Úradná správa č. 18 2017/2018
23.03.2018, Matej Krško

Úradná správa č. 18 2017/2018

ŠDK upozorňuje FK: Pre FK /I.II.III.trieda mužov/ sú pripravené k prevzatiu reklamné bannery firmy DOXXbet a futbalové lopty – RS bod 70. Reklamné bannery a futbalové lopty si môžete prevziať počas stránkových hodín na sekretariáte ObFZ. Fotografiu reklamného baneru firmy DOXXbet umiestneného na ihrisku treba zaslať na mailovú adresu: obfzzilinamail.com

1. ŠDK - predseda Peter VACHAN, zasadnutie dňa 22. 03. 2018

ŠDK upozorňuje kluby, aby si pred jarnou časťou súťažného ročníka 2017/2018  včas a dôsledne overili aktuálnu platnosť registračných preukazov hráčov, nakoľko prvým plastovým preukazom končí práve v tomto období platnosť.

Zároveň upozorňujeme, že v prípade ak hráč nastúpi na stretnutie bez platného registračného preukazu (t.j. aj po uplynutí platnosti registračného preukazu), je štart takéhoto hráča považovaný za neoprávnený a výsledok zápasu bude kontumovaný.

ŠDK upozorňuje kluby, že do 09.04.2018 predseda ŠDK čerpá dovolenku a preto všetky otázky a aj prípadné odvolávanie stretnutí z dôvodu nepriaznivého stavu hracích plôch je potrebné adresovať na člena ŠDK Ladislava Korčeka 0917 62 00 55.

Disciplinárne oznamy:
199. ŠDK zamieta žiadosť Michal Ripel, 1308084, Krasňany, podľa DP čl. 41 ods. 1 (nenaplnená podmienka vykonania polovice DS)
200. ŠDK zamieta žiadosť Matej Ripel, 1308085, Krasňany, podľa DP čl. 41 ods. 1 (nenaplnená podmienka vykonania polovice DS)

Športovo – technické oznamy:
199. ŠDK na základe predloženej dohody schvaľuje zmenu hracej plochy pre jarnú časť súťažného ročníka 2017/2018 FK Turie žiaci a FK Turie dospelí – štadión TJ Tatran Bytčica
200. ŠDK schvaľuje zmenu hracieho dňa, miesta a ÚHČ v MFS FK Turie - žiaci pre jarnú časť súťažného ročníka 2017/2018 na sobotu, 10,00 hod, štadión TJ Tatran Bytčica
201. ŠDK vyzýva FK Turie na oznámenie zmeny ÚHČ, resp. miesta MFS 14. kola II. MT žiakov skupina „A“ Turie – Višňové, ktoré sa má odohrať 1. 5. 2018 o 10,00 hod  (kolidácia s MFS I. MT žiakov Bytčica – Krasňany)
202. ŠDK vyzýva kluby (uvedené v tabuľke nižšie), ktoré telefonicky nahlásili neodohratie MFS pre nespôsobilú HP počas víkendu 24. a 25. 3. 2018 o predloženie vzájomných dohôd o novom termíne MFS podaním cez ISSF v termíne do 28. 3. 2018  do 12:00

Súťaž Kolo Domáci Hostia
I. trieda dospelí 14 Kotešová Zástranie
14 Kolárovice Nededza
II. trieda dospelí 14 Hôrky Hlboké
I. trieda dorast 14 Bytčica Krasňany
14 Terchová Lietava
14 Hôrky Hlboké
14 Kotešová Divina

Zmeny termínov súťažných stretnutí (akékoľvek dohody o zmene termínu MFS nebudú akceptované, ŠDK však môže v odôvodnených prípadoch zmenu termínu MFS nariadiť) Neodohrané resp. odložené stretnutia sa bez výnimky musia odohrať do 14 dní od termínu nariadeného ŠDK !

Súťaž Kolo Domáci Hostia Nový termín
I. trieda dospelí 7 Kolárovice Považský Chlmec 13.04.2018 o 16:00
13 Stráža Lietavská Lúčka 20.04.2018 o 16:30
13 Bitarová Nededza 20.04.2018 i 16:30
13 Kolárovice Gbeľany 20.04.2018 o 16:30
13 Považský Chlmec Kamenná Poruba 20.04.2018 o 16:30
14 Bitarová Lietavská Lúčka 25.03.2018 o 16:00 UT KNM
II. trieda dospelí 13 Dlhé Pole Petrovice 13.04.2018 o 16:00
13 Hlboké Hvozdnica 20.04.2018 o 16:30
13 Hôrky Teplička B 20.04.2018 o 16:30
13 Dlhé Pole Nezbudská Lúčka 20.04.2018 o 16:30
13 Turie Hliník 20.04.2018 o 16:30
15 Divina Rašov 30.03.2018 o 15:30
Turie domáce zápasy ihr. Bytčica, NE ÚHČ
14 Turie Nezbudská Lúčka 01.05.2018 o 16:00
III. A trieda dospelí 1 Podhorie Babkov 13.04.2018 o 16:00
13 Lietava Kunerad 20.04.2018 o 16:30
13 Podhorie Ďurčiná 20.04.2018 o 16:30
13 Trnové Dolná Tižina 20.04.2018 o 16:30
14 Stráňavy B Trnové 08.05.2018 o 16:30
III. B trieda 2 Dolný Hričov Hričovské Podhradie 20.04.2018 o 16:30
2 Ovčiarsko Divinka 20.04.2018 o 16:30
2 Pšurnovice Hrabové 20.04.2018 o 16:30
12 Dolný Hričov Súľov 01.05.2018 o 16:30
I. trieda dorast 10 Lietava Lietavská Lúčka 12.04.2018 o 16:00
8 Hvozdnica Hôrky 12.04.2018 o 16:00
13 Považský Chlmec Krasňany 19:04.2018 o 16:30
13 Bitarová Lietava 19.04.2018 o 16:30
13 Hliník Terchová 19.04.2018 o 16:30
13 Kotešová Hvozdnica 19:04.2018 o 16:30
15 Divina Hvozdnica 30.03.2018 o 12:30
14 Bitarová Lietavská Lúčka 01.05.2018 o 13:30
I. trieda žiaci 7 Dlhé Pole Zbyňov 25.03.2018 o 10:00
13 Stráňavy Veľké Rovné 01.04.2018 o 10:00
13 Dlhé Pole Hliník 01.04.2018 o 10:00
13 Zbyňov Krasňany 01.04.2018 o 10:00
13 Bytčica Hvozdnica 01.04.2018 o 10:00
13 Rajecké Teplice Horný Hričov 01.04.2018 o 10:00
II. A trieda žiaci 13 Podhorie Trnové 01.04.2018 o 10:00
13 Stráža Lietava 01.04.2018 o 10:00
13 Turie Strečno 01.04.2018 o 10:00
13 Lietavská Lúčka Dolná Tižina 01.04.2018 o 10:00
22 Strečno Lietava 19.05.2018 o 10:00
24 Strečno Stráža 03.06.2018 o 10:00
Turie domáce zápasy ihr. Bytčica, SO o 10:00
II. B trieda žiaci 13 Zádubnie Jablonové 01.04.2018 o 10:00
13 Ovčiarsko Dolný Hričov 01.04.2018 o 10:00
13 Kolárovice Divinka 01.04.2018 o 10:00
13 Považský Chlmec Súľov 01.04.2018 o 10:00
13 Kotešová Rašov 01.04.2018 o 10:00
16 Zbyňov Štiavnik 07.04.2018 o 10:00

Súťaž prípraviek:

Vzhľadom na novú verziu ISSF systému upozorňujeme FK, že do zápisu o stretnutí v ISSF systéme je možné uviesť len hráča s platným registračným preukazom. Z uvedeného dôvodu funkčnosti súťaže v systéme ISSF zdvorilo žiadame, aby si každý FK požiadal o vydanie aspoň 7 registračných preukazov pre hráčov prípravky. Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

ŠDK vyzýva FK, ktoré majú zaradené družstvá v kategórii prípraviek, aby najneskôr do 31.03.2018 zaslali aktuálnu súpisku emailom na emailovú adresu obfzzilina@gmail.com. Súčasťou súpisky budú aj mená vedúceho príp. aj trénera s telefonickým kontaktom na zodpovednú osobu.

FK, ktorý usporadúva turnaj prípraviek je zodpovedný za vypísanie resp. za doručenie zápisu o turnaji na sekretariát ObFZ Žilina najneskôr do najbližšej stredy do 12:00 hod. po konaní turnaja.

Skupiny a termíny turnajov:
SKUPINA 1:
Dolný Hričov (05.05.2018)Rosina „B“ (19.5.2018)
Bytčica (21.04.2018)
Podhorie (09.06.2018)
Závodie Juventus – ml. prípravka (po dohode)

SKUPINA 2:
Rosina (05.05.2018)
Hôrky (19.05.2018)
Raj. Teplice (09.06.2018)
Strečno (21.04.2018)
MŠK Žilina – ml. prípravka (po dohode)

SKUPINA 3:
Bitarová (19.05.2018)
Krasňany (09.06.2018)
Zbyňov (21.04.2018)
Kotrč. Lúčka (05.05.2018)

SKUPINA 4:
Stráňavy (05.05.2018)
Terchová (09.06.2018)
Horný Hričov (19.05.2018)
Nededza (21.04.2018)

SKUPINA 5:
Bánová (05.05.2018)
Rudina (21.04.2018)
Teplička nad Váhom (19.05.2018)
Hrabové (09.06.2018)
Hliník (???)

Najbližšie zasadnutie ŠDK sa uskutoční dňa 28. 3. 2018 o 16:00 v sídle ObFZ Žilina.

2. KR – predseda Juraj Krajči, zasadnutie dňa 22.3.2018

1.    KR ObFZ Žilina oznamuje klubom, že v termíne do 1.4.2018 môžu uplatniť nové písomné požiadavky na prípadnú vetáciu R a DZ s podmienkou ich riadneho zdôvodnenia prezidentom príslušného klubu. Zdôvodnené požiadavky je potrebné zasielať výhradne na adresu predsedu KR: krajci.juraj@centrum.sk alebo prostredníctvom ISSF systému.

2.    Náhradný seminár rozhodcov sa bude konať po zasadnutí KR dňa 28.3. 2018 so začiatkom o 17:00 v zasadačke ObFZ Žilina. Poplatok za seminár zostáva nezmenený.

3.    Ukončenie činnosti: Rudolf Kubica- KR úprimne ďakuje za dlhoročnú prácu vo funkcii rozhodcu.

4.    Ospravedlnenia rozhodcov:

Holeš: 24-25.3.2018, Žitník: 25.3., 29.3., 13.5., 27.5.,-celý deň; 1.4., 8.4., 15.4., 21.4., 6.5., 20.5., 3.6., 9.6., do 13:00, Takáč: 31.03.2018 14:00,  07.04.2018 14:00, 14.04.2018 12:00, 21.04.2018 14:00, 29.04.2018 13:30, 05.0 5.2018 14:00,12.05.2018 14:00, 19.05.2018 14:00, 26.05.2018 14:00, 02.06.2018 14:00, 09.06.2018 14:00, 17.06.2018 10:30).

5.     Zmeny DL: nakoľko množstvo stretnutí bolo odložených pre nespôsobilé hracie plochy, nový DL je na stránke ObFZ Žilina.

6.  KR zdôrazňuje, že v prípade ospravedlnení je ich nutné posielať meilom do pondelka do 12:00 na meil: delegovanieobfzza@gmail.com, v mimoriadnych prípadoch ( medzi pondelkom a víkendom) telefonicky predsedovi KR, prípadne podpredsedovi KR s následným vydokladovaním dôvodu.

7.    KR žiada rozhodcov, ktorí sú študenti, aby doručili nové potvrdenia o návšteve školy čo najskôr na sekretariát ObFZ Žilina počas úradných hodín, tí čo nevedeli vyplniť číslo účtu vo formáte IBAN prosíme zastavte sa na sekretariáte v úradných hodinách.

8.    Delegačný list bude vychádzať na stránke futbalzilina.sk už v utorok, rozhodcovia, ktorí uviedli mailový kontakt, ho budú dostávať taktiež elektronicky. Zmeny DL, ktoré nastanú budú zverejnené v ÚS v piatok.

9.    KR oznamuje, že po absolvovaní školenia získali licenciu nasledovní R:

Ciprich Filip        0915633141
Hrobárik Andrej        0944580112
Kašjak Patrik        0910867777
Krupík Ján            0902573887
Labant Lukáš        0910160609
Pekár Samuel        0911531588
Vrchovský Erik        0944916300
Žalman Jakub        0948225538
Zvara Lukáš        0948946924
    
a na nominačnú listinu boli zaradení aj R, ktorí v minulosti pôsobili v rámci Obfz Žilina:
    
Bugala Vladimír        0944382976
Dikoš Andrej        0911091327
Dobroň Jaroslav        0904293562
Charbuliak Daniel    0907301051
Thiel Tomáš        0902302189
Vozár Tomáš        0902212003

Týmto dáváme do pozornosti aj klubom, ktoré nespĺňajú predpísaný počet R, že väčšina z vyššie uvedených nemá klubovú príslušnosť.

10.    Kontakty na členov KR:
Predseda: Juraj Krajči, 0911 262 565, krajci.juraj@centrum.sk
Podpredseda:  Ján Šupej, 0904 633 976, jancef@centrum.sk
Školiaci úsek: Michal Očenáš, 0907 344 877

Spracovanie miezd, ISSF systém, práca s mladými rozhodcami, DZ:
Mgr. Patrik Širanec, 0903 924 236, pa.siranec@gmail.com
Marek Koleno, 0902 650 953, marekkoleno@gmail.com
Peter Cimprich 0908 946 599, cimprich.peter@gmail.com

3. TMK – predseda Ján Capko

V termíne 3.6.2018 sa uskutoční Memoriál Antona Muhelyiho na štadióne MŠK Žilina pre deti narodené po 1.1.2008. Turnaj je organizovaný v spolupráci MŠK Žilina, ObFZ Žilina, SFZ najmä pre družstvá z regiónu.

V utorok 8.5.2018 /od 8.00 – do 12.00 hod./ sa uskutoční workshop trénerov ObFZ Žilina a MŠK Žilina. Obsahom stretnutia budú špecifiká tréningového procesu prípraviek. 

Záujemcovia o jednotlivé podujatia sa môžu nahlásiť na mail: jaroslav.bacik@mskzilina.sk  do 13.4.2018.

Futbalové kluby, pozor !! 
MŠK Žilina a Oblastný futbalový zväz Žilina v spolupráci so Žilinským večerníkom pre vás pripravili jedinečnú šancu zmerať si sily s hráčmi MŠK Žilina rovnakej vekovej kategórie priamo na hlavnom štadióne a vyhrať skvelé ceny! 

Ďalšie informácie najdete : 
https://www.futbalzilina.sk/news/futbalova-sutaz-msk-obfz-a-zilinsky-vecernik/

4. Sekretariát  -  ObFZ

Upozorňujeme FK, že dňa  29.3.2018 je sekretariát z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.

V zmysle RaPP čl. 19 – Registračné obdobia, bod (2) sa žiadosť o prestup amatéra podáva : 
- od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia), tieţ termín na podávanie ţiadostí o transfer z a do zahraničia
- od 01.01. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením). 

V prípade, že má nový klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o prestup bez obmedzenia (klasický), odstupné 0 a do poznámky uvedie čl. 15/5 a príslušné písmeno (registrácia v novom klube). Takto môže postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia 01.04. do 30.06. príslušného roku.


Ing. Igor  KRŠKO   v.r.                            Milan MATEJČÍK   v.r.
predseda ObFZ                                       sekretár ObFZ

Prečítané: 105x