12.11.2018, Matej Krško

Úradná správa č. 15 2018/2019

12.11.2018, Matej Krško
ŠDK ďakuje všetkým hráčom, funkcionárom, klubom, rozhodcom, delegátom a ďalším osobám podieľajúcim sa na chode klubov a na priebehu súťaží riadených ObFZ Žilina, za korektný priebeh jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019.

1. ŠDK - predseda Peter VACHAN, zasadnutie dňa 7. 11. 2018

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 17 DP a podľa DP čl. 71 ods. 1 a 71 ods. 2/a, b:

256. Zdenko Gaňa, 1132819, Bitarová I. DT dospelí, 3 týždne N s prerušením od 5. 11. 2018 podľa DP čl. 48/1c, 2b, 10 EUR 

257. Jakub Jankovič, 1399696, 1.KŠK Žilina II. MT žiaci, 1 s. s. N od 5. 11. 2018 podľa DP čl. 46/1a, 2, 5 EUR 

Vylúčený po 2. ŽK. DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie (s. s.) nepodmienečne podľa DP čl. 37/3:

258. Lukáš Holeša, 1222256, Považský Chlmec I. DT dospelí, od 5. 11. 2018, 10 EUR

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:

Disciplinárne oznamy:

259. ŠDK ukladá Peter Holec, 1042936, tréner Bitarová I. DT dospelí DS - zákaz výkonu všetkých funkcii v klube, zákaz vstupu do šatní, kabíny rozhodcov, tech. zóny vrátane priestorov lavičky náhradníkov, zákaz styku s delegovanými osobami na 1 mesiac N s prerušením od 5. 11. 2018 podľa DP čl.48/1c, 2b, 10 EUR

260. ŠDK trestá TJ Družstevník Bitarová za neprístojnosti trénera v s. s. 13.k I. DT dospelí Považský Chlmec - Bitarová peňažnou pokutou 50 EUR podľa DP čl.48/4, 10 EUR 

261. ŠDK trestá TJ Družstevník Bitarová pokutou 200 EUR podľa 80.9 RS za nevyhotovenie záznamu zo stretnutia 12. k. I. DT dospelí Bitarová – L. Lúčka v zmysle ustanovení čl. XIII RS, 10 EUR

Športovo – technické oznamy:

262. ŠDK upozorňuje kluby I. a II. DOXXbet triedy dospelých, že od jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 budú povinné nahrávať videozáznamy zo všetkých domácich stretnutí na video archív dostupný na portáli futbalnet.sk. Vzhľadom na menšie technické problémy avizované klubmi v priebehu jesennej časti súťažného ročníka zdvorilo žiadame kluby, aby sa na uvedenú povinnosť zodpovedne pripravili.

263. ŠDK informuje FK, že súťaž prípraviek a termíny zverejnené v systéme sú len informatívne. ŠDK zároveň žiada kluby, aby si overili či ich družstvo je zaradené do súťaže prípraviek v systéme ISSF.

264. ŠDK upozorňuje FK na chybu v RS 2018/2019, bod 11, ktorý znie správne nasledovne: V kategórii prípravky môžu štartovať hráči narodení 01.01.2008 - 31.12.2013

265. ŠDK žiada o predloženie nasledovných videozáznamov najneskôr do 14. 11. 2018 do 12:00 na sekretariát ObFZ Žilina:

I. DT dospelí Považský Chlmec - Bitarová

I. DT dospelí Štiavnik – Veľké Rovné

ŠDK upozorňuje kluby z dôvodu množiacich sa žiadostí o zmenu termínu stretnutia, že žiadosť o zmenu termínu MFS, ktoré sa má odohrať počas najbližšieho víkendu, musí byť podaná a schválená oboma klubmi najneskôr do pondelka 12,00 hod príslušného týždňa výlučne prostredníctvom systému ISSF. Po uvedenom termíne žiadosť ŠDK schváli len vo výnimočných prípadoch s riadnym odôvodnením.

Najbližšie zasadnutie ŠDK sa uskutoční dňa 14. 11. 2018 o 16:00 v sídle ObFZ Žilina.

ŠDK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2018/19 prenášajú do jarnej časti súťažného ročníka 2018/19.

2. KR – predseda Juraj Krajči, zasadnutie dňa 31.10.2018

1. KR oznamuje R a DZ z NL SFZ, SsFZ a ObFZ, že tradičné posedenie pri kapustnici sa uskutoční 23. 11. 2018 (piatok) v Central Pub-e oproti hotelu Dubná Skala pri východe z SC Mirage so začiatkom od 18:00. Prosíme záujemcov, aby sa záväzne prihlásili u predsedu, prípadne podpredsedu KR telefonicky, prípadne formou SMS v termíne do 19. 11. 2018. 

2. KR sa zaoberala podnetmi ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka (TJ Družstevník Bitarová - ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka), FK Zástranie (TJ VTJ Rajecké Teplice Konská - FK Zástranie) ako i RTJ Brodno (FK Ďurčiná-RTJ Brodno). Z videoáznamov predložených TJ VTJ Rajecké Teplice-Konská a FK Ďurčiná nie je možné preukázať správnosť/nesprávnosť rozhodnutia R, preto ich považuje za nepreukázateľné. Videozáznam TJ Družstevník Bitarová podstupuje na ŠDK.

3. TMK – predseda Ján Capko

TURNAJ PRÍPRAVIEK V KORNI  10.11.2018 /sobota/ - 8.00 hod. prvé stretnutia !!!!!

SKUPINY:

A: Rosina A, Kotrčina Lúčka, Strečno, Hvozdnica, Bytčica, MŠK Žilina

B: Bánová, Hrabové, Zbyňov, Juventus B, Nededza, KŠK Žilina

C: Juventus A, Varín, Teplička, Rajecké Teplice, Stráňavy, Rosina B

Rozpis zápasov a propozície k turnaju sú zverejnené tu.

Zoznam adeptov na:  Školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie

Barčák Michal, Beháň Peter, Bello MŠK, Belko Ľubomír, Coma Róbert, Ďurica Marián, Holečko Pavol,  Horecký Samuel, Chasník Michal, Jančula Patrik, Kovačik Dávid, Ing. Lábaj Michal, Ing. Lábajová Zuzana,  Martinka Lukáš, Masný Jozef, Mojský Ľubomír, Nimohaj Martin, Princ Ofori MŠK, Pršek Daniel, Seman Oliver, Sylvestr Miroslav, Šebeňa Tomáš, Uram Matej, Urik Roman, Vríčan Michal, Závodský Marián, Štefan Macho

V prípade, že ste poslali prihlášku a nie ste v zozname obratom sa ozvite na mail: jancapkoapm@zoznam.sk

V  súlade s plánom práce TMK SsFZ obraciame sa na Vás so žiadosťou o zaslanie návrhov na ocenenie trénerov v Stredoslovenskom regióne za Váš ObFZ, ktoré každoročne vyhlasuje TMK SsFZ pre kategórie:

 najúspešnejší tréner dospelých

 najúspešnejší tréner mládeže mimo LK

 najúspešnejší tréner mládeže LK

Návrhy zasielajte poštou  alebo mailom (peterstefanak@gmail.com) na SsFZ do 05. novembra 2018.

Najúspešnejší tréneri v jednotlivých kategóriách budú ocenení na tradičnom PLESE SsFZ, ktorý sa bude konať 05. januára 2019 v Banskej Bystrici.

4. Sekretariát  -  ObFZ

Dňa 11.1.2019 sa uskutoční v Hoteli Slovakia slávnostné vyhlásenie jedenástky roka 2018 spojené s tradičným plesom ObFZ Žilina.

Prosíme prípadných darcov cien do tomboly, aby sa prihlásili u sekretára ObFZ – 0908 903 264 p. Matejčíka. 

KREDITY :

Upozorňujeme FK  -   aby do 30.11.2018 minuli všetky kredity v eshope, aktuálny stav nájdete vždy na http://podporamladeze.futbalsfz.sk a v dolnej časti máte kluby, ktoré neminuli ani 50% kreditu.

V prípade problémov s prihlásením na futbanet.shop  sa obráťte na helpdesk@futbalsfz.sk alebo napíšte cez "modrú obálku na eshope v prvom dolnom rohu", tiež to príde na helpdesk. Skôr ako sa obrátite na helpdesk, pokúste sa ísť podľa návodov na stránke futbalnet.shop dole.

Upozorňujeme FK na zmenu mailovej adresy pri komunikací s ObFZ Žilina.

Nová mailová adresa: obfzza@obfzza.sk.

Žiadame funkcionárov klubov aby s platnosťou od 7.9.2018 využívali výlučne túto adresu.

Upozorňujeme ISSF manažérov FK, že pri žiadostiach o registráciu hráča je potrebné zadať aj adresu hráča (podľa pretlače), v prípade neuvedenia matrika vráti na doplnenie. U hráčov, ktorí sú už registrovaní doplnia, resp. upravia na aktuálne, tieto údaje samotní hráči (zákonný zástupca) prostredníctvom svojho prístupu (Môj účet).


Ing. Igor  KRŠKO   v.r.                            Milan MATEJČÍK   v.r.

predseda ObFZ                                       sekretár ObFZ

Prečítané: 177x