Úradná správa č. 17 2017/2018
08.03.2018, Matej Krško

Úradná správa č. 17 2017/2018

ŠDK upozorňuje kluby, že do 09.04.2018 predseda ŠDK čerpá dovolenku a preto všetky otázky a aj prípadné odvolávanie stretnutí z dôvodu nepriaznivého stavu hracích plôch je potrebné adresovať na člena ŠDK Ladislava Korčeka 0917 620 055.

1. ŠDK - predseda Peter VACHAN, zasadnutie dňa 06.03.2018

ŠDK upozorňuje kluby, aby si pred jarnou časťou súťažného ročníka 2017/2018  včas a dôsledne overili aktuálnu platnosť registračných preukazov hráčov, nakoľko prvým plastovým preukazom končí práve v tomto období platnosť.
Zároveň upozorňujeme, že v prípade ak hráč nastúpi na stretnutie bez platného registračného preukazu (t.j. aj po uplynutí platnosti registračného preukazu), je štart takéhoto hráča považovaný za neoprávnený a výsledok zápasu bude kontumovaný.

ŠDK upozorňuje kluby, že do 09.04.2018 predseda ŠDK čerpá dovolenku a preto všetky otázky a aj prípadné odvolávanie stretnutí z dôvodu nepriaznivého stavu hracích plôch je potrebné adresovať na člena ŠDK Ladislava Korčeka 0917 62 00 55.

Disciplinárne oznamy:
193.    ŠDK vyhovuje žiadosti Alojz Tarabík 1249277 Veľké Rovné a podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie podľa DP 40, 10 EUR
194.    ŠDK trestá FK Turie pokutou 800 EUR podľa RS 87.3, 10 EUR

Športovo – technické oznamy:
195.    ŠDK schvaľuje pre jarnú časť súťažného ročníka výnimku z úradného hracieho času pre FK Terchová – dorast na sobotu o 15:00 hod.
196.    ŠDK schvaľuje pre jarnú časť súťažného ročníka výnimku z úradného hracieho času pre FK Strečno – žiaci na nedeľu – predzápas dospelých (2 hodiny pred UHČ dospelých).
197.    ŠDK nevyhovuje žiadosti FK Gbeľany o zmenu ÚHČ – chýba súhlas domáceho FK (Veľké Rovné).
198.    ŠDK berie na vedomie a oznamuje odhlásenie družstva dorastu FK Turie z II. triedy dorastu a z uvedeného dôvodu sa neodohrajú stretnutia tohto družstva.

Zmeny termínov súťažných stretnutí (akékoľvek dohody o zmene termínu MFS nebudú akceptované, ŠDK však môže v odôvodnených prípadoch zmenu termínu MFS nariadiť) Neodohrané resp. odložené stretnutia sa bez výnimky musia odohrať do 14 dní od termínu nariadeného ŠDK !

Súťaž Kolo Domáci Hostia Nový termín
I. trieda dospelí 7 Kolárovice Považský Chlmec 13.04.18 o 16:00
13 Kolárovice Gbeľany 20.04.18 o 16:30
13 Bitarová Nededza 20.04.18 o 16:30
13 Stráža Lietavská Lúčka 20.04.18 o 16:30
13 Považský Chlmec Kamená Poruba 20.04.18 o 16:30
II. trieda dospelí 7 Dlhé Pole Petrovice 13.04.18 o 16:00
13 Hlboké Hvozdnica 20.04.18 o 16:30
13 Hôrky Teplička B 20.04.18 o 16:30
13 Dlhé Pole Nezbudská Lúčka 20.04.18 o 16:30
13 Turie Hliník 20.04.18 o 16:30
15 Divina Rašov 30.03.18 o 15:30
III. A trieda dospelí 1 Podhorie Babkov 13.04.18 o 16:00
13 Lietava Kunerad 20.04.18 o 16:30
13 Podhorie Ďurčiná 20.04.18 o 16:30
13 Trnové Dolná Tižina 20.04.18 o 16:30
III. B trieda dospelí 2 Dolný Hričov Hričovské Podhradie 20.04.18 o 16:30
2 Ovčiarsko Divinka 20.04.18 o 16:30
2 Pšurnovice Hrabové 20.04.18 o 16:30
I. trieda dorast 10 Lietava Lietavská Lúčka 12.04.18 o 16:00
8 Hvozdnica Hôrky 12.04.18 o 16:00
13 Považský Chlmec Krasňany 19.04.18 o 16:30
13 Bitarová Lietava 19:04.18 o 16:30
13 Hliník Terchová 19.04.18 o 16:30
13 Kotešová Hvozdnica 19.04.18 o 16:30
14 Terchová Lietava 24.03.18 o 14:30 ihrisko Lietava
15 Divina Hvozdnica 30.03.18 o 12:30
Terchová domáce zápasy sobota o 15:00
II. trieda dorast 7 Stráža domáce zápasy nedeľa ÚHČ dorast
I. trieda žiaci 7 Dlhé Pole Zbyňov 25.03.18 o 10:00
13 Stráňavy Veľké Rovné 01.04.18 o 10:00
13 Dlhé Pole Hliník 01.04.18 o 10:00
13 Zbyňov Krasňany 01.04.18 o 10:00
13 Bytčica Hvozdnica 01.04.18 o 10:00
13 Rajecké Teplice Horný Hričov 01.04.18 o 10:00
II. A trieda žiaci 13 Podhorie Trnové 01.04.18 o 10:00
13 Stráža Lietava 01.04.18 o 10:00
13 Turie Strečno 01.04.18 o 10:00
13 Lietavská Lúčka Dolná Tižina 01.04.18 o 10:00
Strečno domáce zápasy nedeľa predzápas dospelých
22 Strečno Lietava 19.05.18 o 10:00
24 Strečno Stráža 03.06.18 o 10:00
II. B trieda žiaci 13 Zádubnie Jablonové 01.04.18 o 10:00
13 Ovčiarsko Dolný Hričov 01.04.18 o 10:00
13 Kolárovice Divinka 01.04.18 o 10:00
13 Považský Chlmec Súľov 01.04.18 o 10:00
13 Kotešová Rašov 01.04.18 o 10:00

Súťaž prípraviek
Vzhľadom na novú verziu ISSF systému upozorňujeme FK, že do zápisu o stretnutí v ISSF systéme je možné uviesť len hráča s platným registračným preukazom. Z uvedeného dôvodu funkčnosti súťaže v systéme ISSF zdvorilo žiadame, aby si každý FK požiadal o vydanie aspoň 7 registračných preukazov pre hráčov prípravky. Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

ŠDK vyzýva FK, ktoré majú zaradené družstvá v kategórii prípraviek, aby najneskôr do 31.03.2018 zaslali aktuálnu súpisku emailom na emailovú adresu obfzzilina@gmail.com. Súčasťou súpisky budú aj mená vedúceho príp. aj trénera s telefonickým kontaktom na zodpovednú osobu.

FK, ktorý usporadúva turnaj prípraviek je zodpovedný za vypísanie resp. za doručenie zápisu o turnaji na sekretariát ObFZ Žilina najneskôr do najbližšej stredy do 12:00 hod. po konaní turnaja.

Skupiny a termíny turnajov:
SKUPINA 1:
Dolný Hričov (05.05.2018)
Rosina „B“ (19.5.2018)
Bytčica (21.04.2018)
Podhorie (09.06.2018)
Závodie Juventus – ml. prípravka (po dohode)

SKUPINA 2:
Rosina (05.05.2018)
Hôrky (19.05.2018)
Raj. Teplice (09.06.2018)
Strečno (21.04.2018)
MŠK Žilina – ml. prípravka (po dohode)

SKUPINA 3:
Bitarová (19.05.2018)
Krasňany (09.06.2018)
Nededza (05.05.2018)
Zbyňov (21.04.2018)

SKUPINA 4:
Stráňavy (19.05.2018)
Terchová (09.06.2018)
Horný Hričov (05.05.2018)
Kotrč. Lúčka (21.04.2018)

SKUPINA 5:
Bánová (05.05.2018)
Rudina (21.04.2018)
Teplička nad Váhom (19.05.2018)
Hrabové (09.06.2018)
Hliník (???)

2. KR – predseda Juraj Krajči , zasadnutie dňa 6.3.2018

Komisia rozhodcov ObFZ Žilina oznamuje rozhodcom zaradeným na nominačnú listinu ObFZ Žilina, ako aj tým, ktorí v minulosti rozhodovali a majú záujem o návrat k rozhodovaniu, že zimný seminár sa uskutoční 16. marca 2018 v reštaurácii Západná tribúna MŠK Žilina so začiatokm o 16:00 a predpokladaným ukončením o 19:00.

KR ObFZ Žilina oznamuje klubom, že v termíne do 1.4.2018 môžu uplatniť nové písomné požiadavky na prípadnú vetáciu R a DZ s podmienkou ich riadneho zdôvodnenia prezidentom príslušného klubu. Zdôvodnené požiadavky je potrebné zasielať výhradne na adresu predsedu KR: krajci.juraj@centrum.sk

Náhradný seminár rozhodcov sa bude konať po zasadnutí KR dňa 22.3. 2018 so začiatkom o 17:00 v zasadačke ObFZ Žilina. Absolvovanie seminára je podmienkou pôsobenia vo funkcii rozhodcu počas jarnej časti 2017/18. Poplatok za dodatočný seminár zostáva nezmenený.

3. TMK – predseda Ján Capko

V termíne 3.6.2018 sa uskutoční Memoriál Antona Muhelyiho na štadióne MŠK Žilina pre deti narodené po 1.1.2018. Turnaj je organizovaný v spolupráci MŠK Žilina, ObFZ Žilina, SFZ najmä pre družstvá z regiónu.

V utorok 8.5.2018 /od 8.00 – do 12.00 hod./ sa uskutoční workshop trénerov ObFZ Žilina a MŠK Žilina. Obsahom stretnutia budú špecifiká tréningového procesu prípraviek. 

Záujemcovia o jednotlivé podujatia sa môžu nahlásiť na mail: jaroslav.bacik@mskzilina.sk  do 13.4.2018.

4. Sekretariát  -  ObFZ

V zmysle RaPP čl. 19 – Registračné obdobia, bod (2) sa žiadosť o prestup amatéra podáva : 
- od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia), tieţ termín na podávanie ţiadostí o transfer z a do zahraničia
- od 01.01. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením). 

V prípade, že má nový klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o prestup bez obmedzenia (klasický), odstupné 0 a do poznámky uvedie čl. 15/5 a príslušné písmeno (registrácia v novom klube). Takto môže postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia 01.04. do 30.06. príslušného roku.


Ing. Igor  KRŠKO   v.r.                            Milan MATEJČÍK   v.r.
predseda ObFZ                                       sekretár ObFZ

Prečítané: 43x