03.11.2018, Matej Krško

Úradná správa č. 14 2018/2019

03.11.2018, Matej Krško
ŠDK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2018/19 prenášajú do jarnej časti súťažného ročníka 2018/19.

1. ŠDK - predseda Peter VACHAN, zasadnutie dňa 31.10. 2018

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 17 DP a podľa DP čl. 71 ods. 1 a 71 ods. 2/a, b:

Vylúčený po 2. ŽK. DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie (s. s.) nepodmienečne podľa DP čl. 37/3:

232. Lukáš Gaňa, 1211443, Hlboké II. DT dospelí, od 29. 10. 2018, 10 EUR

233. Michal Michalec, 1324860, Divina I. Tr dorast, od 29. 10. 2018 , 5 EUR

234. Juraj Leština, 1316290, Petrovice II. Tr dorast, od 29. 10. 2018, 5 EUR

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:

235. Ján Šmahaj, 1250133, Kolárovice I. DT dospelí, od 29. 10. 2018, 10 EUR

236. Juraj Mikoláš, 1240909, Kolárovice I. DT dospelí, od 29. 10. 2018, 10 EUR

237. Kristián Franek, 1287710, Nededza I. DT dospelí, od 29. 10. 2018, 10 EUR

238. Martin Čička, 1284870, Jabloňové I. DT dospelí, od 29. 10. 2018, 10 EUR

239. Ján Makuka, 1189527, Babkov III. DT dospelí, od 29. 10. 2018, 10 EUR

240. Vladislav Belák, 1097913, Hrič. Podhradie III. DT dospelí, od 29. 10. 2018, 10 EUR

241. Adam Charbuliak, 1296417, Veľké Rovné I. Tr dorast, od 29. 10 . 2018, 5 EUR

242. Dávid Dolník, 1334763, Kunerad II. Tr dorast, od 29. 10. 2018, 5 EUR

Disciplinárne oznamy:

243. ŠDK ukladá Ľubomír Podešva, 1098698, tréner Dlhé Pole, DS - zákaz výkonu všetkých funkcii v klube, zákaz vstupu do šatní, kabíny rozhodcov, tech. zóny vrátane priestorov lavičky náhradníkov, zákaz styku s delegovanými osobami na 1 mesiac N s prerušením od 29. 10. 2018 podľa DP čl. 48/1c, 2b, 10 EUR

244. ŠDK trestá TJ Dlhé Pole za neprístojnosti trénera v s. s. 2.k I. MT žiaci Dlhé Pole-Rašov peňažnou pokutou 50 EUR podľa DP čl. 48/4, 10 EUR

245. ŠDK trestá FK Hliník I. MT mladší žiaci peňažnou pokutou 33 EUR a úhradou nákladov na delegované osoby vo výške 40 EUR podľa RS 87.7, 10 EUR

246. ŠDK trestá FK Durčiná II. T dorast peňažnou pokutou 20 EUR a úhradou polovice nákladov na delegované osoby vo výške 20 EUR podľa RS 87.11, 10 EUR

247. ŠDK ukladá Peter Adamík, 1073600, tréner ŠK Petrovice, DS - zákaz výkonu všetkých funkcií v klube, zákaz vstupu do šatní, kabíny rozhodcov, tech, zóny vrátane priestorov lavičky náhradníkov, zákaz styku s delegovanými osobami na 1 mesiac N s prerušením od 29. 10. 2018 podľa DP čl. 48/1c, 1b, 10 EUR

248. ŠDK trestá ŠK Petrovice za neprístojnosti trénera v s. s. II. DT dospelí 13.k Hlboké-Petrovice peňažnou pokutou 50 EUR podľa DP čl.48/4, 10 EUR

249. ŠDK odstupuje videozáznamy zo stretnutí I. a II. DT dospelých KR ObFZ Žilina.

250. ŠDK trestá FK Dolná Tižina pokutou 50 EUR za neuhradenie MZF v lehote splatnosti, 10 EUR 

Športovo – technické oznamy:

251. ŠDK kontumuje s. s. I. MT 2.k ml. žiaci Brodno-Hliník na 3:0.v prospech FK Brodno podľa SP čl. 82/1b

252. ŠDK kontumuje s. s. 11.k. II. T dorast Dolný Hričov – Ďurčiná na 3:0 v prospech FK Dolný Hričov podľa SP 82/1d

253. ŠDK informuje FK, že súťaž prípraviek a termíny zverejnené v systéme sú len informatívne. ŠDK zároveň žiada kluby, aby si overili či ich družstvo je zaradené do súťaže prípraviek v systéme ISSF.

254. ŠDK upozorňuje FK na chybu v RS 2018/2019, bod 11, ktorý znie správne nasledovne: V kategórii prípravky môžu štartovať hráči narodení 01.01.2008 - 31.12.2013

255. ŠDK žiada o predloženie nasledovných videozáznamov najneskôr do 7. 11. 2018 do 12:00 na sekretariát ObFZ Žilina:

I. DT dospelí L. Lúčka – Kamenná Poruba

I. DT dospelí Jablonové – R. T. Konská

II. DT dospelí Mojš – N. Lúčka

II. DT dospelí Hôrky - Hliník

Zmeny termínov

ŠDK upozorňuje kluby z dôvodu množiacich sa žiadostí o zmenu termínu stretnutia, že žiadosť o zmenu termínu MFS, ktoré sa má odohrať počas najbližšieho víkendu, musí byť podaná a schválená oboma klubmi najneskôr do pondelka 12,00 hod príslušného týždňa výlučne prostredníctvom systému ISSF. Po uvedenom termíne žiadosť ŠDK schváli len vo výnimočných prípadoch s riadnym odôvodnením.

image
Autor: ŠDK
Zdroj: obfzza

Najbližšie zasadnutie ŠDK sa uskutoční dňa 7. 11. 2018 o 16:00 v sídle ObFZ Žilina.

ŠDK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2018/19 prenášajú do jarnej časti súťažného ročníka 2018/19.


2. KR – predseda Juraj Krajči, zasadnutie dňa 31.10.2018

1. KR oznamuje R a DZ z NL SFZ, SsFZ a ObFZ, že tradičné posedenie pri kapustnici sa uskutoční 23. 11. 2018 (piatok) v Central Pub-e oproti hotelu Dubná Skala pri východe z SC Mirage so začiatkom od 18:00. Prosíme záujemcov, aby sa záväzne prihlásili u predsedu, prípadne podpredsedu KR telefonicky, prípadne formou SMS v termíne do 19. 11. 2018. 

2. Zmeny DL

04.11.2018 10:00 dorast Družstevník Rašov FK FATRAN - Dolná Tižina AR Ciprich za Bryndziar

10.11.2018 8:00 Hala Korňa Turnaj prípraviek – Krupík za Matula


3. TMK – predseda Ján Capko

TURNAJ PRÍPRAVIEK V KORNI  10.11.2018 /sobota/

SKUPINY:

A: Rosina A, Kotrčina Lúčka, Strečno, Hvozdnica, Bytčica, MŠK Žilina

B: Bánová, Hrabové, Zbyňov, Juventus B, Nededza, KŠK Žilina

C: Juventus A, Varín, Teplička, Rajecké Teplice, Stráňavy, Rosina B 

Propozície k turnaju budú zverejnené na stránke: www.futbalzilina.sk, www.obfz-zilina.futbalnet.sk

Zoznam adeptov na:  Školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie

Barčák Michal, Beháň Peter, Bello Babatounde MŠK, Belko Ľubomír, Coma Róbert, Ďurica Marián, Holečko Pavol, Horecký Samuel, Chasník Michal, Jančula Patrik, Kovačik Dávid, Ing. Lábaj Michal, Ing. Lábajová Zuzana, Martinka Lukáš, Masný Jozef, Mojský Ľubomír, Nimohaj Martin, Princ Ofori MŠK, Pršek Daniel,  Seman Oliver, Sylvestr Miroslav, Šebeňa Tomáš, Uram Matej, Urik Roman, Vríčan Michal, Závodský Marián.

V prípade, že ste poslali prihlášku a nie ste v zozname obratom sa ozvite na mail: jancapkoapm@zoznam.sk

V  súlade s plánom práce TMK SsFZ obraciame sa na Vás so žiadosťou o zaslanie návrhov na ocenenie trénerov v Stredoslovenskom regióne za Váš ObFZ, ktoré každoročne vyhlasuje TMK SsFZ pre kategórie:

 najúspešnejší tréner dospelých

 najúspešnejší tréner mládeže mimo LK

 najúspešnejší tréner mládeže LK

Návrhy zasielajte poštou  alebo mailom (peterstefanak@gmail.com) na SsFZ do 05. novembra 2018.

Najúspešnejší tréneri v jednotlivých kategóriách budú ocenení na tradičnom PLESE SsFZ, ktorý sa bude konať 05. januára 2019 v Banskej Bystrici.

4. Sekretariát  -  ObFZ

Dňa 11.1.2019 sa uskutoční v Hoteli Slovakia slávnostné vyhlásenie jedenástky roka 2018 spojené s tradičným plesom ObFZ Žilina.

Prosíme prípadných darcov cien do tomboly, aby sa prihlásili u sekretára ObFZ – 0908 903 264 p. Matejčíka. KREDITY :

Upozorňujeme FK  -   aby do 30.11.2018 minuli všetky kredity v eshope, aktuálny stav nájdete vždy na http://podporamladeze.futbalsfz.sk a v dolnej časti máte kluby, ktoré neminuli ani 50% kreditu.

V prípade problémov s prihlásením na futbanet.shop  sa obráťte na helpdesk@futbalsfz.sk alebo napíšte cez "modrú obálku na eshope v prvom dolnom rohu", tiež to príde na helpdesk. Skôr ako sa obrátite na helpdesk, pokúste sa ísť podľa návodov na stránke futbalnet.shop dole.

Upozorňujeme FK na zmenu mailovej adresy pri komunikací s ObFZ Žilina.

Nová mailová adresa: obfzza@obfzza.sk.

Žiadame funkcionárov klubov aby s platnosťou od 7.9.2018 využívali výlučne túto adresu.

 Upozorňujeme ISSF manažérov FK, že pri žiadostiach o registráciu hráča je potrebné zadať aj adresu hráča (podľa pretlače), v prípade neuvedenia matrika vráti na doplnenie. U hráčov, ktorí sú už registrovaní doplnia, resp. upravia na aktuálne, tieto údaje samotní hráči (zákonný zástupca) prostredníctvom svojho prístupu (Môj účet).


Ing. Igor  KRŠKO   v.r.                            Milan MATEJČÍK   v.r.

predseda ObFZ                                       sekretár ObFZ

Prečítané: 119x