Úradná správa č. 11 2017/2018
14.10.2017, Matej Krško

Úradná správa č. 11 2017/2018

Dňa 20.10.2017 sa uskutoční volebná konferencia ObFZ Žilina o 16.00 hod. v hoteli SLOVAKIA za účasti prezidenta SFZ. Prezentácia bude od 15,15 do 15,50 pred vchodom do rokovacej miestnosti, kde dostanete ďalšie materiály.

1. ŠDK - predseda Peter VACHAN, zasadnutie dňa 11.10.2017

Vylúčený po 2. ŽK. DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie (s. s.) nepodmienečne podľa DP čl. 37/3:
128.    Marián Milo, 1184968, Nededza, od 09.10.2017, 10 EUR
129.    Ján Lokaj, 1179154, Turie, od 09.10.2017, 10 EUR

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 17 DP a podľa DP čl. 71 ods. 1 a 71 ods. 2/a, b:
130.    Andrej Kabatiar, 1298742, Dolná Tižina, 3 s.s. N od 09.10.2017, podľa DP čl. 49/1a, 2b, 5 EUR
131.    Viktor Holúbek, 1291566, Terchová, 3 týždne N od  09.10.2017 podľa DP čl. 48/1c, 2b, 5 EUR

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:
132.    Michal Hoferica, 1291512, ŠK Dolný Hričov, od  09.10.2017, 
5 EUR

Disciplinárne oznamy:
133.    ŠDK berie na vedomie stanovisko FK Krasňany ako aj doplnenie odvolania a konanie zastavuje podľa DP 83/4, z dôvodu, že odvolanie nemá náležitosti podľa DP 83/1c, f, 30 EUR
134.    Jaroslav Kaštan, 1003807, lekár FK Kolárovice, trest zákaz výkonu všetkých funkcií v klube, zákaz vstupu do šatní, kabíny rozhodcov, technickej zóny vrátane priestorov lavičky náhradníkov, zákaz styku s delegovanými osobami na 4 týždne nepodmienečne od 09.10.2017 podľa DP 48/1c, 2b, 10 EUR
135.    ŠDK trestá R Juraj Blaško pokutou 17 EUR za neospravedlnenú neúčasť na MFS 7.kolo, Bitarová – Bytčica, dorast, 10 EUR

Športovo – technické oznamy:
136.    ŠDK nevyhovuje odvolaniu FK Bytčica a predkladá vec na rozhodnutie Odvolacej komisii ObFZ Žilina, 50 EUR
137.    ŠDK žiada o predloženie nasledovných videozáznamov najneskôr do 18.10.2017 do 12:00 hod. na ObFZ Žilina
z MFS 10. kola I. DOXXbet triedy dospelých:
•    Nededza – Lietavská Lúčka
•    Zástranie - Bitarová
z MFS z 10. kola II. DOXXbet triedy dospelých 
•    Krasňany - Hôrky
•    Divina – Dlhé Pole

Zmeny termínov súťažných stretnutí (akékoľvek dohody o zmene termínu MFS nebudú akceptované, ŠDK však môže v odôvodnených prípadoch zmenu termínu MFS nariadiť):

Súťaž

Kolo

Domáci

Hostia

Nový termín

I. trieda dospelí

7

Kolárovice

Považský Chlmec

zrušené

 

7

Bánová B

Horný Hričov

20.10.2017 o 15,00

 

7

Stráža

Kotešová

20.10.2017 o 15,00

 

10

Horný Hričov

Kolárovice

4.11.2017 o 13,30

 

3

Stráža

Bitarová

5.11.2017 o 13,30

 

 

 

 

 

II. trieda dospelí

8

Krasňany

Teplička B

13.10.2017 o 15,00

 

8

Jablonové

Dlhé Pole

1.11.2017 o 14,00

 

7

Nezb. Lúčka

Krasňany

4.11.2017 o 13,30

 

7

Hôrky

Jablonové

5.11.2017 o 13,30

 

7

Dlhé Pole

Petrovice

5.11.2017 o 13,30

 

8

Hvozdnica

Mojš

5.11.2017 o 13,30

 

8

Divina

Hlboké

5.11.2017 o 13,30

 

 

 

 

 

III.A trieda dospelí

8

Dolná Tižina

Babkov

13.10.2017 o 15,00

 

1

Podhorie

Babkov

20.10.2017 o 15,30

 

13

Babkov

Stráňavy B

29.10.2017 o 14,00 HP Stráňavy

 

7

Lietava

Trnové

5.11.2017 o 13,30

 

8

Stráňavy B

Kunerad

5.11.2017 o 13,30

 

15

Babkov

Kunerad

1.4.2018 o 15,30 HP Kunerad

 

 

 

 

 

III.B trieda dospelí

1

Divinka-Lalinok

Hrič. Podhradie

21.10.2017 o 13,30

 

10

Pšurnovice

Súľov

5.11.2017 o 13,30

 

 

 

 

 

I.trieda dorast

8

Kotešová

Bitarová

20.10.2017 o 15,00

 

8

Hvozdnica

Hôrky

27.10.2017 o 15,00 Hôrky 5 EUR

 

13

Hlboké

Veľké Rovné

28.10.2017 o 10,30

 

10

Lietava

Lietavská Lúčka

31.10.2017 o 14,00

 

7

Hôrky

Kotešová

4.11.2017 o 13,30

 

8

Hliník

Lietava

5.11.2017 o 11,00

 

8

Divina

Hlboké

5.11.2017 o 11,00

 

 

 

 

 

II.trieda dorast

8

Horný Hričov

Turie

21.10.2017 o 14,00

 

8

Rajecké Teplice

Dolný Hričov

22.10.2017 o 11,30

 

8

Dolná Tižina

Podhorie

22.10.2017 o 11,30

 

7

Turie

Dolný Hričov

29.10.2017 o 11,30

 

 

 

 

 

I.trieda žiaci

7

Hôrky

Rajecké Teplice

5.11.2017 o 10,00

 

7

Dlhé Pole

Zbyňov

5.11.2017 o 10,00

 

11

Stráňavy

Nededza

14.10.2017 o 10,00 Stráňavy 5 EUR

 

 

 

 

 

II.A trieda žiaci

11

Mojš

Ďurčiná

20.10.2017 o 15,00

 

 

 

 

 

II.B trieda žiaci

8

Jablonové

Považský Chlmec

20.10.2017 o 15,00

 

7

Kolárovice

Považský Chlmec

27.10.2017 o 15,30 HP Pov. Chlmec

 

20

Považský Chlmec

Kolárovice

6.5.2018 o 10,00 HP Kolárovice

 

 

 

 

 

I.trieda mladší žiaci

1

Strečno

Rajecké Teplice

21.10.2017 o 10,00

Dohody o zmeny termínov MFS budú akceptované vždy do stredy do 12:00 hod., po uvedenom termíne ŠDK na tieto žiadosti nebude prihliadať.

Najbližšie zasadnutie ŠDK sa uskutoční dňa 18.10.2017 o 16:00 hod. v sídle ObFZ Žilina.

2. KR – predseda Libor Kolibač, zasadnutie dňa 11.10.2017
 
KR žiada R o dodržiavanie čl. VII., bodu 49 / ospravedlnenia do utorka -18.00 hod. /.
Ospravedlnenia: Vaškovič - 14-15.10.,  Behančin – 9.- 16.10., Martinec  / DZ / - 15.10., Vlasatý – 13.-15.10., Poštek – do konca JČ bez MFS mužov, Mičian – do konca JČ, Kmetík – 14.10., Bryndziar – 15.10. do 12.00 hod. , Žiak – 14.10., Mitúch – 15.10. od 12.00 hod., Michal J. – 14.-15.10., Martinec R. – 14.,21.-22.10., Kúdelka – 14.10.2017.

Zmena DL č. 11: 

Všetky MFS MŽ – 8.kolo,sa odohrajú 14.10.2017 o 10.00 hod.
Stráňavy – Nededza / žiaci / - 11.kolo – hrá sa 14.10.2017 o 10.00 hod.
Bytčica – RT Konská / žiaci / - Mihálik A.
Kolárovice – KŚK Žilina / žiaci / - Lonc za Mitúch  / HP Zástranie /
Petrovice – Jablonové / muži / - bez DZ
P. Chlmec – H. Hričov / muži / - / DZ / Capko za Martinec J.
Kolárovice – P. Chlmec / muži / - dohrávka 7. kola –  MFS zrušené
Kolárovice – Zástranie / muži / - 11.kolo, HP Zástranie
Terchová – Čadca / žiaci SsFZ / -10.kolo, 18.10. o 14.00 hod -  Mahút za Veselý

3. TMK – predseda Ján Capko

TMK ObFZ  Žiilna pripravuje školenie trénerov   UEFA Grassroots C licencie,  ktoré sa uskutoční  v Žiline. Cena za školenie sa bude odvíjať od počtu prihlásených adeptov. Prednášať budú lektori z  TMK SsFZ, ktorí to môžu prednášať. Predpokladaný termín : Po skončení jesennej časti súťaže. Prihlásiť sa môžete u  p. Capku č.t. 0903 644 165. 
 
TMK ObFZ  Žilina pripravuje turnaj prípraviek  v Korni, ktorý sa uskutoční dňa 17.11.2017. Zúčastniť sa môžu chlapci roč. 2008 a mladší. Štartovné sa bude odvíjať podľa počtu prihlásených družstiev. Prihlásiť sa môžete u p. Matejčíka č.t. 0908 903 264, ktorý poskytne bližšie informácie.
 

4. Sekretariát  -  ObFZ

Dňa 20.10.2017 sa uskutoční volebná konferencia ObFZ Žilina o 16.00 hod. v hoteli SLOVAKIA za účasti prezidenta SFZ. Prezentácia bude od 15,15 do 15,50 pred vchodom do rokovacej miestnosti, kde  dostanete ďalšie materiály.

SFZ: 
PREROZDELENIE PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU PODĽA § 69 ODS. 5 PÍSM. A) ZÁKONA O ŠPORTE

Čerpanie finančného príspevku cez kreditový nákupný systém – webshop:
 
V súvislosti s používaním finančných prostriedkov upozorňujeme, že celý objem finančných prostriedkov, ktoré budú takýmto spôsobom futbalovému klubu poukázané, je možné použiť(reálne uhradiť) len v termíne do 31.12.2017, po tomto termíne finančné prostriedky prepadajú a SFZ musí zabezpečiť ich vrátenie do štátneho rozpočtu.

Upozorňujeme FK, že na základe čl. 12/8 RaPP po skončení tohto registračného obdobia nie je možné podávať až do začiatku zimného registračného obdobia žiadosti o registráciu hráča, staršieho ako 12 rokov (základná registrácia).

Upozorňujeme FK , ktoré si neprevzali za sezónu 2016/2017  lopty pre mládežnické družstvá /dorast, žiaci/, že tieto lopty budú použité na iné účely.
Lopty si môžete prevziať do 26.10.2017 počas stránkových hodín.
Ide o kluby:  Predmier, Rosina, Zbyňov, Višňové, Stráža, Kunerad,Rašov, Divinka, Petrovice, Dolný Hričov, Hliník, Terchová.

Pre FK  / ktoré hrajú dvojičkovú súťaž / sú pripravené k prevzatiu medaile pre najlepšieho hráča zápasu. Medaile si môžete prevziať počas úradných hodín na sekretariáte ObFZ Žilina.

Každý klub / ktorého družstvo štartuje v súťaží ObFZ / si môže prevziať 1ks RS 2017/2018 v tlačenej forme na sekretariáte počas stránkových hodín.


Ing. Igor  KRŠKO   v.r.                            Milan MATEJČÍK   v.r.
predseda ObFZ                                       sekretár ObFZ
 

Prečítané: 72x