Úradná správa č. 14 2017/2018
03.11.2017, Matej Krško

Úradná správa č. 14 2017/2018

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 26.10.2017 prerokovala odvolanie TJ Tatran Bytčica voči rozhodnutiu ŠDK č. 110 / US 9 a potvrdzuje správnosť rozhodnutia ŠDK. Odvolanie TJ Tatran Bytčica sa zamieta a odvolací vklad prepadá v prospech ObFZ.

1. ŠDK - predseda Peter VACHAN, zasadnutie dňa 31.10.2017

Vzhľadom na dlhodobo nepriaznivé poveternostné podmienky ako aj na počet neodohratých stretnutí počas víkendu 29.-30.10.2017, ŠDK umožní klubom, ktoré neodohrali svoje stretnutia, aby sa dohodli na ich odohratí počas víkendu 4.-5.11.2017. Po uvedenom termíne je možné stretnutia odohrať iba po dohode klubov na ihrisku s umelou trávou resp. na ihrisku, ktoré bude schválené ŠDK. Výmena poradia družstiev bude akceptovaná. ŠDK upozorňuje kluby, že stretnutia, ktoré sa v jesennej časti neodohrajú, budú odohraté v jarnej časti ročníka 2017/2018 počas pracovných dní alebo v termínoch 01.05.2018 a 08.05.2018, podľa rozhodnutia ŠDK, ktoré včas oznámi.

Vylúčený po 2. ŽK. DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie (s. s.) nepodmienečne podľa DP čl. 37/3:
165.    Milan Minárik, 1198178,  Rašov, od  30.10.2017, 10 EUR

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 17 DP a podľa DP čl. 71 ods. 1 a 71 ods. 2/a, b:

Disciplinárne oznamy:
166.    ŠDK trestá FK Hlboké pokarhaním podľa DP, 64/1a, 4, 10 EUR
167.    ŠDK berie na vedomie stanovisko OFK Ovčiarsko a trestá FK Ovčiarsko pokutou 50 EUR podľa RS 87.5, 10 EUR
168.    ŠDK berie na vedomie stanovisko FK Súľov bez prijatia ďalších opatrení podľa DP 71/5b.
169.    ŠDK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 7.11.2017 o 16:15 hod. R Juraj Blaško
170.    ŠDK berie na vedomie podnet OŠK Divinka – Lalinok a žiada FK Ovčiarsko o podrobné písomné stanovisko k splneniu povinností podľa bodu 4.9 RS – oznámenie zrušenia stretnutia družstvu OŠK Divinka – Lalinok a k preukázaniu splnenia tejto povinnosti (výpis hovorov, email a pod.) v lehote do 7.11.2017 do 12:00 hod. 
171.    ŠDK berie na vedomie podnet FK Gbeľany a žiada FK Kolárovice o podrobné písomné stanovisko k splneniu povinností podľa bodu 4.9 RS – oznámenie zrušenia stretnutia družstvu FK Gbeľany a k preukázaniu splnenia tejto povinnosti (výpis hovorov, email apod.) v lehote do 7.11.2017 do 12:00 hod.  
172.    ŠDK vyzýva FK Rašov o podrobné písomné stanovisko k HNS priaznivcov a funkcionárov hosti a ich identifikáciu ako aj k znečisteniu stien kabíny hostí a k návrhu riešenia vzniknutej škody v lehote do 7.11.2017 do 12:00 hod.  
173.    ŠDK vyzýva FK Jablonové na vyčíslenie vzniknutej škody v šatni hostí v lehote do 7.11.2017 do 12:00 hod.  

Športovo – technické oznamy:
174.    ŠDK žiada o predloženie videozáznamu z MFS 13. kola II. DT dospelých Jablonové – Rašov do 7.11.2017 do 12:00 hod.

Zmeny termínov súťažných stretnutí (akékoľvek dohody o zmene termínu MFS nebudú akceptované, ŠDK však môže v odôvodnených prípadoch zmenu termínu MFS nariadiť):

Súťaž

Kolo

Domáci

Hostia

Nový termín

I. trieda dospelí

10

Horný Hričov

Kolárovice

4.11.2017 o 13,30

 

3

Stráža

Bitarová

5.11.2017 o 13,30

 

13

Bánová B

Veľké Rovné

5.11.2017 o 13,30

 

7

Kolárovice

Považský Chlmec

13.4.2018 o 16,00

 

13

Stráža

Lietavská Lúčka

20.4.2018 o 16,30

 

13

Bitarová

Nededza

20.4.2018 o 16,30

 

13

Kolárovice

Gbeľany

20.4.2018 o 16,30

 

13

Považský Chlmec

Kamenná Poruba

20.4.2018 o 16,30

 

 

 

 

 

II. trieda dospelí

7

Nezb. Lúčka

Krasňany

4.11.2017 o 13,30

 

7

Hôrky

Jablonové

5.11.2017 o 13,30

 

8

Hvozdnica

Mojš

5.11.2017 o 13,30

 

8

Divina

Hlboké

5.11.2017 o 13,30

 

7

Dlhé Pole

Petrovice

13.4.2017 o 16,00

 

13

Hlboké

Hvozdnica

20.4.2018 o 16,30

 

13

Hôrky

Teplička B

20.4.2018 o 16,30

 

13

Dlhé Pole

Nezbudská Lúčka

20.4.2018 o 16,30

 

13

Turie

Hliník

20.4.2018 o 16,30

 

 

 

 

 

III.A trieda dospelí

1

Podhorie

Babkov

5.11.2017 o 13,30

 

7

Lietava

Trnové

5.11.2017 o 13,30

 

8

Stráňavy B

Kunerad

5.11.2017 o 13,30

 

13

Lietava

Kunerad

20.4.2018 o 16,30

 

13

Podhorie

Ďurčiná

20.4.2018 o 16,30

 

13

Trnové

Dolná Tižina

20.4.2018 o 16,30

 

 

 

 

 

III.B trieda dospelí

10

Pšurnovice

Súľov

5.11.2017 o 13,30

 

2

Brodno

Súľov

12.11.2017 o 13,30

 

2

Dolný Hričov

Hričovské Podhradie

20.4.2018 o 16,30

 

2

Ovčiarsko

Divinka

20.4.2018 o 16,30

 

2

Pšurnovice

Hrabové

20.4.2018 o 16,30

 

 

 

 

 

I.trieda dorast

7

Hôrky

Kotešová

4.11.2017 o 13,30

 

8

Hliník

Lietava

5.11.2017 o 11,00

 

8

Divina

Hlboké

5.11.2017 o 11,00

 

10

Lietava

Lietavská Lúčka

12.4.2018 o 16,00

 

8

Hvozdnica

Hôrky

12.4.2018 o 16,00

 

13

Považský Chlmec

Krasňany

19.4.2018 o 16,30

 

13

Bitarová

Lietava

19.4.2018 o 16,30

 

13

Hliník

Terchová

19.4.2018 o 16,30

 

13

Kotešová

Hvozdnica

19.4.2018 o 16,30

 

 

 

 

 

II.trieda dorast

7

Turie

Dolný Hričov

1.4.2018 o 12,30

 

 

 

 

 

I.trieda žiaci

12

Štiavnik

Stráňavy

5.11.2017 o 10,00

 

7

Hôrky

Rajecké Teplice

5.11.2017 o 10,00

 

7

Dlhé Pole

Zbyňov

25.03.2018 o 10,00

 

13

Predmier

Nededza

5.11.2017 o 09,30

 

13

Stráňavy

Veľké Rovné

1.4.2018 o 10,00

 

13

Dlhé Pole

Hliník

1.4.2018 o 10,00

 

13

Zbyňov

Krasňany

1.4.2018 o 10,00

 

13

Bytčica

Hvozdnica

1.4.2018 o 10,00

 

13

Rajecké Teplice

Horný Hričov

1.4.2018 o 10,00

 

 

 

 

 

II.A trieda žiaci

13

Babkov

Višňové

5.11.2017 o 10,00

 

13

Kunerad

Ďurčiná

5.11.2017 o 12,00

 

13

Podhorie

Trnové

1.4.2018 o 10,00

 

13

Stráža

Lietava

1.4.2018 o 10,00

 

13

Turie

Strečno

1.4.2018 o 10,00

 

13

Mojš

Kamenná Poruba

5.11.2017 o 10:00

 

13

Lietavská Lúčka

Dolná Tižina

1.4.2018 o 10,00

 

 

 

 

 

II.B trieda žiaci

13

Zádubnie

Jablonové

1.4.2018 o 10,00

 

13

Ovčiarsko

Dolný Hričov

1.4.2018 o 10,00

 

13

Kolárovice

Divinka

1.4.2018 o 10,00

 

13

Považský Chlmec

Súľov

1.4.2018 o 10,00

 

13

Kotešová

Rašov

1.4.2018 o 10,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

ŠDK umožňuje klubom odohrať neodohraté MFS po predložení vzájomnej dohody v systéme ISSF ešte v tomto kalendárnom roku, pričom je možné využiť zmenu poradia súperov podľa možností a stavu ihrísk.

Najbližšie zasadnutie ŠDK sa uskutoční dňa 07.11.2017 o 16:00 hod. v sídle ObFZ Žilina.

 

2. KR – predseda Libor Kolibač, zasadnutie dňa 31.10.2017

KR oznamuje, že po absolvovaní školenia, získali licenciu  nasledovní R:
Branislav Bříza - Žilina, Vranie - 0948 383 634
Radoslav Takáč - Žilina - 0918 122 640
Martin Matejčík - Závodie - 0911 253 330 
Peter Bajtoš - Bytča - 0918 244 959
Adrián Masiarik - Bytča - 0911 656 718
Martin Čupec - Bytča - 0907 577 589
Peter Pekara – Žilina – 0949 891948

KR v rámci skvalitnenia výkonov novo -vyškolených  R na MFS, po schválení  Vv ObFZ , pristúpila k delegovaniu týchto na minimálne 2 kolá, do súťaží žiakov, ako AR 1.Vzhľadom na skutočnosť, že v hospodárskych náležitostiach  RS – odmenách R v súťažiach žiakov AR nie je uvedený, odmena za ich výkon v danom MFS, nepôjde na ťarchu klubom, ale bude uhradený z rozpočtu  ObFZ.

KR oznamuje všetkým R a DZ pôsobiacim v súťažiach SFZ, SsFZ a ObFZ, že tradičné ukončenie roka pri kapustnici, sa uskutoční dňa 24.11.2017 od 18.00 hod. v reštaurácii „CENTRAL PUB“ / vedľa MIRAGE, zástavka MHD Hurbanova /. Vstup – poplatok 13 euro. Prosíme potvrdiť účasť na MT 0903 620 054, resp.0904 501 902 v termíne do 20.11.2017.

Ospravedlnenia: Behančin – 6.11.-22.11., Michal J. – 3.-5.11.,., Vaškovič – 4.11., Durmis – 28.10.-5.11., Žiak – 3.-5.11., Zemiak – 3.-5.11., Baugantner – 3.-5.11., Mihálik A. – 4.-5.11., Matula – 3.-5.11., Ondák – 4-5.11.2017.

3. TMK – predseda Ján Capko

Priatelia, tréneri prípraviek blíži sa termín turnaja v Korni  a máme prihlásených iba 7 tímov. Poprosím trénerov, ktorí  neprihlásili svoje družstvá  aby ich urýchlene prihlásili  u p. Matejčíka/ t.č. 0908 903 264, e-mail: obfzzilina@gmail.com/.

Máme pripravenú halu, rozhodcov  aj ceny, ale družstvá chýbajú. V prípade nízkeho počtu prihlásených družstiev bude turnaj zrušený.

Vážení tréneri poprosím o vyplnenie záväznej prihlášky na školenie trénerov : UEFA GRASSROOTS  C licencie.
Školenie sa uskutoční pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín, približne v týchto termínoch.  
1.    blok    10.  – 11. 2. 2018  (sobota, nedeľa)
2.    blok     cca 24. – 25. 2. 2018 (sobota, nedeľa)  
  
Záverečné skúšky  cca  14.3.2018 poobede 
Prihlášku nájdete na stránke ObFZ v dokumentoch.

Priatelia, (kluby 1.triedy) budem rád  ak vyplníte tlačivo na 11-ku roka 2016/2017. Tlačivo nájdete na stránke ObFZ v dokumentoch.
Všetkých ostatných prosím o nahlásenie najlepší : Tréner – muži, Tréner – mládež , Zaslúžilý funkcionár, Najlepší rozhodca

4. Sekretariát  -  ObFZ

Upozorňujeme FK na čerpanie dovolenky od 6.11.2017 do 7.11.2017  na sekretariáte ObFZ Žilina. 

SFZ: 
PREROZDELENIE PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU PODĽA § 69 ODS. 5 PÍSM. A) ZÁKONA O ŠPORTE

Čerpanie finančného príspevku cez kreditový nákupný systém – webshop:
 
V súvislosti s používaním finančných prostriedkov upozorňujeme, že celý objem finančných prostriedkov, ktoré budú takýmto spôsobom futbalovému klubu poukázané, je možné použiť(reálne uhradiť) len v termíne do 31.12.2017, po tomto termíne finančné prostriedky prepadajú a SFZ musí zabezpečiť ich vrátenie do štátneho rozpočtu.

Oznamujeme Vám touto cestou, že SFZ spustil prevádzku avizovaného eshopu na čerpanie kreditov podľa rozhodnutia konferencie SFZ. Eshop sa nachádza na adrese https://eshop.futbalsfz.sk. Žiadame Vás touto cestou, aby ste si pred použitím eshopu pozorne prečítali návody nižšie, ktoré pre Vás pripravili pracovníci SFZ, aby sa minimalizovalo množstvo otázok. Sú to hlavne:
https://eshop.futbalsfz.sk/registracia-osobneho-konta a https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za-kredit
Taktiež dávame do pozornosti metodické usmernenie https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-knakupu-za-kredit.

Úhrada delegovaných osôb kreditom https://eshop.futbalsfz.sk/uhrada-delegovanych-osob-kreditom bola spustená do prevádzky a práve sa implementuje nákup PHM do eshop.futbalsfz.sk, v minulých dňoch Vás pracovníci SFZ informovali o postupe objednania, aktivácie a "nabíjania" kreditu na PHM kartu. Kartu je potrebné objednať a nabiť kreditom. Kredit sa dá nabiť len do 15.12.2017. Tak isto Vám oznamujeme, že momentálne sa už napĺňa webshop ďalšími produktmi, nakoľko sa podarilo ukončiť rokovania s partnermi SFZ.

Upozorňujeme touto cestou FK, že kredit sa nedá preniesť do roku 2018 a je potrebné ho vyčerpať vrátane kreditu na PHM kartách do konca roku 2017. V opačnom prípade bude SFZ nútený nevyčerpaný kredit (peniaze) vrátiť do štátnej pokladnice.

Kontaktnou osobou na SFZ pre eshop je Branislav Jelok +421 903 455 470. 
Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry je Martin Ivanko, Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499. 


Ing. Igor  KRŠKO   v.r.                            Milan MATEJČÍK   v.r.
predseda ObFZ                                       sekretár ObFZ

Prečítané: 74x