Úradná správa č. 12 2017/2018
23.10.2017, Matej Krško

Úradná správa č. 12 2017/2018

1. ŠDK - predseda Peter VACHAN, zasadnutie dňa 18.10.2017

Vylúčený po 2. ŽK. DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie (s. s.) nepodmienečne podľa DP čl. 37/3:
138.    Peter Mišutka, 1187908, Kolárovice, od 16.10.2017, 10 EUR
139.    Lukáš Čička, 1235638, Jablonové, od 16.10.2017, 10 EUR

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 17 DP a podľa DP čl. 71 ods. 1 a 71 ods. 2/a, b:
140.    Richard Kadák, 1210550, Kamenná Poruba, 4 týždne N s prerušením od 16.10.2017 podľa DP čl. 48/1c, 2b, 10 EUR   
141.    Peter Danišek, 1238906, Turie, 3 týždne N s prerušením od 16.10.2017 podľa DP čl. 48/1c, 2b, 10 EUR 
142.    Kristian Bon Gilaj, 1279158, TJ Tatran Bytčica, 6 týždňov N s prerušením od 16.10.2017 podľa DP čl. 48/1c,2b , 5 EUR 

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:
143.    Michal Užák ,1233118, Stráža, od 16.10.2017, 10 EUR
144.    Jozef Chobot ,1167188, Hôrky, od 16.10.2017, 10 EUR
145.    Ivan Čička, 1207502, Jablonové, od 16.10.2017, 10 EUR

Disciplinárne oznamy:
146.    ŠDK trestá FK Ovčiarsko pokutou 20 EUR a úhradou polovice nákladov na delegované osoby podľa RS 87.11, 10 EUR
147.    ŠDK trestá FK Zástranie pokutou 200 EUR za nepredloženie videozáznamu z MFS 10. kola I. DT dospelých Zástranie – Bitarová, 10 EUR
148.    ŠDK trestá v súlade s rozhodnutím VV ObFZ Žilina FK Stráža pokutou 50 EUR za neuhradenie MFS v lehote splatnosti, 10 EUR
149.    ŠDK trestá v súlade s rozhodnutím VV ObFZ Žilina FK Dolný Hričov pokutou 50 EUR za neuhradenie MFS v lehote splatnosti, 10 EUR 

Športovo – technické oznamy:
150.    ŠDK kontumuje MFS 11. kolo III. DT „B“ dospelých Ovčiarsko – Dolný Hričov na 3:0 v prospech FK Ovčiarsko.  
151.    ŠDK žiada o predloženie nasledovných videozáznamov najneskôr do 25.10.2017 do 12:00 hod. na ObFZ Žilina
z MFS 11. kola I. DOXXbet triedy dospelých:
•    Stráža - Gbeľany
•    Lietavská Lúčka – Veľké Rovné
z MFS z 11. kola II. DOXXbet triedy dospelých 
•    Hlboké – Nezb. Lúčka
•    Mojš - Rašov

Zmeny termínov súťažných stretnutí (akékoľvek dohody o zmene termínu MFS nebudú akceptované, ŠDK však môže v odôvodnených prípadoch zmenu termínu MFS nariadiť):

Súťaž

Kolo

Domáci

Hostia

Nový termín

I. trieda dospelí

7

Bánová B

Horný Hričov

20.10.2017 o 15,00

 

7

Stráža

Kotešová

20.10.2017 o 15,00

 

7

Kolárovice

Považský Chlmec

1.11.2017 o 10,00

 

10

Horný Hričov

Kolárovice

4.11.2017 o 13,30

 

3

Stráža

Bitarová

5.11.2017 o 13,30

 

 

 

 

 

II. trieda dospelí

8

Jablonové

Dlhé Pole

1.11.2017 o 14,00

 

7

Nezb. Lúčka

Krasňany

4.11.2017 o 13,30

 

7

Hôrky

Jablonové

5.11.2017 o 13,30

 

7

Dlhé Pole

Petrovice

5.11.2017 o 13,30

 

8

Hvozdnica

Mojš

5.11.2017 o 13,30

 

8

Divina

Hlboké

5.11.2017 o 13,30

 

 

 

 

 

III.A trieda dospelí

13

Babkov

Stráňavy B

28.10.2017 o 14,00

 

1

Podhorie

Babkov

5.11.2017 o 13,30

 

7

Lietava

Trnové

5.11.2017 o 13,30

 

8

Stráňavy B

Kunerad

5.11.2017 o 13,30

 

 

 

 

 

III.B trieda dospelí

1

Divinka-Lalinok

Hrič. Podhradie

21.10.2017 o 13,30

 

10

Pšurnovice

Súľov

5.11.2017 o 13,30

 

 

 

 

 

I.trieda dorast

8

Kotešová

Bitarová

20.10.2017 o 15,00

 

8

Hvozdnica

Hôrky

27.10.2017 o 15,00

 

13

Hlboké

Veľké Rovné

28.10.2017 o 10,30

 

10

Lietava

Lietavská Lúčka

31.10.2017 o 14,00

 

7

Hôrky

Kotešová

4.11.2017 o 13,30

 

8

Hliník

Lietava

5.11.2017 o 11,00

 

8

Divina

Hlboké

5.11.2017 o 11,00

 

 

 

 

 

II.trieda dorast

8

Horný Hričov

Turie

21.10.2017 o 14,00

 

8

Rajecké Teplice

Dolný Hričov

22.10.2017 o 11,30

 

8

Dolná Tižina

Podhorie

22.10.2017 o 11,30

 

7

Turie

Dolný Hričov

29.10.2017 o 11,30

 

 

 

 

 

I.trieda žiaci

12

Štiavnik

Nededza

22.10.2017 o 9,30

 

7

Hôrky

Rajecké Teplice

5.11.2017 o 10,00

 

7

Dlhé Pole

Zbyňov

5.11.2017 o 10,00

 

 

 

 

 

II.A trieda žiaci

11

Mojš

Ďurčiná

20.10.2017 o 15,00

 

 

 

 

 

II.B trieda žiaci

8

Jablonové

Považský Chlmec

20.10.2017 o 15,00

 

7

Kolárovice

Považský Chlmec

27.10.2017 o 15,30

 

20

Považský Chlmec

Kolárovice

6.5.2018 o 10,00

 

 

 

 

 

I.trieda mladší žiaci

1

Strečno

Rajecké Teplice

21.10.2017 o 10,00

Dohody o zmeny termínov MFS budú akceptované vždy do stredy do 12:00 hod., po uvedenom termíne ŠDK na tieto žiadosti nebude prihliadať.

Najbližšie zasadnutie ŠDK sa uskutoční dňa 25.10.2017 o 16:00 hod. v sídle ObFZ Žilina.
 

 

2. KR – predseda Libor Kolibač, zasadnutie dňa 18.10.2017

KR oznamuje, že po absolvovaní školenia, získali licenciu  nasledovní R:
Branislav Bříza - Žilina, Vranie - 0948 383 634
Radoslav Takáč - Žilina - 0918 102 640
Martin Matejčík - Závodie - 0911 253 330 
Peter Bajtoš - Bytča - 0918 244 959
Adrián Masiarik - Bytča - 0911 656 718
Martin Čupec - Bytča - 0907 577 589
Peter Pekara – Žilina – 0949 891948

KR upozorňuje R, že vzhľadom na konanie konferencie OBFZ, môžu byť R predelegovaní v ojedinelých prípadoch telefonicky, v zmysle RS.

KR v rámci skvalitnenia výkonov novo -vyškolených  R na MFS, po schválení  Vv ObFZ , pristúpila k delegovaniu týchto na minimálne 2 kolá,do súťaží žiakov, ako AR 1.Vzhľadom na skutočnosť, že v hospodárskych náležitostiach  RS – odmenách R v súťažiach žiakov AR nie je uvedený, odmena za ich výkon v danom MFS, nepôjde na ťarchu klubom, ale bude uhradený z rozpočtu ObFZ.

Ospravedlnenia: Šašvary – 29.10.- 3.11., Rojík D. – od. 28.10 do konca JČ, Behančin – 6.11.-22.11., Kúdelka – 21.10., Zemiak – 21.-22.10., Vaškovič – 21., 22.10. – od 15.00 hod., Mitúch – 20.10., Michal J. – 16.- 21.10., Martinec R. – 21.-22.10.2017

Zmena DL č. 12: 
V. Rovné – RT Konská / žiaci / - Takáč  / AR 1 /
D. Hričov – Zádubnie  / žiaci / -  Čupec / AR / 
Kotešová – Bitarová / dorast / - Michal M. za Michal J.

3. TMK – predseda Ján Capko

TMK ObFZ  Žiilna pripravuje školenie trénerov   UEFA Grassroots C licencie,  ktoré sa uskutoční  v Žiline. Cena za školenie sa bude odvíjať od počtu prihlásených adeptov. Prednášať budú lektori z  TMK SsFZ, ktorí to môžu prednášať. Predpokladaný termín : Po skončení jesennej časti súťaže. Prihlásiť sa môžete u  p. Capku č.t. 0903 644 165. 
 
TMK ObFZ  Žilina pripravuje turnaj prípraviek  v Korni, ktorý sa uskutoční dňa 17.11.2017. Zúčastniť sa môžu chlapci roč. 2008 a mladší. Štartovné sa bude odvíjať podľa počtu prihlásených družstiev. Prihlásiť sa môžete u p. Matejčíka č.t. 0908 903 264, ktorý poskytne bližšie informácie.

4. Hospodárska komisia – predseda Mgr. Anna Psotná.    

Neuhradené  MZF  za mesiac  september  2017 ku dňu  18.10.2017:

FK Stráža, ŠK Dolný Hričov 

HK odstupuje FK na disciplinárne riešenie prostredníctvom ŠDK ObFZ. 

5. Sekretariát  -  ObFZ

Dňa 20.10.2017 sa uskutoční volebná konferencia ObFZ Žilina o 16.00 hod. v hoteli SLOVAKIA za účasti prezidenta SFZ. Prezentácia bude od 15,15 do 15,50 pred vchodom do rokovacej miestnosti, kde  dostanete ďalšie materiály.

SFZ: 
PREROZDELENIE PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU PODĽA § 69 ODS. 5 PÍSM. A) ZÁKONA O ŠPORTE

Čerpanie finančného príspevku cez kreditový nákupný systém – webshop:
 
V súvislosti s používaním finančných prostriedkov upozorňujeme, že celý objem finančných prostriedkov, ktoré budú takýmto spôsobom futbalovému klubu poukázané, je možné použiť(reálne uhradiť) len v termíne do 31.12.2017, po tomto termíne finančné prostriedky prepadajú a SFZ musí zabezpečiť ich vrátenie do štátneho rozpočtu.

Upozorňujeme FK , ktoré si neprevzali za sezónu 2016/2017  lopty pre mládežnické družstvá /dorast, žiaci/, že tieto lopty budú použité na iné účely.
Lopty si môžete prevziať do 26.10.2017 počas stránkových hodín.
Ide o kluby:  Predmier, Rosina, Zbyňov, Višňové, Stráža, Kunerad,Rašov,
Divinka, Petrovice, Dolný Hričov, Hliník, Terchová.

Každý klub / ktorého družstvo štartuje v súťaží ObFZ / si môže prevziať 1ks RS 2017/2018 v tlačenej forme na sekretariáte počas stránkových hodín.


Ing. Igor  KRŠKO   v.r.                            Milan MATEJČÍK   v.r.
predseda ObFZ                                       sekretár ObFZ
 

Prečítané: 46x