Úradná správa č. 21 2017/2018
13.04.2018, Matej Krško

Úradná správa č. 21 2017/2018

ŠDK upozorňuje kluby, aby si počas jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018 včas a dôsledne overili aktuálnu platnosť registračných preukazov hráčov, nakoľko prvým plastovým preukazom končí práve v tomto období platnosť.

1. ŠDK - predseda Peter VACHAN, zasadnutie dňa 11. 4. 2018

ŠDK oznamuje, že v najbližších dňoch bude na stránke ObFZ Žilina zverejnená prihláška do súťaží na súťažný ročník 2018/2019. Termín podania prihlášok je do 20.06.2017 do 12:00 hod. Termín aktívu klubov pred súťažným ročníkom bude dňa 04.07.2017 o 15:30 hod. pričom miesto konania aktívu bude upresnené v najbližších úradných správach.

ŠDK oznamuje, že turnaje Teodora Zvaru sa uskutoční týždeň po ukončení súťaží riadených ObFZ Žilina, t.j. v dňoch 23.-24.6.2018. Prvýkrát sa uskutoční aj turnaj v kategórii dospelých! Zdvorilo žiadame kluby, aby tomuto termínu prispôsobili svoje posezónne aktivity.

ŠDK upozorňuje, že voči FK /I., II., III. DT mužov/, ktoré si nevyzdvihnú reklamné bannery firmy DOXXbet a futbalové lopty najneskôr do 19.04.2018 budú vyvodené následky za nerešpektovanie RS bod 70, v zmysle DP čl. 64/1a, 4 (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov, preradenie do nižšej súťaže alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku) Reklamné bannery a futbalové lopty si môžu FK prevziať počas stránkových hodín na sekretariáte ObFZ.  Fotografiu reklamného banneru firmy DOXXbet umiestneného na ihrisku je potrebné zaslať na mailovú adresu: obfzzilina@gmail.com

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 17 DP a podľa DP čl. 71 ods. 1 a 71 ods. 2/a, b:
230.    Jaroslav Gúžik, 1358377, Pšurnovice, 1 s. s. N od 9. 4. 2018 podľa DP čl. 45/1, 2a, 10 EUR 
231.    Ľuboš Mičo, 1399988, Dolná Tížina, 2 s. s. N od 9. 4. 2018 podľa DP 49/1a, 2a, 5 EUR

Vylúčený po 2. ŽK. DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie (s. s.) nepodmienečne podľa DP čl. 37/3:
232.    Jozef Mičlo, 1167703, Veľké Rovné, od 9. 4. 2018, 10 EUR
233.    Andrej Gacho, 1289753, Krasňany, od 5. 4. 2018, 5 EUR

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:
234.    Michal Surma, 1161302, Hliník, od 9. 4. 2018, 10 EUR
235.    Tomáš Šebena, 1240910, Hliník, od 9. 4. 2018, 10 EUR
236.    Vojtech Hrabovský, 1130256, Hrabové, od 9. 4. 2018, 10 EUR
237.    Juraj Sedliak, 1214216, Babkov, od 9. 4. 2018, 10 EUR
238.    Dávid Cigánik, 1323893, Divinka-Lalinok, od 9. 4. 2018, 5 EUR
239.    Tomáš Kožienka, 1299720, Kotešová, od 2. 4. 2018, 5 EUR
240.    Mário Hančík, 1335528, Hvozdnica, od 2. 4. 2018, 5 EUR

Disciplinárne oznamy:
241.    ŠDK trestá TJ Rozvoj Mojš peňažnou pokutou 200 EUR za vyhotovenie videa z MFS v rozpore s RS 80.4 (chýbajúce úseky stretnutia) podľa RS 80.9, 10 EUR

Športovo – technické oznamy:
242.    ŠDK schvaľuje predložené vzájomné dohody resp. nariaďuje termíny z neodohratých MFS v dňoch 31.3. a 1. 4. 2018 (vypísané v tabuľke nižšie)
243.    ŠDK z dôvodu rekonštrukcie hracej plochy v Divinke udeľuje výnimku FK Divinka – Lalinok z RS bod 58 a 59 a ukladá klubu povinnosť zabezpečiť realizačným tímom dostatočný počet miest na sedenie ako aj zabrániť vstupu neoprávneným osobám do technickej zóny a na HP.
244.    ŠDK žiada o predloženie nasledovných videozáznamov najneskôr do 18. 4. 2018 do 12:00 na sekretariát ObFZ Žilina:
I. DT dospelí 16. k Kolárovice- Bánová
I. DT dospelí 16.k Bitarová Stráža
II. DT dospelí 16.k Rašov- Krasňany
II. DT dospelí 16.k Turie-Hlboké

ŠDK upozorňuje kluby na SP čl. 69, bod 3 a RS bod 4.9, na základe ktorých sú kluby v prípade neodohratia stretnutia povinné sa dohodnúť na novom termíne MFS, ktoré musí byť odohraté do 14 dní od pôvodného termínu. Uvedenú dohodu musia kluby predložiť podaním do ISSF cez zmenu termínu stretnutia. Ak nedôjde k dohode, nový termín stretnutia nariadi ŠDK. ŠDK na základe veľkého množstva dohrávok z jesennej časti v mesiaci apríl 2018 urobila výnimku a schválila aj vzájomné dohody predložené na 1.5.2018 a 8.5.2018. V budúcnosti však ŠDK bude dôsledne uplatňovať vyššie uvedené ustanovenia.

image
Autor: ŠDK
Zdroj: obfzza
image
Autor: ŠDK
Zdroj: obfzza

ŠDK upozorňuje kluby, aby si počas jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018  včas a dôsledne overili aktuálnu platnosť registračných preukazov hráčov, nakoľko prvým plastovým preukazom končí práve v tomto období platnosť.

Zároveň upozorňujeme, že v prípade ak hráč nastúpi na stretnutie bez platného registračného preukazu (t. j. aj po uplynutí platnosti registračného preukazu), je štart takéhoto hráča považovaný za neoprávnený a výsledok zápasu bude kontumovaný.
Súťaž prípraviek

Skupiny a termíny turnajov:

SKUPINA 1:
Dolný Hričov (05.05.2018)
Rosina „B“ (19.5.2018)
Bytčica (21.04.2018)
Podhorie (09.06.2018)
Závodie Juventus – ml. prípravka (po dohode)

SKUPINA 2:
Rosina (05.05.2018)
Hôrky (19.05.2018)
Raj. Teplice (09.06.2018)
Strečno (21.04.2018)
MŠK Žilina – ml. prípravka (po dohode)

SKUPINA 3:
Bitarová (19.05.2018)
Krasňany (09.06.2018)
Zbyňov (21.04.2018)
Kotrč. Lúčka (05.05.2018)

SKUPINA 4:
Stráňavy (05.05.2018)
Terchová (09.06.2018)
Horný Hričov (19.05.2018)
Nededza (21.04.2018)

SKUPINA 5:
Bánová (05.05.2018)
Rudina (21.04.2018)
Teplička nad Váhom (19.05.2018)
Hrabové (09.06.2018)
Hliník (???)

Najbližšie zasadnutie ŠDK sa uskutoční dňa 18. 4. 2018 o 16:00 v sídle ObFZ Žilina.

2. KR – predseda Juraj Krajči, zasadnutie dňa 11.4.2018

1.    Oznamujeme rozhodcom zaradeným do projektu TALENT  plus vybraným rozhodcom, že dňa 25.4.2018 o 16:30hod. sa na štadióne ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka uskutoční praktický tréning. Pozvaní: Hrobárik D., Hrobárik A., Ciprich, Krupík, Labant, Kašjak, Pekár, Thiel, Vrchovský, Žalman, Zvara, Matula, Bříza, Takáč, Matejčík, Mäsiarik, Čupec, Pekara, Bajtoš, Milo, Veselý, Sikora, Durmis, Muráň.  
Účasť oslovených rozhodcov je nutná. Pozvánky boli odoslané aj na email. Prihlásiť sa môžu dobrovoľne taktiež ambiciózni mladí R, ktorým sa bude pozitívne prihliadať na účasť.Je potrebné si priniesť tréningové oblečenie, zástavky, píšťalku, žltú a červenú kartu. Šatne sú zabezpečené. Predpokladané ukončenie je o 18:00hod. Na prihlasovanie alebo v prípade otázok použite známu adresu krobfzza@gmail.com

2.    Ospravedlnenia rozhodcov:
Žitník: 13.5., 27.5.,-celý deň; 15.4., 21.4., 6.5., 20.5., 3.6., 9.6., do 13:00
Takáč: 14.04.2018 12:00, 21.04.2018 14:00, 29.04.2018 13:30, 05.0 5.2018 14:00,12.05.2018 14:00, 19.05.2018 14:00, 26.05.2018 14:00, 02.06.2018 14:00, 09.06.2018 14:00, 17.06.2018 10:30).
Vaškovič: 13, 15, 20, 22 a 28.4.
Mitúch: 27-29.4.
Kmetík: 14-15.4. a pracovné dni
Roman Martinec:  16-20.4
Zemiak môže byť delegovaný:10.4. celý deň 13.4. poobede 15.4.celý deň 18.4. poobede 19.4. celý deň 20.4. do 15:00 23.4. poobede 24.4.celý deň 27.4.poobede 28.4. celý deň 29.4. celý deň.
Hrivo: prac. dni
Poštek: celá jarná časť
Milo: 9-27.4.2018
Hrobárik D.:  stredy do 16:00
Bžíza: 15.4. a pracovné dni
Baumgantner: 14.4. a 18.4.-4.5.2018
Mihálik:16-19. 4. 
Žeriava: prac. dni a 21.4., 12.5.

3.  KR zdôrazňuje, že v prípade ospravedlnení je ich nutné posielať mailom do pondelka do 12:00 na mail: delegovanieobfzza@gmail.com, v mimoriadnych prípadoch (medzi pondelkom a víkendom) telefonicky predsedovi KR, prípadne podpredsedovi KR s následným vydokladovaním dôvodu.

4.    KR oznamuje, že vyškolila nasledovných R a VV dňa 12.4. 2018 boli zaradení na NL títo R:
Ciprich Filip              0915633141
Hrobárik Andrej        0944580112
Kašjak Patrik            0910867777
Krupík Ján                0902573887
Labant Lukáš           0910160609
Pekár Samuel          0911531588
Vrchovský Erik         0944916300
Žalman Jakub          0948225538
Zvara Lukáš             0948946924
    
a na nominačnú listinu sú zaradení aj R, ktorí v minulosti pôsobili v rámci ObFZ Žilina:
    
Bugala Vladimír        0944382976
Dikoš Andrej             0911091327
Dobroň Jaroslav       0904293562
Charbuliak Daniel     0907301051
Thiel Tomáš              0902302189
Vozár Tomáš             0902212003

Týmto dáváme do pozornosti aj klubom, ktoré nespĺňajú predpísaný počet R, že väčšina z vyššie uvedených nemá klubovú príslušnosť.

3. TMK – predseda Ján Capko

Dňa 7.4.2018 sa konal v Žiari Nad Hronom turnaj prípraviek ročník 2007 za účasti desiatich výberov ObFZ zo  Stredoslovenského futbalového zväzu. Na hlavnom ihrisku v Žiari nad Hronom výber ObFZ Žilina vyhral svoju skupinu bez straty bodu a vo finále porazil výber ObFZ Rimavská Sobota! 

O skvelú reprezentáciu ObFZ za zaslúžili hráči: Marek Bielčik  , Lukáš Pecko ( TJ  Jednota  Bánová), Matúš Belko (FK Strečno), Marek Hrehor ( TJ Partizán Súľov), Sára Kerešová  (ŠKF VIX Žilina), Dávid Tichák (ŠK Gbeľany), Michal Lábaj, Andrej Štaffen, Lukáš Hatala (všetci TJ ŠK Podhorie), Samuel Mešar , Matej Svrček (obaja OŠK Rosina), Marek Minárik:(( FK Predmier), Samuel Kšiňan ( TJ VTJ Rajecké Teplice), Miloš Chyla (MFK Bytča) a tréneri Ján Capko, Jozef Minárik a vedúca družstva pani Belková. 

Samotnému turnaju predchádzal zraz 22 chlapcov, z ktorých tréneri  vybrali 12 hráčov a dvoch náhradníkov. Na výbere asistoval tréner zo Štiavnika pán Čvapek Vladimír.
Okrem víťazstva a zisku Putovného pohára sa najlepším strelcom turnaja stal Miloš Chyla z ObFZ Žilina. Vo výbere ObFZ Žilina bola aj jediná hráčka na turnaji Sára Kerešová, ktorá patrila k najlepším hráčom nielen výberu  ale aj celého turnaja. 

Výsledky v skupine:
ObFZ Lučenec – ObFZ Žilina    0:5,  góly strelili: Chyla 2x, Belko 2x, Tichák
ObFZ  Žilina – OFZ Dolný Kubín     2:1, góly : Chyla, Belko
ObFZ Zvolen – ObFZ  Žilina  1:2, góly: Lábaj,Mašar
ObFZ Žilina – ObFZ Žiar nad Hronom   1:0, gól: Chyla Miloš
Finále: ObFZ  Žilina – ObFZ  RS  3:1, góly: Chyla 2x, Belko

V úplnom závere sa TMK ObFZ Žilina chce poďakovať všetkým klubom, ktoré dali svojich hráčov do výberu aj napriek tomu, že ich klub hral majstrovské stretnutia. Ale hlavné poďakovanie patrí hráčom, realizačnému týmu , vedeniu ObFZ za vytvorenie podmienok ale aj rodičom, ktorí neváhali vycestovať a povzbudzovať náš výber.

V termíne 3.6.2018 sa uskutoční Memoriál Antona Muhelyiho na štadióne MŠK Žilina pre deti narodené po 1.1.2008. Turnaj je organizovaný v spolupráci MŠK Žilina, ObFZ Žilina, SFZ najmä pre družstvá z regiónu.

V utorok 8.5.2018 /od 8.00 – do 12.00 hod./ sa uskutoční workshop trénerov ObFZ Žilina a MŠK Žilina. Obsahom stretnutia budú špecifiká tréningového procesu prípraviek. 

Záujemcovia o jednotlivé podujatia sa môžu nahlásiť na mail: jaroslav.bacik@mskzilina.sk  do 13.4.2018.

Futbalové kluby, pozor !! 

MŠK Žilina a Oblastný futbalový zväz Žilina v spolupráci so Žilinským večerníkom pre vás pripravili jedinečnú šancu zmerať si sily s hráčmi MŠK Žilina rovnakej vekovej kategórie priamo na hlavnom štadióne a vyhrať skvelé ceny! 
Ďalšie informácie najdete : 
https://www.futbalzilina.sk/news/futbalova-sutaz-msk-obfz-a-zilinsky-vecernik/

4. Sekretariát  -  ObFZ

V zmysle RaPP čl. 19 – Registračné obdobia, bod (2) sa žiadosť o prestup amatéra podáva : - od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia), tiež termín na podávanie žiadostí o transfer z a do zahraničia, - od 01.01. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením). V dostatočnom predstihu upozorňujeme, že matričné miesto odsúhlasí výhradne žiadosti podané najneskôr do 31.3.2018, ktoré budú do uvedeného termínu schválené hráčom aj materským FK hráča. 

V prípade, že má nový klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o prestup bez obmedzenia (klasický), odstupné 0 a do poznámky uvedie čl. 15/5 a príslušné písmeno (poplatok 5,00€ - registrácia v novom klube). Takto môže postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 01.04. do 30.06. príslušného roku. 
Transfer hráča s obmedzením, uskutočnený v letnom registračnom období (platnosť do 30.6.2018) je možné, v zmysle RaPP čl. 19/8 ukončiť, v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Takéto predčasné ukončenie prestupu s obmedzením sa nepokladá za transfer v zmysle čl. 19/7 a môže na neho nadväzovať v tom istom (zimnom) registračnom období prestup bez obmedzenia (do 31.1.2018), resp. prestup s obmedzením (do 31.3.208). Zároveň je však potrebné pri uplatnení takéhoto postupu dodržať ustanovenia čl. 18/5 RaPP (štart len za 2 kluby). 
Vzhľadom na množiace sa dotazy ohľadom odstupného za hráča podľa čl. 37 a DPH, platí že pri transfere hráča, pokiaľ je zadaná suma odstupného iná ako nula, ISSF automaticky pripočíta k danej sume aj DPH v prípade, že materský klub hráča je platcom DPH a má správne vyplnené IČ DPH v detaile klubu v ISSF. 4.Termín pre transfer zo zahraničia sa zhoduje s termínom registračného obdobia bez obmedzenia (1.1. do 31.1.). 

Striedavý štart hráča v kategóriách mládeže:
Na základe dotazov z aktívov klubov Vás prosíme o upriamenie pozornosti k informácii o striedavom štarte hráča vekových kategórií mládeže a schvaľovaní týchto striedavých štartov, ktoré uvedieme napriek tomu, že ho upravuje Súťažný poriadok futbalu. Na základe SP SFZ znenia čl.28, hlavne: (8)Dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii. - dohoda dvoch klubov znamená, že aj materský klub sa musí vyjadriť k striedavému štartu súhlasným stanoviskom, aby mohla byť táto žiadosť schválená tajomníkom ŠTK. Bez vyjadrenia materského klubu, resp. žiadosť so zamietavým stanoviskom, nemôže byť schválená. Princípmi sú tie, aby išlo o súťaže rozdielnych úrovní a aby to bolo minimálne 7 dní pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťaže, a to tej, ktorá začína skôr. Taktiež je dôležitá informácia, že „na pozadí“ sa tento striedavý štart správa ako matričný úkon, takže v prípade ukončenia striedavého štartu v medziobdobí hráč nemôže zaevidovať iný striedavý štart a ani iný transfer. Tak isto, ak má hráč zaevidovaný napríklad prestup s obmedzením, nemôže ísť v tom istom ročníku na striedavý štart v zmysle platných noriem SFZ. Vo všetkých prípadoch takýchto žiadostí je stanovený poplatok vo výške 5 €. 

Ako vyžiadať hráča na striedavý štart: Funkcionalita: KM v ISSF / elektronická podateľňa / žiadosť o transfer hráča / typ žiadosti: striedavý štart , registračné číslo hráča, dátum začiatku, dátum ukončenia je vždy posledný deň súťažného ročníka, výber družstva a výber súťaže v ktorej by mal/a hráč/ka štartovať a zaslať žiadosť. Pri úvahách o striedavom štarte hráča/čky však treba brať na zreteľ ustanovenia čl. 18/5 RaPP (štart len za 2 kluby v jednom súťažnom ročníku). 

Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov. Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka) 1.Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny

Ing. Igor  KRŠKO   v.r.                            Milan MATEJČÍK   v.r.
predseda ObFZ                                       sekretár ObFZ
 

Prečítané: 98x