Úradná správa č. 15 2017/2018
16.11.2017, Matej Krško

Úradná správa č. 15 2017/2018

ŠDK upozorňuje kluby, že stretnutia, ktoré sa v jesennej časti neodohrajú, budú odohraté v jarnej časti ročníka 2017/2018 počas pracovných dní alebo v termínoch 01.05.2018 a 08.05.2018, podľa rozhodnutia ŠDK, ktoré včas oznámi.

1. ŠDK - predseda Peter VACHAN, zasadnutie dňa 07.11.2017

ŠDK upozorňuje kluby, že stretnutia, ktoré sa v jesennej časti neodohrajú, budú odohraté v jarnej časti ročníka 2017/2018 počas pracovných dní alebo v termínoch 01.05.2018 a 08.05.2018, podľa rozhodnutia ŠDK, ktoré včas oznámi.

Vylúčený po 2. ŽK. DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie (s. s.) nepodmienečne podľa DP čl. 37/3:

175.    Jozef Chobot, 1167188, OFK Hôrky, od  06.11.2017, 10 EUR
176.    Jakub Kucej, 1264801, TJ Hlboké, od 06.11.2017, 10 EUR
177.    Jozef Schmied, 1090778, TJ Partizán Kunerad, od 06.11.2017, 10 EUR
178.    Matúš Vaculík, 1309163, Dlhé Pole, od 02.11.2017, 10 EUR

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:

179.    Ivan Šimulák, 1308937, TJ Divina, od 06.11.2017, 10 EUR
180.    Šimon Vaculík (1260794), TJ Dlhé Pole, od 02.11.2017, 10 EUR
181.    Adrián Škubák, 1308964, OFK Kotešová, od 06.11.2017, 5 EUR

Disciplinárne oznamy:
182.    ŠDK trestá FK Kunerad pokutou 100 EUR podľa DP 64/1a, 4 za svojvoľné opustenie hracej plochy a úhradou polovice nákladov na delegované osoby, 10 EUR
183.    ŠDK berie na vedomie stanovisko FK Jablonové a ukladá povinnosť oznámiť splnenie povinnosti FK Rašov do 30.11.2017.
184.    ŠDK berie na vedomie stanovisko FK Rašov a ukladá DS pokarhanie podľa DP 64/1a, 4, 10 EUR
185.    ŠDK berie na vedomie stanovisko FK Ovčiarsko a ukladá OŠK Divinka – Lalinok povinnosť oznámiť splnenie povinnosti FK Ovčiarsko do 30.11.2017.
186.    ŠDK berie na vedomie stanovisko TJ Kolárovice a predlžuje lehotu na predloženie výpisu hovorov do 30.11.2017.
187.    ŠDK trestá FK Hlboké pokutou 50 EUR za HNS divákov podľa RS 87.5, 10 EUR

Športovo – technické oznamy:
188.    ŠDK kontumuje MFS 8. kola III. DT „B“ dospelých Stráňavy „B“ – Kunerad v prospech FK Stráňavy „B“ podľa SP 82/1c, výsledok 8:0 ponecháva v platnosti.

Zmeny termínov súťažných stretnutí (akékoľvek dohody o zmene termínu MFS nebudú akceptované, ŠDK však môže v odôvodnených prípadoch zmenu termínu MFS nariadiť):

Súťaž

Kolo

Domáci

Hostia

Nový termín

I. trieda dospelí

7

Kolárovice

Považský Chlmec

13.4.2018 o 16,00

 

13

Stráža

Lietavská Lúčka

20.4.2018 o 16,30

 

13

Bitarová

Nededza

20.4.2018 o 16,30

 

13

Kolárovice

Gbeľany

20.4.2018 o 16,30

 

13

Považský Chlmec

Kamenná Poruba

20.4.2018 o 16,30

 

 

 

 

 

II. trieda dospelí

7

Dlhé Pole

Petrovice

13.4.2017 o 16,00

 

13

Hlboké

Hvozdnica

20.4.2018 o 16,30

 

13

Hôrky

Teplička B

20.4.2018 o 16,30

 

13

Dlhé Pole

Nezbudská Lúčka

20.4.2018 o 16,30

 

13

Turie

Hliník

20.4.2018 o 16,30

 

 

 

 

 

III.A trieda dospelí

1

Podhorie

Babkov

13.4.2018 o 16,00

 

13

Lietava

Kunerad

20.4.2018 o 16,30

 

13

Podhorie

Ďurčiná

20.4.2018 o 16,30

 

13

Trnové

Dolná Tižina

20.4.2018 o 16,30

 

 

 

 

 

III.B trieda dospelí

2

Brodno

Súľov

12.11.2017 o 13,30

 

2

Dolný Hričov

Hričovské Podhradie

20.4.2018 o 16,30

 

2

Ovčiarsko

Divinka

20.4.2018 o 16,30

 

2

Pšurnovice

Hrabové

20.4.2018 o 16,30

 

 

 

 

 

I.trieda dorast

10

Lietava

Lietavská Lúčka

12.4.2018 o 16,00

 

8

Hvozdnica

Hôrky

12.4.2018 o 16,00

 

13

Považský Chlmec

Krasňany

19.4.2018 o 16,30

 

13

Bitarová

Lietava

19.4.2018 o 16,30

 

13

Hliník

Terchová

19.4.2018 o 16,30

 

13

Kotešová

Hvozdnica

19.4.2018 o 16,30

 

 

 

 

 

II.trieda dorast

7

Turie

Dolný Hričov

1.4.2018 o 12,30

 

 

 

 

 

I.trieda žiaci

7

Dlhé Pole

Zbyňov

25.3.2018 o 10,00

 

13

Stráňavy

Veľké Rovné

1.4.2018 o 10,00

 

13

Dlhé Pole

Hliník

1.4.2018 o 10,00

 

13

Zbyňov

Krasňany

1.4.2018 o 10,00

 

13

Bytčica

Hvozdnica

1.4.2018 o 10,00

 

13

Rajecké Teplice

Horný Hričov

1.4.2018 o 10,00

 

 

 

 

 

II.A trieda žiaci

13

Podhorie

Trnové

1.4.2018 o 10,00

 

13

Stráža

Lietava

1.4.2018 o 10,00

 

13

Turie

Strečno

1.4.2018 o 10,00

 

13

Lietavská Lúčka

Dolná Tižina

1.4.2018 o 10,00

 

 

 

 

 

II.B trieda žiaci

13

Zádubnie

Jablonové

1.4.2018 o 10,00

 

13

Ovčiarsko

Dolný Hričov

1.4.2018 o 10,00

 

13

Kolárovice

Divinka

1.4.2018 o 10,00

 

13

Považský Chlmec

Súľov

1.4.2018 o 10,00

 

13

Kotešová

Rašov

1.4.2018 o 10,00

 

2. KR – predseda Libor Kolibač, zasadnutie dňa 8.11.2017

KR oznamuje, že po absolvovaní školenia, získali licenciu  nasledovní R:
Branislav Bříza - Žilina, Vranie - 0948 383 634
Radoslav Takáč - Žilina - 0918 122 640
Martin Matejčík - Závodie - 0911 253 330 
Peter Bajtoš - Bytča - 0918 244 959
Adrián Masiarik - Bytča - 0911 656 718
Martin Čupec - Bytča - 0907 577 589
Peter Pekara – Žilina – 0949 891948

KR oznamuje všetkým R a DZ pôsobiacim v súťažiach SFZ, SsFZ a ObFZ, že tradičné ukončenie roka pri kapustnici, sa uskutoční dňa 24.11.2017 od 18.00 hod. v reštaurácii „CENTRAL PUB“ / vedľa MIRAGE, zástavka MHD Hurbanova /. Vstup – poplatok 13 euro. Prosíme potvrdiť účasť na MT 0903 620 054, resp.0904 501 902 v termíne do 20.11.2017.

Turnaj Korňa / o pohár predsedu OBFZ/ Žilina  – 17.11.2017 od 8.00 hod.
Mahút, Krajník, Šottník,,Hrobárik – náhr. Kaštan, Sikora
Ospravedlnenie  z turnaja výhradne cez predsedu ObFZ  !!!

3. TMK – predseda Ján Capko

Turnaj prípraviek – KORŇA 17.11.2017:

Propozície turnaja + zoznam účastníkov + rozpis zápasov nájdete na stránke www.futbalzilina.sk  v aktuálnych dokumentoch.

Žiadame všetky zúčastnené družstva aby sa dostavili v časovom predstihu kvôli zahájeniu turnaja !!!!  


Školenie trénerov UEFA GRASSROOTS  C licencia má doteraz prihlásených 32 frekventantov, je tam voľných ešte pár miest, pošlite urýchlene svoju prihlášku.    

Prihlášku nájdete na stránke ObFZ v dokumentoch.
Definitívne termíny:      1. blok:    10. – 11.2. 2018
                                      2. blok:    24. – 25.2. 2018     
                                      21.3.2018 -  záverečné skúšky

Poďakovanie patrí  prezidentom klubov, ktorí nahlásili mená hráčov do 11-ky roka za sezónu  2016/2017 a mená na ocenenie : ZASLÚŽILÝ  FUNKCIONÁR, ako aj kandidátov na ocenenie : Najlepší  tréner – mužov a mládeže.

4. Sekretariát  -  ObFZ

Aktuálny stav čerpania príspevku cez kreditový systém – webshop nájdete na stránke :  http://mato.bart.sk

SFZ: 
PREROZDELENIE PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU PODĽA § 69 ODS. 5 PÍSM. A) ZÁKONA O ŠPORTE

Čerpanie finančného príspevku cez kreditový nákupný systém – webshop:
 
V súvislosti s používaním finančných prostriedkov upozorňujeme, že celý objem finančných prostriedkov, ktoré budú takýmto spôsobom futbalovému klubu poukázané, je možné použiť(reálne uhradiť) len v termíne do 31.12.2017, po tomto termíne finančné prostriedky prepadajú a SFZ musí zabezpečiť ich vrátenie do štátneho rozpočtu.

Oznamujeme Vám touto cestou, že SFZ spustil prevádzku avizovaného eshopu na čerpanie kreditov podľa rozhodnutia konferencie SFZ. Eshop sa nachádza na adrese https://eshop.futbalsfz.sk. Žiadame Vás touto cestou, aby ste si pred použitím eshopu pozorne prečítali návody nižšie, ktoré pre Vás pripravili pracovníci SFZ, aby sa minimalizovalo množstvo otázok. Sú to hlavne:
https://eshop.futbalsfz.sk/registracia-osobneho-konta a https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za-kredit
Taktiež dávame do pozornosti metodické usmernenie https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-knakupu-za-kredit.

Úhrada delegovaných osôb kreditom https://eshop.futbalsfz.sk/uhrada-delegovanych-osob-kreditom bola spustená do prevádzky a práve sa implementuje nákup PHM do eshop.futbalsfz.sk, v minulých dňoch Vás pracovníci SFZ informovali o postupe objednania, aktivácie a "nabíjania" kreditu na PHM kartu. Kartu je potrebné objednať a nabiť kreditom. Kredit sa dá nabiť len do 15.12.2017. Tak isto Vám oznamujeme, že momentálne sa už napĺňa webshop ďalšími produktmi, nakoľko sa podarilo ukončiť rokovania s partnermi SFZ.

Upozorňujeme touto cestou FK, že kredit sa nedá preniesť do roku 2018 a je potrebné ho vyčerpať vrátane kreditu na PHM kartách do konca roku 2017. V opačnom prípade bude SFZ nútený nevyčerpaný kredit (peniaze) vrátiť do štátnej pokladnice.
Kontaktnou osobou na SFZ pre eshop je Branislav Jelok +421 903 455 470. 
Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry je Martin Ivanko, Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499. 3. 

V zmysle RaPP čl. 19 – Registračné obdobia, bod (2) sa žiadosť o prestup amatéra podáva : 
- od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia), tieţ termín na podávanie ţiadostí o transfer z a do zahraničia
- od 01.01. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením). 
V prípade, že má nový klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o prestup bez obmedzenia (klasický), odstupné 0 a do poznámky uvedie čl. 15/5 a príslušné písmeno (registrácia v novom klube). Takto môže postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia 01.04. do 30.06. príslušného roku.


Ing. Igor  KRŠKO   v.r.                            Milan MATEJČÍK   v.r.
predseda ObFZ                                       sekretár ObFZ

Prečítané: 150x