Úradná správa č. 19 2017/2018
30.03.2018, Matej Krško

Úradná správa č. 19 2017/2018

ŠDK upozorňuje FK: Pre FK /I.II.III.trieda mužov/ sú pripravené k prevzatiu reklamné bannery firmy DOXXbet a futbalové lopty – RS bod 70. Reklamné bannery a futbalové lopty si môžete prevziať počas stránkových hodín na sekretariáte ObFZ. Fotografiu reklamného baneru firmy DOXXbet umiestneného na ihrisku treba zaslať na mailovú adresu: obfzzilinamaila@gmail.com

1. ŠDK - predseda Peter VACHAN, zasadnutie dňa 28. 03. 2018

ŠDK upozorňuje kluby, aby si pred jarnou časťou súťažného ročníka 2017/2018  včas a dôsledne overili aktuálnu platnosť registračných preukazov hráčov, nakoľko prvým plastovým preukazom končí práve v tomto období platnosť.

Zároveň upozorňujeme, že v prípade ak hráč nastúpi na stretnutie bez platného registračného preukazu (t.j. aj po uplynutí platnosti registračného preukazu), je štart takéhoto hráča považovaný za neoprávnený a výsledok zápasu bude kontumovaný.
ŠDK upozorňuje kluby, že do 09.04.2018 predseda ŠDK čerpá dovolenku a preto všetky otázky a aj prípadné odvolávanie stretnutí z dôvodu nepriaznivého stavu hracích plôch je potrebné adresovať na člena ŠDK Ladislava Korčeka 0917 62 00 55.

Vylúčený po 2. ŽK. DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie (s. s.) nepodmienečne podľa DP čl. 37/3:
203.    Samuel Čebek, 1284826, Hliník, od 26. 03. 2018, 10 EUR

Disciplinárne oznamy:
204.    ŠDK trestá Jozef Schmied, 1090778, Mojš, 2 mesiace N od 2. 4. 2018 podľa DP čl. 53/1,2b (menovaný vykoná DS po vykonaní pôvodnej DS podľa DP čl. 17/13), 10 EUR
205.    ŠDK trestá Pavol Kincl, 1006488, Mojš, pozastavenie výkonu funkcie vedúci družstva, 1 mesiac N od 26.3.2018 podla DP čl. 53/1,3b, 10 EUR
206.    ŠDK trestá Lubomír Remek, 1115268, pozastavenie výkonu funkcie kapitána družstva,1 mesiac N od 26.3.2018 podla DP čl. 53/1,3b, 10 EUR
207.    ŠDK trestá družstvo Mojš za previnenie v zmysle DP čl. 1 v MFS 14.k II. DT dospelých a ukladá finančnú pokutu 67 EUR podľa RS 87.6, 10 EUR
208.    ŠDK vyhovuje žiadosti Richard Kadák, 1210550, Kamenná Poruba a podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS podľa DP čl. 40, 10 EUR

Športovo – technické oznamy:
209.    ŠDK kontumuje MFS 14. kola II. DOXXbet triedy dospelých Mojš – Hliník na 3:0 v prospech Hliník podľa SP čl. 82/1f
210.    ŠDK neschvaľuje dohodu OFK Kotešová a TJ Zástranie o preložení neodohratého zápasu 14. kola I. DT dospelých a nariaďuje odohrať MFS v termíne 1.5.2018 o 16:30, štadión OFK Kotešová
211.    ŠDK nariaďuje odohrať MFS 14. kolo III.DT dospelých Zádubnie-Babkov dňa 8.5. 2018 o 16:30, štadión Zádubnie
212.    ŠDK schvaľuje ostatné predložené vzájomné dohody o zmene hracích dní z neodohratých MFS v dňoch 24. a 25.3. 2018 (vypísané v tabuľke nižšie) 
213.    ŠDK žiada o predloženie nasledovných videozáznamov najneskôr do 4.4.2018 do 12:00 na sekretariát ObFZ Žilina:
I.DT dospelých 14.k Veľké Rovné - Horný Hričov
I.DT dospelých 14.k Stráža - Bánová B
II.DT dospelých 14.k Mojš - Hliník
II.DT dospelých 14.k Hvozdnica - Rašov

ŠDK upozorňuje kluby na SP čl. 69, bod 3 a RS bod 4.9, na základe ktorých sú kluby v prípade neodohratia stretnutia povinné sa dohodnúť na novom termíne MFS, ktoré musí byť odohraté do 14 dní od pôvodného termínu. Uvedenú dohodu musia kluby  predložiť podaním do ISSF cez zmenu termínu stretnutia. Ak nedôjde k dohode, nový termín stretnutia nariadi ŠDK. ŠDK na základe veľkého množstva dohrávok z jesennej časti v mesiaci apríl 2018 urobila výnimku a schválila aj vzájomné dohody predložené na 1.5.2018 a 8.5.2018. V budúcnosti však ŠDK bude dôsledne uplatňovať vyššie uvedené ustanovenia.

Súťaž Kolo Domáci Hostia Pôvodný termín Nový termín
I. trieda dospelí 7 Kolárovice Považský Chlmec 17.09.2017 o 15:00 13.04.2018 o 16:00
13 Stráža Lietavská Lúčka 29.10.2017 o 14:00 20.04.2018 o 16:30
13 Bitarová Nededza 29.10.2017 o 14:00 20.04.2018 o 16:30
13 Kolárovice Gbeľany 29.10.2017 o 14:00 20.04.2018 o 16:30
13 Považský Chlmec Kamenná Poruba 29.10.2017 o 14:00 01.05.2018 o 16:30
14 Kotešová Zástranie 25.03.2018 o 15:00 01.05.2018 o 16:30
14 Kolárovice Nededza 25.03.2018 o 15:00 01.05.2018 o 17:00
14 Lietavská Lúčka Kolárovice 01.04.2018 o 15:30 01.04.2018 o 16:30 ihrisko UT KNM
II. trieda dospelí 7 Dlhé Pole Petrovice 17.09.2017 o 15:00 13.04.2018 o 16:00
13 Hlboké Hvozdnica 29.10.2017 o 14:00 20.04.2018 o 16:30
13 Hôrky Teplička B 29.10.2017 o 14:00 20.04.2018 o 16:30
13 Dlhé Pole Nezbudská Lúčka 29.10.2017 o 14:00 20.04.2018 o 16:30
13 Turie Hliník 29.10.2017 o 14:00 20.04.2018 o 16:30
15 Divina Rašov 01.04.2018 o 15:30 30.03.2018 o 15:30
14 Turie Nezbudská Lúčka 25.03.2018 o 15:00 01.05.2018 o 16:00
14 Hôrky Hlboké 25.03.2018 o 15:00 01.05.2018 o 17:00
III. A trieda dospelí 1 Podhorie Babkov 01.09.2017 o 15:30 13.04.2018 o 16:00
13 Lietava Kunerad 29.10.2017 o 14:00 20.04..2018 o 16:30
13 Podhorie Ďurčiná 29.10.2017 o 14:00 20.04.2017 o 16:30
13 Trnové Dolná Tižina 29.10.2017 o 14:00 20.04.2018 o 16:30
14 Stráňavy B Trnové 25.03.2018 o 15:00 08.05.2018 o 16:30
14 Zádubnie Babkov 25.03.2018 o 15:00 08.05.2018 o 16:30
III. B trieda dospelí 2 Dolný Hričov Hričovské Podhradie 29.10.2017 o 14:00 20.04.2018 o 16:30
2 Ovčiarsko Divinka 29.10.2017 o 14:00 20.04.2018 o 16:30
2 Pšurnovice Hrabové 29.10.2017 o 14:00 20.04.2018 o 16:30
12 Dolný Hričov Súľov 25.03.2018 o 15:00 01.05.2018 o 16:30
I. trieda dorast 10 Lietava Lietavská Lúčka 07.10.2017 o 14:30 12.04.2018 o 16:00
8 Hvozdnica Hôrky 23.09.2017 o 15:00 12.04.2018 o 16:00
13 Považský Chlmec Krasňany 28.10.2017 o 11:30 19.04.2018 o 16:30
13 Bitarová Lietava 29.10.2017 o 11:30 19.04.2018 o 16:30
13 Hliník Terchová 29.10.2017 o 11:30 19.04.2018 o 16:30
13 Kotešová Hvozdnica 29.10.2017 o 11:30 19.04.2018 o 16:30
15 Divina Hvozdnica 01.04.2018 o 12:30 30.03.2018 o 12:30
14 Bitarová Lietavská Lúčka 25.03.2018 o 12:00 01.05.2018 o 13:30
14 Terchová Lietava 24.03.2018 o 14:30 01.05.2018 o 14:00
14 Hôrky Hlboké 24.03.2018 o 14:30 01.05.2018 o 14:30
14 Bytčica Krasňany 24.03.2018 o 14:30 04.04.2018 o 17:00
14 Kotešová Divina 25.03.2018 o 12:00 06.04.2018 o 16:00
15 Lietavská Lúčka Terchová 01.04.2018 o 12:30 31.03.2018 o 12:30 UT KNM
I. trieda žiaci 13 Stráňavy Veľké Rovné 29.10.2017 o 10:00 01.04.2018 o 10:00
13 Dlhé Pole Hliník 29.10.2017 o 10:00 01.04.2018 o 10:00
13 Zbyňov Krasňany 29.10.2017 o 10:00 01.04.2018 o 10:00
13 Bytčica Hvozdnica 29.10.2017 o 10:00 01.04.2018 o 10:00
13 Rajecké Teplice HornýHričov 29.10.2017 o 10:00 01.04.2018 o 10:00
II. A trieda žiaci 13 Podhorie Trnové 29.10.2017 o 10:00 01.04.2018 o 10:00
13 Stráža Lietava 29.10.2017 o 10:00 01.04.2018 o 10:00
13 Turie Strečno 29.10.2017 o 10:00 31.03.2018 o 10:00
13 Lietavská Lúčka Dolná Tižina 29.10.2017 o 10:00 01.04.2018 o 10:00
22 Strečno Lietava 20.05.2018 o 15:00 19.05.2018 o 10:00
24 Strečno Stráža 04.06.2018 o 15:00 03.06.2018 o 10:00
22 Ďurčiná Babkov 20.05.2018 o 10:00 01.04.2018 o 10:00
II. B trieda žiaci 13 Zádubnie Jablonové 29.10.2017 o 10:00 01.04.2018 o 10:00
13 Ovčiarsko Dolný Hričov 29.10.2017 o 10:00 01.04.2018 o 10:00
13 Kolárovice Divinka 29.10.2017 o 10:00 01.04.2018 o 10:00
13 Považský Chlmec Súľov 29.10.2017 o 10:00 01.04.2018 o 10:00
13 Kotešová Rašov 29.102.017 o 10:00 01.04.2018 o 10:00
16 Zbyňov Štiavnik 08.04.2018 o 10:00 07.04.2018 o 10:00

Súťaž prípraviek

Vzhľadom na novú verziu ISSF systému upozorňujeme FK, že do zápisu o stretnutí v ISSF systéme je možné uviesť len hráča s platným registračným preukazom. Z uvedeného dôvodu funkčnosti súťaže v systéme ISSF zdvorilo žiadame, aby si každý FK požiadal o vydanie aspoň 7 registračných preukazov pre hráčov prípravky. Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

ŠDK vyzýva FK, ktoré majú zaradené družstvá v kategórii prípraviek, aby najneskôr do 31.03.2018 zaslali aktuálnu súpisku emailom na emailovú adresu obfzzilina@gmail.com. Súčasťou súpisky budú aj mená vedúceho príp. aj trénera s telefonickým kontaktom na zodpovednú osobu.

FK, ktorý usporadúva turnaj prípraviek je zodpovedný za vypísanie resp. za doručenie zápisu o turnaji na sekretariát ObFZ Žilina najneskôr do najbližšej stredy do 12:00 hod. po konaní turnaja.

Skupiny a termíny turnajov:
SKUPINA 1:
Dolný Hričov (05.05.2018)Rosina „B“ (19.5.2018)
Bytčica (21.04.2018)
Podhorie (09.06.2018)
Závodie Juventus – ml. prípravka (po dohode)

SKUPINA 2:
Rosina (05.05.2018)
Hôrky (19.05.2018)
Raj. Teplice (09.06.2018)
Strečno (21.04.2018)
MŠK Žilina – ml. prípravka (po dohode)

SKUPINA 3:
Bitarová (19.05.2018)
Krasňany (09.06.2018)
Zbyňov (21.04.2018)
Kotrč. Lúčka (05.05.2018)

SKUPINA 4:
Stráňavy (05.05.2018)
Terchová (09.06.2018)
Horný Hričov (19.05.2018)
Nededza (21.04.2018)

SKUPINA 5:
Bánová (05.05.2018)
Rudina (21.04.2018)
Teplička nad Váhom (19.05.2018)
Hrabové (09.06.2018)
Hliník (???)

Najbližšie zasadnutie ŠDK sa uskutoční dňa 4. 4. 2018 o 16:00 v sídle ObFZ Žilina

2. KR – predseda Juraj Krajči, zasadnutie dňa 28.3.2018

1.    KR ObFZ Žilina oznamuje klubom, že v termíne do 1.4.2018 môžu uplatniť nové písomné požiadavky na prípadnú vetáciu R a DZ s podmienkou ich riadneho zdôvodnenia prezidentom príslušného klubu. Zdôvodnené požiadavky je potrebné zasielať výhradne na adresu predsedu KR: krajci.juraj@centrum.sk alebo prostredníctvom ISSF systému.

2.    Žiadame všetkých R, ktorí budú rozhodovať stretnutia v sobotu 31.3. aby uzatvorili zápisy o stretnutí najneskôr do soboty 20:00 hod., keďže je to posledný deň v mesiaci a v nočných hodinách sa budú generovať poplatky za mesiac Marec.

3.    Ospravedlnenia rozhodcov:
Hollý: 30-31.3. 2018; Hýlová: 30.3.-1.4. 2018; Baumgantner: 18.4.-4.5.2018; Žiak: soboty; Hrivo V. 31.3.-1.4., prac. Dni; Bajtoš: 31.3. Hreus 13.4.-24.4. Žeriava 21.4.
DZ: Tavač 30.3-2.4. 2018; Martinec ml. 31.3.-1.4.

4.    KR zdôrazňuje, že v prípade ospravedlnení je ich nutné posielať meilom do pondelka do 12:00 na meil: delegovanieobfzza@gmail.com, v mimoriadnych prípadoch (medzi pondelkom a víkendom) telefonicky predsedovi KR, prípadne podpredsedovi KR s následným vydokladovaním dôvodu.

5.    KR žiada rozhodcov, ktorí sú študenti, aby doručili nové potvrdenia o návšteve školy čo najskôr na sekretariát ObFZ Žilina počas úradných hodín, tí čo nevedeli vyplniť číslo účtu vo formáte IBAN prosíme zastavte sa na sekretariáte v úradných hodinách.

6.    Delegačný list bude vychádzať na stránke futbalzilina.sk už v utorok, rozhodcovia, ktorí uviedli meilový kontakt, ho budú dostávať taktiež elektronicky. Zmeny DL, ktoré nastanú budú zverejňované v ÚS, prípadne dodatočne telefonicky.

7.    KR oznamuje, že vyškolila nasledovných R:
Ciprich Filip        0915633141
Hrobárik Andrej        0944580112
Kašjak Patrik        0910867777
Krupík Ján            0902573887
Labant Lukáš        0910160609
Pekár Samuel        0911531588
Vrchovský Erik        0944916300
Žalman Jakub        0948225538
Zvara Lukáš        0948946924
    
a na nominačnú listinu budú zaradení aj R, ktorí v minulosti pôsobili v rámci ObFZ Žilina:
    
    Bugala Vladimír        0944382976
    Dikoš Andrej        0911091327
    Dobroň Jaroslav        0904293562
    Charbuliak Daniel    0907301051
    Thiel Tomáš        0902302189
    Vozár Tomáš        0902212003

Týmto dáváme do pozornosti aj klubom, ktoré nespĺňajú predpísaný počet R, že väčšina z vyššie uvedených nemá klubovú príslušnosť.

8.    Kontakty na členov KR:
Predseda: Juraj Krajči, 0911 262 565, krajci.juraj@centrum.sk
Podpredseda:  Ján Šupej, 0904 633 976, jancef@centrum.sk
Školiaci úsek: Michal Očenáš, 0907 344 877

Spracovanie miezd, ISSF systém, práca s mladými rozhodcami, 

DZ:
Patrik Širanec, 0903 924 236, pa.siranec@gmail.com
Marek Koleno, 0902 650 953, marekkoleno@gmail.com
Peter Cimprich 0908 946 599, cimprich.peter@gmail.com

9.    Kontakty  rozhodcov:
Na stránke www.futbalzilina.sk bude čoskoro (pravdepodobne už tento týždeň) zverejnený zoznam rozhodcov s ich kontaktami, prosíme R aby sa skontaktovali minimálne deň pred zápasom so svojimi kolegami. Zoznam rozhodcov s kontaktami bude rozposlaný taktiež elektronicky.

10.    Oznam pre DZ:
KR žiada DZ z vyšších súťaží, ktorí majú záujem vykonávať funkciu DZ súčasne aj v súťažiach riadených ObFZ Žilina aby sa zasatavili v úradných hodinách na sekretatiáte a vyplnili dohodu o vykonaní práce.
11.    Banery od spoločnosti DOXXbet:
KR žiada rozhodcov aby v nasledujúcich troch kolách mužských zápasov písali do poznámky rozhodcu, či boli umiestnené v blízkosti hracej plochy banery od spoločnosti DOXXbet. 

12.    Dohrávky
V priebehu apríla bude mnoho dohrávok zápasov v pracovných dňoch so začiatkami o 16:00, z toho dôvodu žiadame rozhodcov, ktorí nemôžu rozhodovať počas pracovných dní, aby sa ospravedlnili čo najskôr meilom na delegovanieobfzza@gmail.com, ideálne však v čo možno najväčšom predstihu. Uľahčí nám to prácu pri vytváraní delegačného listu resp. delegačných listov. Ďakujeme.

13.    Zmeny DL č. 15: 
15. kolo III. Tr. Sk.A, 1.4.2018, 15:30: Babkov-Kunerad: Michal Marek za Michal Jakub,
15.kolo III. Tr. Sk.A, 1.4.2018, 15:30: Podhorie-Trnové: Michal    Jakub za Michal Marek
15.kolo, 31.3.2018, 15:30 I. Tr. dorast: Hôrky-Veľké Rovné, AR1 Čupec za Bajtoš
15.kolo II. Tr, 1.4.2018, 15:30.: Hliník-Petrovice, bez AR2
15.kolo I. Tr. 1.4.2018, 12:30 dorast: Hlboké-Bitarová, R Bugala za Vozár
15.kolo II. Tr. 1.4.2018, 15:30: Hlboké- Dlhé Pole, AR1 Bugala za Vozár
15.kolo I. Tr. 1.4.2018, 15:30: Stráža-V. Rovné, AR2 Vozár 

3. TMK – predseda Ján Capko

V termíne 3.6.2018 sa uskutoční Memoriál Antona Muhelyiho na štadióne MŠK Žilina pre deti narodené po 1.1.2008. Turnaj je organizovaný v spolupráci MŠK Žilina, ObFZ Žilina, SFZ najmä pre družstvá z regiónu.

V utorok 8.5.2018 /od 8.00 – do 12.00 hod./ sa uskutoční workshop trénerov ObFZ Žilina a MŠK Žilina. Obsahom stretnutia budú špecifiká tréningového procesu prípraviek. 

Záujemcovia o jednotlivé podujatia sa môžu nahlásiť na mail: jaroslav.bacik@mskzilina.sk  do 13.4.2018.

Futbalové kluby, pozor !! 
MŠK Žilina a Oblastný futbalový zväz Žilina v spolupráci so Žilinským večerníkom pre vás pripravili jedinečnú šancu zmerať si sily s hráčmi MŠK Žilina rovnakej vekovej kategórie priamo na hlavnom štadióne a vyhrať skvelé ceny! 
Ďalšie informácie najdete : 
https://www.futbalzilina.sk/news/futbalova-sutaz-msk-obfz-a-zilinsky-vecernik/

4. Sekretariát  -  ObFZ

Upozorňujeme FK, že dňa  29.3.2018 a 3.4.2018 je sekretariát z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.

V zmysle RaPP čl. 19 – Registračné obdobia, bod (2) sa žiadosť o prestup amatéra podáva : 
- od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia), tieţ termín na podávanie ţiadostí o transfer z a do zahraničia
- od 01.01. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením). 
V prípade, že má nový klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o prestup bez obmedzenia (klasický), odstupné 0 a do poznámky uvedie čl. 15/5 a príslušné písmeno (registrácia v novom klube). Takto môže postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia 01.04. do 30.06. príslušného roku.


Ing. Igor  KRŠKO   v.r.                            Milan MATEJČÍK   v.r.
predseda ObFZ                                       sekretár ObFZ

Prečítané: 108x