Úradná správa č. 13 2017/2018
28.10.2017, Matej Krško

Úradná správa č. 13 2017/2018

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 26.10.2017 prerokovala odvolanie TJ Tatran Bytčica voči rozhodnutiu ŠDK č. 110 / US 9 a potvrdzuje správnosť rozhodnutia ŠDK. Odvolanie TJ Tatran Bytčica sa zamieta a odvolací vklad prepadá v prospech ObFZ.

1. ŠDK - predseda Peter VACHAN, zasadnutie dňa 25.10.2017

Vylúčený po 2. ŽK. DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie (s. s.) nepodmienečne podľa DP čl. 37/3:
152.    Marek Ondro, 1320804, Dolná Tížina, od 24.10. 2017, 10 EUR

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 17 DP a podľa DP čl. 71 ods. 1 a 71 ods. 2/a, b:
153.    Alojz Tarabík, 1249277, Veľké Rovné, 2 s.s. N od 24.10. 2017 podľa DP čl.49/1a, 2a, 10 EUR    
154.    Vladimír Púchoň, 1215852, Hlboké, 4 týždne N od 24.10.2017 podľa DP čl.48/1c,2b, 10 EUR  

Disciplinárne oznamy:
155.    ŠDK opravuje U146 z ÚS č. 12, pričom správne znenie je nasledovné: ŠDK trestá FK Dolný Hričov pokutou 20 EUR a úhradou polovice nákladov na delegované osoby podľa RS 87.11, 10 EUR (MFS 11. kola III. DT „B“ dospelých)
156.    ŠDK trestá FK Dolný Hričov pokutou 33 EUR a úhradou nákladov na delegované osoby podľa RS 87.7, 10 EUR (MFS 1. kola III. DT „B“ dospelých)
157.    ŠDK mení U147 z ÚS č. 12 nasledovne: ŠDK trestá FK Zástranie pokutou 10 EUR za oneskorené predloženie videozáznamu, 10 EUR
158.    ŠDK trestá FK Hlboké pokarhaním za oneskorený príchod na MFS 12. kola I. triedy dorastu Liet. Lúčka - Hlboké, 10 EUR
159.    ŠDK žiada FK Ovčiarsko o podrobné písomné stanovisko k vykázaniu funkcionárov hostí a ich identifikáciu v MFS 1. kola III. DT „B“ Súľov – Ovčiarsko do 31.10.2017 do 12:00 hod.
160.    ŠDK žiada FK Súľov o podrobné písomné stanovisko k vykázaniu funkcionárov hostí v MFS 1. kola III. DT „B“ Súľov – Ovčiarsko do 31.10.2017 do 12:00 hod.
161.    ŠDK žiada FK Hlboké o podrobné písomné stanovisko k HNS hráčov a funkcionárov hostí v MFS 12. kola II. DT Teplička nad Váhom „B“ - Hlboké do 31.10.2017 do 12:00 hod.
162.    ŠDK ukladá Jozef Hasko, 1024599, Ovčiarsko predbežné ochranné opatrenie zákaz výkonu všetkých funkcií v klube, zákaz vstupu do šatní, kabíny rozhodcov, technickej zóny vrátane priestorov lavičky náhradníkov, zákaz styku s delegovanými osobami až do vyriešenia, 10 EUR 

Športovo – technické oznamy:
163.    ŠDK kontumuje MFS 1. kola III. DT „B“ dospelých Pšurnovice – Dolný Hričov na 3:0 v prospech FK Pšurnovice podľa SP 82/1b.
164.    ŠDK žiada o predloženie nasledovných videozáznamov najneskôr do 31.10.2017 do 12:00 hod. na ObFZ Žilina
z MFS 12. kola I. DOXXbet triedy dospelých:
•    Veľké Rovné - Kotešová
•    Nededza - Stráža
z MFS z 12. kola II. DOXXbet triedy dospelých 
•    Hvozdnica - Jablonové
•    Teplička nad Váhom „B“ – Hlboké
•    Nezb. Lúčka - Hôrky

Zmeny termínov súťažných stretnutí (akékoľvek dohody o zmene termínu MFS nebudú akceptované, ŠDK však môže v odôvodnených prípadoch zmenu termínu MFS nariadiť):

Súťaž

Kolo

Domáci

Hostia

Nový termín

I. trieda dospelí

7

Kolárovice

Považský Chlmec

1.11.2017 o 10,00

 

10

Horný Hričov

Kolárovice

4.11.2017 o 13,30

 

3

Stráža

Bitarová

5.11.2017 o 13,30

 

 

 

 

 

II. trieda dospelí

8

Jablonové

Dlhé Pole

1.11.2017 o 14,00

 

7

Nezb. Lúčka

Krasňany

4.11.2017 o 13,30

 

7

Hôrky

Jablonové

5.11.2017 o 13,30

 

7

Dlhé Pole

Petrovice

5.11.2017 o 13,30

 

8

Hvozdnica

Mojš

5.11.2017 o 13,30

 

8

Divina

Hlboké

5.11.2017 o 13,30

 

 

 

 

 

III.A trieda dospelí

13

Babkov

Stráňavy B

28.10.2017 o 14,00 HP Mojš

 

1

Podhorie

Babkov

5.11.2017 o 13,30

 

7

Lietava

Trnové

5.11.2017 o 13,30

 

8

Stráňavy B

Kunerad

5.11.2017 o 13,30

 

 

 

 

 

III.B trieda dospelí

10

Pšurnovice

Súľov

5.11.2017 o 13,30

 

 

 

 

 

I.trieda dorast

8

Hvozdnica

Hôrky

27.10.2017 o 15,00

 

13

Hlboké

Veľké Rovné

28.10.2017 o 10,30

 

10

Lietava

Lietavská Lúčka

31.10.2017 o 14,00

 

7

Hôrky

Kotešová

4.11.2017 o 13,30

 

8

Hliník

Lietava

5.11.2017 o 11,00

 

8

Divina

Hlboké

5.11.2017 o 11,00

 

13

Považský Chlmec

Krasňany

5.11.2017 o 11,00

 

13

Terchová

Hlíník

29.10:2017 o 11:30

HP Hlíník

 

26

Hliník

Terchová

16.6.2017 o 14:30

HP Terchová

 

 

 

 

 

II.trieda dorast

7

Turie

Dolný Hričov

29.10.2017 o 11,30

 

 

 

 

 

I.trieda žiaci

12

Štiavnik

Stráňavy

5.11.2017 o 10,00

 

7

Hôrky

Rajecké Teplice

5.11.2017 o 10,00

 

7

Dlhé Pole

Zbyňov

5.11.2017 o 10,00

 

 

 

 

 

II.B trieda žiaci

7

Kolárovice

Považský Chlmec

27.10.2017 o 15,30 HP P. Chlmec

 

13

Zádubnie

Jablonové

29.10.2017 o 10,00

 

 

 

 

 


Dohody o zmeny termínov MFS budú akceptované vždy do stredy do 12:00 hod., po uvedenom termíne ŠDK na tieto žiadosti nebude prihliadať.

Najbližšie zasadnutie ŠDK sa uskutoční dňa 31.10.2017 o 16:00 hod. v sídle ObFZ Žilina.

 

2. KR – predseda Libor Kolibač, zasadnutie dňa 25.10.2017

KR oznamuje, že po absolvovaní školenia, získali licenciu  nasledovní R:

Branislav Bříza - Žilina, Vranie - 0948 383 634
Radoslav Takáč - Žilina - 0918 122 640
Martin Matejčík - Závodie - 0911 253 330 
Peter Bajtoš - Bytča - 0918 244 959
Adrián Masiarik - Bytča - 0911 656 718
Martin Čupec - Bytča - 0907 577 589
Peter Pekara – Žilina – 0949 891948

KR  touto cestou upozorňuje R , že delegačný list – 13/1 z dôvodu množstva dohrávok vyjde 2.11.2017!!!

KR v rámci skvalitnenia výkonov novo -vyškolených  R na MFS, po schválení  Vv ObFZ , pristúpila k delegovaniu týchto na minimálne 2 kolá, do súťaží žiakov, ako AR 1.Vzhľadom na skutočnosť, že v hospodárskych náležitostiach  RS – odmenách R v súťažiach žiakov AR nie je uvedený, odmena za ich výkon v danom MFS, nepôjde na ťarchu klubom, ale bude uhradený z rozpočtu ObFZ.
KR oznamuje všetkým R a DZ pôsobiacim v súťažiach SFZ, SsFZ a ObFZ, že tradičné ukončenie roka pri kapustnici, sa uskutoční dňa 24.11.2017 o 18.00 hod. Miesto konania bude upresnené v budúcich ÚS.. Prosíme potvrdiť účasť na MT 0903 620 054, resp.0904 501 902 v termíne do 20.11.2017.

Ospravedlnenia: Šašvary – 29.10.- 3.11., Rojík D. – od. 28.10 do konca JČ, Behančin – 6.11.-22.11., Michal J. – 27.-28.10., Vaškovič – 28.-29.10.,1.a 4.11., Mitúch – 27.a 29.10., Durmis – 28.10.-5.11., Žiak – 28.10.2017.

Zmena DL č. 13: 
Petrovice – KŠK Žilina / žiaci / - Bryndziar za Blaško
D. Pole – Hliník / žiaci / - Blaško za Bryndziar
Bytčica – Divina / dorast / -  Mihálik A. za Ondák
Hlboké – Hvozdnica / - Baugantner za Šašvary
P. Chlmec – K. Poruba / muži / – Kaštan za Hollý
Stráža – L. Lúčka / muži / - Hollý za Kaštan
Stráňavy – V. Rovné / žiaci / - Holeš za Ondák
Zádubnie – Jablonové / žiaci / - Ondák za Holeš
Kotešová – Rašov / žiaci / - Hrobárik / HP Kotešová /
Stráňavy „B“ – Babkov / muži / - HP Mojš
Hvozdnica – Hôrky / dorast / - odložené
P.Chlmec – Kolárovice / muži / - M. Michal /AR 2 /
Predmier – Nededza / žiaci / - Čupec  / AR 1 /
Bytčica – Hvozdnica / žiaci / - Takáč / AR 1 /
Kotešová – Rašov / žiaci / - Masiarik / AR 1 /
Kolárovice – Divinka / žiaci / - Bajtoš / AR 1 /
L. Lúčka – D. Tižina / žiaci / - Pekara / AR 1 /
Jablonové – D. Pole / muži / - Vlasatý za Matula
Lietava – L. Lúčka / dorast / - Hollý za Matula
Podhorie – Ďurčiná / muži – bez AR

3. TMK – predseda Ján Capko

Priatelia, tréneri prípraviek blíži sa termín turnaja v Korni  a máme prihlásených iba 7 tímov. Poprosím trénerov, ktorí  neprihlásili svoje družstvá  aby ich urýchlene prihlásili  u p. Matejčíka/ t.č. 0908 903 264, e-mail: obfzzilina@gmail.com/. Máme pripravenú halu, rozhodcov  aj ceny, ale družstvá chýbajú. V prípade nízkeho počtu prihlásených družstiev bude turnaj zrušený.

Vážení tréneri poprosím o vyplnenie záväznej prihlášky na školenie trénerov :                                              UEFA GRASSROOTS  C licencie.
 Školenie sa uskutoční pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín, približne v týchto termínoch.  
1.    blok    10.  – 11. 2. 2018  (sobota, nedeľa)
2.    blok     cca 24. – 25. 2. 2018 (sobota, nedeľa)     
Záverečné skúšky  cca  14.3.2018 poobede 
Prihlášku nájdete na stránke ObFZ v dokumentoch.

Priatelia, (kluby 1.triedy) budem rád  ak vyplníte tlačivo na 11-ku roka 2016/2017. Tlačivo nájdete na stránke ObFZ v dokumentoch.
Všetkých ostatných prosím o nahlásenie najlepší : Tréner – muži, Tréner – mládež , Zaslúžilý funkcionár,  Najlepší rozhodca

4. Sekretariát  -  ObFZ

Upozorňujeme FK na čerpanie dovolenky dňa 30.10.2017 na sekretariáte ObFZ Žilina. 

SFZ: 
PREROZDELENIE PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU PODĽA § 69 ODS. 5 PÍSM. A) ZÁKONA O ŠPORTE

Čerpanie finančného príspevku cez kreditový nákupný systém – webshop:
 
V súvislosti s používaním finančných prostriedkov upozorňujeme, že celý objem finančných prostriedkov, ktoré budú takýmto spôsobom futbalovému klubu poukázané, je možné použiť(reálne uhradiť) len v termíne do 31.12.2017, po tomto termíne finančné prostriedky prepadajú a SFZ musí zabezpečiť ich vrátenie do štátneho rozpočtu.

Oznamujeme Vám touto cestou, že SFZ spustil prevádzku avizovaného eshopu na čerpanie kreditov podľa rozhodnutia konferencie SFZ. Eshop sa nachádza na adrese https://eshop.futbalsfz.sk. Žiadame Vás touto cestou, aby ste si pred použitím eshopu pozorne prečítali návody nižšie, ktoré pre Vás pripravili pracovníci SFZ, aby sa minimalizovalo množstvo otázok. Sú to hlavne:
https://eshop.futbalsfz.sk/registracia-osobneho-konta a https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za-kredit
Taktiež dávame do pozornosti metodické usmernenie https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-knakupu-za-kredit.

Úhrada delegovaných osôb kreditom https://eshop.futbalsfz.sk/uhrada-delegovanych-osob-kreditom bola spustená do prevádzky a práve sa implementuje nákup PHM do eshop.futbalsfz.sk, v minulých dňoch Vás pracovníci SFZ informovali o postupe objednania, aktivácie a "nabíjania" kreditu na PHM kartu. Kartu je potrebné objednať a nabiť kreditom. Kredit sa dá nabiť len do 15.12.2017. Tak isto Vám oznamujeme, že momentálne sa už napĺňa webshop ďalšími produktmi, nakoľko sa podarilo ukončiť rokovania s partnermi SFZ.

Upozorňujeme touto cestou FK, že kredit sa nedá preniesť do roku 2018 a je potrebné ho vyčerpať vrátane kreditu na PHM kartách do konca roku 2017. V opačnom prípade bude SFZ nútený nevyčerpaný kredit (peniaze) vrátiť do štátnej pokladnice.
Kontaktnou osobou na SFZ pre eshop je Branislav Jelok +421 903 455 470. 
Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry je Martin Ivanko, Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499. 3. 

Každý klub / ktorého družstvo štartuje v súťaží ObFZ / si môže prevziať 1ks RS 2017/2018 v tlačenej forme na sekretariáte počas stránkových hodín.


Ing. Igor  KRŠKO   v.r.                            Milan MATEJČÍK   v.r.
predseda ObFZ                                       sekretár ObFZ

Prečítané: 93x