Úradná správa č. 20 2017/2018
05.04.2018, Matej Krško

Úradná správa č. 20 2017/2018

ŠDK upozorňuje FK: Pre FK /I.II.III.trieda mužov/ sú pripravené k prevzatiu reklamné bannery firmy DOXXbet a futbalové lopty – RS bod 70. Reklamné bannery a futbalové lopty si môžete prevziať počas stránkových hodín na sekretariáte ObFZ. Fotografiu reklamného baneru firmy DOXXbet umiestneného na ihrisku treba zaslať na mailovú adresu: obfzzilina@gmail.com

1. ŠDK - predseda Peter VACHAN, zasadnutie dňa 4. 4. 2018

ŠDK upozorňuje kluby, aby si pred jarnou časťou súťažného ročníka 2017/2018  včas a dôsledne overili aktuálnu platnosť registračných preukazov hráčov, nakoľko prvým plastovým preukazom končí práve v tomto období platnosť.
Zároveň upozorňujeme, že v prípade ak hráč nastúpi na stretnutie bez platného registračného preukazu (t.j. aj po uplynutí platnosti registračného preukazu), je štart takéhoto hráča považovaný za neoprávnený a výsledok zápasu bude kontumovaný. ŠDK upozorňuje kluby, že do 09.04.2018 predseda ŠDK čerpá dovolenku a preto všetky otázky a aj prípadné odvolávanie stretnutí z dôvodu nepriaznivého stavu hracích plôch je potrebné adresovať na člena ŠDK Ladislava Korčeka 0917 62 00 55.

Vylúčený po 2. ŽK. DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie (s. s.) nepodmienečne podľa DP čl. 37/3:
214.    Miloš Dvorník, 1287588, Hrabové, od 3. 4. 2018, 10 EUR
215.    Samuel Papánek, 1307354, Rašov, od 3. 4. 2018, 10 EUR

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:
216.    Ivan Michalec, 1265143, Divina, od 3. 4. 2018, 10 EUR
217.    Marek Mračník, 1258555, Hvozdnica, od 3. 4. 2018, 10 EUR

Disciplinárne oznamy:
218.    ŠDK trestá TJ Hlboké dorast peňažnou pokutou 33 EUR za nenastúpenie družstva na MFS podľa RS 87.7, 10 EUR
219.    ŠDK trestá TJ Hlboké peňažnou pokutou 400 EUR za odhlásenie družstva dorastu podľa RS 87.3, 10 EUR
220.    ŠDK zamieta podnet TJ Partizán Kunerad pre nesplnené náležitosti námietky podľa SP čl. 86/1
221.    ŠDK vyhovuje žiadosti Kristián Bon Gilaj, 1279158, Považský Chlmec a podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS do 31. 8. 2018 podľa DP čl. 40, 5 EUR
222.    ŠDK vyhovuje žiadosti Matej Ripel, 1308085, Krasňany podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS do 31. 8. 2018 podľa DP čl. 40, 5 EUR
223.    ŠDK trestá FK Dlhé Pole peňažnou pokutou 50 EUR za neprístojnosti priaznivca družstva v stretnutí 15. k. II. DT dospelí Hlboké – Dlhé Pole podľa RS 87.5, 10 EUR
224.    ŠDK trestá TJ Štart Veľké Rovné peňažnou pokutou 200 EUR za nevyhotovenie videa z MFS podľa RS 80.9, 10 EUR
225.    ŠDK trestá TJ Stráža peňažnou pokutou 200 EUR za nepredloženie videa z MFS podľa RS 80.9, 10 EUR

Športovo – technické oznamy:
226.    ŠDK kontumuje MFS 15. kola I. DT triedy dorast Hlboké – Bitarová na 3:0 v prospech Bitarová podľa SP čl. 82/1b
227.    ŠDK berie na vedomie a oznamuje odhlásenie družstva dorastu TJ Hlboké z I. triedy dorastu a z uvedeného dôvodu budú odohraté stretnutia TJ Hlboké dorast anulované a ďalšie plánované MFS sa neuskutočnia
228.    ŠDK žiada o predloženie nasledovných videozáznamov najneskôr do 11. 4. 2018 do 12:00 na sekretariát ObFZ Žilina:
I. DT 15. kolo Nededza - Považský chlmec
I. DT 15. kolo Lietavská Lúčka - Kolárovice
II. DT 15. kolo Hliník - Petrovice
II. DT 15. kolo Hlboké-Dlhé Pole
228.    ŠDK schvaľuje predložené vzájomné dohody resp. nariaďuje termíny z neodohratých MFS v dňoch 31.3. a 1. 4. 2018 (vypísané v tabuľke nižšie)
ŠDK upozorňuje kluby na SP čl. 69, bod 3 a RS bod 4.9, na základe ktorých sú kluby v prípade neodohratia stretnutia povinné sa dohodnúť na novom termíne MFS, ktoré musí byť odohraté do 14 dní od pôvodného termínu. Uvedenú dohodu musia kluby predložiť podaním do ISSF cez zmenu termínu stretnutia. Ak nedôjde k dohode, nový termín stretnutia nariadi ŠDK. ŠDK na základe veľkého množstva dohrávok z jesennej časti v mesiaci apríl 2018 urobila výnimku a schválila aj vzájomné dohody predložené na 1.5.2018 a 8.5.2018. V budúcnosti však ŠDK bude dôsledne uplatňovať vyššie uvedené ustanovenia.

image
Autor: ŠDK
Zdroj: obfzza
image
Autor: ŠDK
Zdroj: obfzza

2. KR – predseda Juraj Krajči, zasadnutie dňa 4.4.2018

1. Oznamujeme rozhodcom zaradeným do projektu TALENT  plus vybraným rozhodcom, že dňa 25.4.2018 o 16:30hod. sa na štadióne ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka uskutoční praktický tréning.

Je potrebné si priniesť tréningové oblečenie, zástavky, píšťalku, žltú a červenú kartu. Šatne sú zabezpečené. Účasť oslovených rozhodcov je nutná. Pozvánky prídu konkrétnym R na email. Prihlásiť sa môžu dobrovoľne taktiež ambiciózni mladí R, ktorým sa bude pozitívne prihliadať na účasť. Predpokladané ukončenie je o 18:00hod. Na prihlasovanie alebo v prípade otázok použite známu adresu krobfzza@gmail.com

2. Ospravedlnenia rozhodcov:
Žitník: 13.5., 27.5.,-celý deň; 1.4., 8.4., 15.4., 21.4., 6.5., 20.5., 3.6., 9.6., do 13:00
Takáč: 14.04.2018 12:00, 21.04.2018 14:00, 29.04.2018 13:30, 05.0 5.2018 14:00,12.05.2018 14:00, 19.05.2018 14:00, 26.05.2018 14:00, 02.06.2018 14:00, 09.06.2018 14:00, 17.06.2018 10:30).
Vaškovič: 6, 7, 13, 15, 20, 22 a 28.4.
Mitúch: 27-29.4.
Kmetík: 14-15.4. a pracovné dni
Roman Martinec: 7.4. a 16-20.4
Širanec: 8.4.
Zemiak môže byť delegovaný: 4.4. poobede 5.4 celý deň 9.4. poobede 10.4. celý deň 13.4. poobede 14.4.celý deň 15.4.celý deň 18.4. poobede 19.4. celý deň 20.4. do 15:00 23.4. poobede 24.4.celý deň 27.4.poobede 28.4. celý deň 29.4. celý deň.
Thiel: 6-7.4. a 8.4. do 13:00
Hollý: 7.4.
Vlasatý: 7-8.4.
Hrivo: prac. dni
Ondák 6-8.4
Poštek: celá jarná časť

3. ZMENY DL č. 16

image
Autor: KR
Zdroj: obfzza


3. KR zdôrazňuje, že v prípade ospravedlnení je ich nutné posielať mailom do pondelka do 12:00 na mail: delegovanieobfzza@gmail.com, v mimoriadnych prípadoch (medzi pondelkom a víkendom) telefonicky predsedovi KR, prípadne podpredsedovi KR s následným vydokladovaním dôvodu.

4. KR zdôrazňuje, že v prípade ospravedlnení je ich nutné posielať mailom do pondelka do 12:00 na mail: delegovanieobfzza@gmail.com, v mimoriadnych prípadoch (medzi pondelkom a víkendom) telefonicky predsedovi KR, prípadne podpredsedovi KR s následným vydokladovaním dôvodu.
5.  Delegačný list bude vychádzať na stránke futbalzilina.sk už v utorok, rozhodcovia, ktorí uviedli meilový kontakt, ho budú dostávať taktiež elektronicky. Zmeny DL, ktoré nastanú budú zverejnené v ÚS v piatok.

6.    KR oznamuje, že vyškolila nasledovných R:
Ciprich Filip        0915633141
Hrobárik Andrej        0944580112
Kašjak Patrik        0910867777
Krupík Ján        0902573887
Labant Lukáš        0910160609
Pekár Samuel        0911531588
Vrchovský Erik        0944916300
Žalman Jakub        0948225538
Zvara Lukáš        0948946924
    
a na nominačnú listinu budú zaradení aj R, ktorí v minulosti pôsobili v rámci Obfz Žilina:
    
Bugala Vladimír        0944382976
Dikoš Andrej        0911091327
Dobroň Jaroslav        0904293562
Charbuliak Daniel    0907301051
Thiel Tomáš        0902302189
Vozár Tomáš        0902212003

Týmto dáváme do pozornosti aj klubom, ktoré nespĺňajú predpísaný počet R, že väčšina z vyššie uvedených nemá klubovú príslušnosť.


7.    Kontakty na členov KR:
Predseda: Juraj Krajči, 0911 262 565, krajci.juraj@centrum.sk
Podpredseda:  Ján Šupej, 0904 633 976, jancef@centrum.sk
Školiaci úsek: Michal Očenáš, 0907 344 877

Spracovanie miezd, ISSF systém, práca s mladými rozhodcami, DZ:
Mgr. Patrik Širanec, 0903 924 236, pa.siranec@gmail.com
Marek Koleno, 0902 650 953, marekkoleno@gmail.com
Peter Cimprich 0908 946 599, cimprich.peter@gmail.com

3. TMK – predseda Ján Capko

V termíne 3.6.2018 sa uskutoční Memoriál Antona Muhelyiho na štadióne MŠK Žilina pre deti narodené po 1.1.2008. Turnaj je organizovaný v spolupráci MŠK Žilina, ObFZ Žilina, SFZ najmä pre družstvá z regiónu.

V utorok 8.5.2018 /od 8.00 – do 12.00 hod./ sa uskutoční workshop trénerov ObFZ Žilina a MŠK Žilina. Obsahom stretnutia budú špecifiká tréningového procesu prípraviek. 

Záujemcovia o jednotlivé podujatia sa môžu nahlásiť na mail: jaroslav.bacik@mskzilina.sk  do 13.4.2018.

Futbalové kluby, pozor !! 

MŠK Žilina a Oblastný futbalový zväz Žilina v spolupráci so Žilinským večerníkom pre vás pripravili jedinečnú šancu zmerať si sily s hráčmi MŠK Žilina rovnakej vekovej kategórie priamo na hlavnom štadióne a vyhrať skvelé ceny! 

Ďalšie informácie nájdete na: 
https://www.futbalzilina.sk/news/futbalova-sutaz-msk-obfz-a-zilinsky-vecernik/

4. Sekretariát  -  ObFZ

V zmysle RaPP čl. 19 – Registračné obdobia, bod (2) sa žiadosť o prestup amatéra podáva : - od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia), tiež termín na podávanie žiadostí o transfer z a do zahraničia, - od 01.01. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením). V dostatočnom predstihu upozorňujeme, že matričné miesto odsúhlasí výhradne žiadosti podané najneskôr do 31.3.2018, ktoré budú do uvedeného termínu schválené hráčom aj materským FK hráča. 

V prípade, že má nový klub záujem o hrča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o prestup bez obmedzenia (klasický), odstupné 0 a do poznámky uvedie čl. 15/5 a príslušné písmeno (poplatok 5,00€ - registrácia v novom klube). Takto môže postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia 01.04. do 30.06. príslušného roku. 

Transfer hráča s obmedzením, uskutočnený v letnom registračnom období (platnosť do 30.6.2018) je možné, v zmysle RaPP čl. 19/8 ukončiť, v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Takéto predčasné ukončenie prestupu s obmedzením sa nepokladá za transfer v zmysle čl. 19/7 a môže na neho nadväzovať v tom istom (zimnom) registračnom období prestup bez obmedzenia (do 31.1.2018), resp. prestup s obmedzením (do 31.3.208). Zároveň je však potrebné pri uplatnení takéhoto postupu dodržať ustanovenia čl. 18/5 RaPP (štart len za 2 kluby). 
Vzhľadom na množiace sa dotazy ohľadom odstupného za hráča podľa čl. 37 a DPH, platí že pri transfere hráča, pokiaľ je zadaná suma odstupného iná ako nula, ISSF automaticky pripočíta k danej sume aj DPH v prípade, že materský klub hráča je platcom DPH a má správne vyplnené IČ DPH v detaile klubu v ISSF. 4.Termín pre transfer zo zahraničia sa zhoduje s termínom registračného obdobia bez obmedzenia (1.1. do 31.1.). 

Striedavý štart hráča v kategóriách mládeže:
Na základe dotazov z aktívov klubov Vás prosíme o upriamenie pozornosti k informácii o striedavom štarte hráča vekových kategórií mládeže a schvaľovaní týchto striedavých štartov, ktoré uvedieme napriek tomu, že ho upravuje Súťažný poriadok futbalu. Na základe SP SFZ znenia čl.28, hlavne: (8)Dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii. - dohoda dvoch klubov znamená, že aj materský klub sa musí vyjadriť k striedavému štartu súhlasným stanoviskom, aby mohla byť táto žiadosť schválená tajomníkom ŠTK. Bez vyjadrenia materského klubu, resp. žiadosť so zamietavým stanoviskom, nemôže byť schválená. Princípmi sú tie, aby išlo o súťaže rozdielnych úrovní a aby to bolo minimálne 7 dní pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťaže, a to tej, ktorá začína skôr. Taktiež je dôležitá informácia, že „na pozadí“ sa tento striedavý štart správa ako matričný úkon, takže v prípade ukončenia striedavého štartu v medziobdobí hráč nemôže zaevidovať iný striedavý štart a ani iný transfer. Tak isto, ak má hráč zaevidovaný napríklad prestup s obmedzením, nemôže ísť v tom istom ročníku na striedavý štart v zmysle platných noriem SFZ. Vo všetkých prípadoch takýchto žiadostí je stanovený poplatok vo výške 5 €. 

Ako vyžiadať hráča na striedavý : Funkcionalita: KM v ISSF / elektronická podateľňa / žiadosť o transfer hráča / typ žiadosti: striedavý štart , registračné číslo hráča, dátum začiatku, dátum ukončenia je vždy posledný deň súťažného ročníka, výber družstva a výber súťaže v ktorej by mal/a hráč/ka štartovať a zaslať žiadosť. Pri úvahách o striedavom štarte hráča/čky však treba brať na zreteľ ustanovenia čl. 18/5 RaPP (štart len za 2 kluby v jednom súťažnom ročníku). 

Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov. Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka) 1.Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny

Ing. Igor  KRŠKO   v.r.                            Milan MATEJČÍK   v.r.
predseda ObFZ                                       sekretár ObFZ

Prečítané: 87x