ                                       sekretár ObFZ

Prečítané: 131x