Úradná správa č. 22 2017/2018
20.04.2018, Matej Krško

Úradná správa č. 22 2017/2018

ŠDK upozorňuje kluby, aby si počas jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018 včas a dôsledne overili aktuálnu platnosť registračných preukazov hráčov, nakoľko prvým plastovým preukazom končí práve v tomto období platnosť.

1. ŠDK - predseda Peter VACHAN, zasadnutie dňa 18. 4. 2018

ŠDK oznamuje, že v najbližších dňoch bude na stránke ObFZ Žilina zverejnená prihláška do súťaží na súťažný ročník 2018/2019. Termín podania prihlášok je do 20.06.2017 do 12:00 hod. Termín aktívu klubov pred súťažným ročníkom bude dňa 04.07.2017 o 15:30 hod. pričom miesto konania aktívu bude upresnené v najbližších úradných správach.

ŠDK oznamuje, že turnaje Teodora Zvaru sa uskutoční týždeň po ukončení súťaží riadených ObFZ Žilina, t.j. v dňoch 23.-24.6.2018. Prvýkrát sa uskutoční aj turnaj v kategórii dospelých! Zdvorilo žiadame kluby, aby tomuto termínu prispôsobili svoje posezónne aktivity.

ŠDK upozorňuje, že voči FK /I., II., III. DT mužov/, ktoré si nevyzdvihnú reklamné bannery firmy DOXXbet a futbalové lopty najneskôr do 19.04.2018 budú vyvodené následky za nerešpektovanie RS bod 70, v zmysle DP čl. 64/1a, 4 (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov, preradenie do nižšej súťaže alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku) Reklamné bannery a futbalové lopty si môžu FK prevziať počas stránkových hodín na sekretariáte ObFZ.  Fotografiu reklamného banneru firmy DOXXbet umiestneného na ihrisku je potrebné zaslať na mailovú adresu: obfzzilina@gmail.com

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 17 DP a podľa DP čl. 71 ods. 1 a 71 ods. 2/a, b:
245.    Lukáš Štefaňák, 1350667, Hliník, 1 s. s. N od 16. 4. 2018 podľa DP čl. 45/1, 2a, 5 EUR

Vylúčený po 2. ŽK. DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie (s. s.) nepodmienečne podľa DP čl. 37/3:
246.    Patrik Paiš, 1175135, Kolárovice, od 16. 4. 2018,10 EUR
247.    Dominik Úkrop, 1309159, Hôrky, od 16. 4. 2018, 5 EUR
248.    Bohuslav Koči, 1335830, Kotešová, od 16. 4. 2018, 5 EUR
249.    Alexander Tichý, 1318715, Kotešová, od 16. 4. 2018, 5 EUR

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:
250.    Pavol Hanuliak, 1173417, Stráža, od:16. 4. 2018, 10 EUR
251.    Alojz Tarabík, 1249277, Veľké Rovné, od:16. 4. 2018, 10 EUR
252.    Tomáš Rybárik, 1234129, Dlhé Pole, od:16. 4. 2018, 10 EUR
253.    Lukáš Čička, 1235638, Jablonové, od:16. 4. 2018, 10 EUR
254.    Matej Mičech, 1193442, Kunerad, od:16. 4. 2018, 10 EUR

Disciplinárne oznamy:
255.    ŠDK ukladá Jozef Hruštínec, 1009205, vedúci družstva FK Kolárovice DS zákaz výkonu všetkých funkcií v klube, zákaz vstupu do šatní, kabíny rozhodcov, technickej zóny vrátane priestorov lavičky náhradníkov, zákaz styku s delegovanými osobami na 1 mesiac nepodmienečne od 01.06.2016 podľa DP 64/1b, 10 EUR
256.    ŠDK trestá FK Kolárovice za neprístojnosti vedúceho družstva v stretnutí I. DT dospelí 17.k Stráža – Kolárovice peňažnou pokutou 50 EUR podľa DP 48/4, 10 EUR 
257.    Michal Ripel, 1308084, Krasňany ŠDK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS s podmienečným odkladom do 30.09.2018. 5 EUR
258.    ŠDK trestá FK Kotešová pokutou 50 EUR za HNS priaznivcov počas stretnutia 17. kola I. triedy dorastu Lietava – Kotešová podľa RS 87.5, 10 EUR
259.    ŠDK trestá FK Kotešová pokarhaním za prerušenie stretnutia 17. kola I. triedy dorastu Lietava – Kotešová (svojvoľné opustenie HP), 10 EUR 

Športovo – technické oznamy:
260.    ŠDK schvaľuje predložené vzájomné dohody resp. nariaďuje termíny neodohratých stretnutí tak ako je uvedené v tabuľke nižšie.
261.    ŠDK z dôvodu rekonštrukcie hracej plochy v Divinke udeľuje výnimku FK Divinka – Lalinok z RS bod 58 a 59 a ukladá klubu povinnosť zabezpečiť realizačným tímom dostatočný počet miest na sedenie ako aj zabrániť vstupu neoprávneným osobám do technickej zóny a na HP.
262.    ŠDK žiada o predloženie nasledovných videozáznamov najneskôr do 25. 4. 2018 do 12:00 na sekretariát ObFZ Žilina:
I. DT dospelí Gbeľany – H. Hričov
I. DT dospelí Bánová „B“ – Pov. Chlmec
II. DT dospelí Dlhé Pole - Hvozdnica
II. DT dospelí Hôrky - Turie

ŠDK upozorňuje kluby na SP čl. 69, bod 3 a RS bod 4.9, na základe ktorých sú kluby v prípade neodohratia stretnutia povinné sa dohodnúť na novom termíne MFS, ktoré musí byť odohraté do 14 dní od pôvodného termínu. Uvedenú dohodu musia kluby  predložiť podaním do ISSF cez zmenu termínu stretnutia. Ak nedôjde k dohode, nový termín stretnutia nariadi ŠDK. ŠDK na základe veľkého množstva dohrávok z jesennej časti v mesiaci apríl 2018 urobila výnimku a schválila aj vzájomné dohody predložené na 1.5.2018 a 8.5.2018. V budúcnosti však ŠDK bude dôsledne uplatňovať vyššie uvedené ustanovenia.

image
Autor: ŠDK
Zdroj: obfzza
image
Autor: ŠDK
Zdroj: obfzza

ŠDK upozorňuje kluby, aby si počas jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018  včas a dôsledne overili aktuálnu platnosť registračných preukazov hráčov, nakoľko prvým plastovým preukazom končí práve v tomto období platnosť.

Zároveň upozorňujeme, že v prípade ak hráč nastúpi na stretnutie bez platného registračného preukazu (t. j. aj po uplynutí platnosti registračného preukazu), je štart takéhoto hráča považovaný za neoprávnený a výsledok zápasu bude kontumovaný.

Súťaž prípraviek

Skupiny a termíny turnajov:
SKUPINA 1:
Dolný Hričov (05.05.2018)
Rosina „B“ (19.5.2018)
Bytčica (21.04.2018)
Podhorie (09.06.2018)
Závodie Juventus – ml. prípravka (po dohode)

SKUPINA 2:
Rosina (05.05.2018)
Hôrky (19.05.2018)
Raj. Teplice (09.06.2018)
Strečno (21.04.2018)
MŠK Žilina – ml. prípravka (po dohode)

SKUPINA 3:
Bitarová (19.05.2018)
Krasňany (09.06.2018)
Zbyňov (21.04.2018)
Kotrč. Lúčka (05.05.2018)

SKUPINA 4:
Stráňavy (05.05.2018)
Terchová (09.06.2018)
Horný Hričov (19.05.2018)
Nededza (21.04.2018)

SKUPINA 5:
Bánová (05.05.2018)
Rudina (21.04.2018)
Teplička nad Váhom (19.05.2018)
Hrabové (09.06.2018)
Hliník (???)

Najbližšie zasadnutie ŠDK sa uskutoční dňa 25. 4. 2018 o 16:00 v sídle ObFZ Žilina.


2. KR – predseda Juraj Krajči, zasadnutie dňa 11.4.2018

1. Žiadame všetkých R, ktorí nemôžu byť delegovaní počas sviatkov 1. a 8.5. 2018 aby sa čo najskôr ospravedlnili na známu adresu delegovanieobfzza@gmail.com. Veľmi nám to pomôže pri tvorbe DL.

2. Zmeny DL č.18

image
Autor: KR
Zdroj: obfzza

3. Oznamujeme rozhodcom zaradeným do projektu TALENT  plus vybraným rozhodcom, že dňa 25.4.2018 o 16:30hod. sa na štadióne ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka uskutoční praktický tréning. Pozvaní: Hrobárik D., Hrobárik A., Ciprich, Krupík, Labant, Kašjak, Pekár, Thiel, Vrchovský, Žalman, Zvara, Matula, Bříza, Takáč, Matejčík, Mäsiarik, Čupec, Pekara, Bajtoš, Milo, Veselý, Sikora, Durmis, Muráň.  

Účasť oslovených rozhodcov je nutná. Pozvánky boli odoslané aj na email. Prihlásiť sa môžu dobrovoľne taktiež ambiciózni mladí R, ktorým sa bude pozitívne prihliadať na účasť. Je potrebné si priniesť tréningové oblečenie, zástavky, píšťalku, žltú a červenú kartu. Šatne sú zabezpečené. Predpokladané ukončenie je o 18:00hod. Na prihlasovanie alebo v prípade otázok použite známu adresu krobfzza@gmail.com

4. Ospravedlnenia rozhodcov:
Žitník: 13.5., 27.5.,-celý deň; 21.4., 6.5., 20.5., 3.6., 9.6., do 13:00
Takáč: 21.04.2018 14:00, 29.04.2018 13:30, 05.0 5.2018 14:00,12.05.2018 14:00, 19.05.2018 14:00, 26.05.2018 14:00, 02.06.2018 14:00, 09.06.2018 14:00, 17.06.2018 10:30).
Vaškovič:  20, 22 a 28.4.
Mitúch: 27-29.4., 1.5.
Kmetík:  pracovné dni
Roman Martinec: 20.4
Zemiak môže byť delegovaný: 20.4. do 15:00 23.4. poobede 24.4.celý deň 27.4.poobede 28.4. celý deň 29.4. celý deň.
Hrivo: prac. dni
Poštek: celá jarná časť
Milo: do 27.4.2018
Hrobárik D.:  stredy do 16:00
Bžíza: pracovné dni
Baumgantner: 18.4.-4.5.2018 
Žeriava: prac. dni a 21.4., 12.5.
Matula: 20.4. a pracovné dni do 16:00
Vlasatý: 21.4.
Martinec ml: 20-21.4.
Veselý: 21-22.4.

5. KR zdôrazňuje, že v prípade ospravedlnení je ich nutné posielať mailom do pondelka do 12:00 na mail: delegovanieobfzza@gmail.com, v mimoriadnych prípadoch (medzi pondelkom a víkendom) telefonicky predsedovi KR, prípadne podpredsedovi KR s následným vydokladovaním dôvodu.

6. KR oznamuje, že vyškolila nasledovných R a VV dňa 12.4. 2018 boli zaradení na NL títo R:
Ciprich Filip        0915633141
Hrobárik Andrej        0944580112
Kašjak Patrik        0910867777
Krupík Ján        0902573887
Labant Lukáš        0910160609
Pekár Samuel        0911531588
Vrchovský Erik        0944916300
Žalman Jakub        0948225538
Zvara Lukáš        0948946924
    
a na nominačnú listinu sú zaradení aj R, ktorí v minulosti pôsobili v rámci ObFZ Žilina:

Bugala Vladimír        0944382976
Dikoš Andrej        0911091327
Dobroň Jaroslav        0904293562
Charbuliak Daniel    0907301051
Thiel Tomáš        0902302189
Vozár Tomáš        0902212003

Týmto dáváme do pozornosti aj klubom, ktoré nespĺňajú predpísaný počet R, že väčšina z vyššie uvedených nemá klubovú príslušnosť.

3. Hospodárska komisia – predseda Mgr. Anna Psotná.
    
Neuhradené  MZF  za mesiac  marec  2018:  

RTJ BRODNO,  FK FATRAN – Dolná Tižina

V prípade neuhradenia MZF do 20.04.2018 HK odstupuje FK na disciplinárne riešenie prostredníctvom ŠDK ObFZ .

4. TMK – predseda Ján Capko

V termíne 3.6.2018 sa uskutoční Memoriál Antona Muhelyiho na štadióne MŠK Žilina pre deti narodené po 1.1.2008. Turnaj je organizovaný v spolupráci MŠK Žilina, ObFZ Žilina, SFZ najmä pre družstvá z regiónu.

V utorok 8.5.2018 /od 8.00 – do 12.00 hod./ sa uskutoční workshop trénerov ObFZ Žilina a MŠK Žilina. Obsahom stretnutia budú špecifiká tréningového procesu prípraviek. 

Záujemcovia o jednotlivé podujatia sa môžu nahlásiť na mail: jaroslav.bacik@mskzilina.sk  do 13.4.2018.

Futbalové kluby, pozor !! 

MŠK Žilina a Oblastný futbalový zväz Žilina v spolupráci so Žilinským večerníkom pre vás pripravili jedinečnú šancu zmerať si sily s hráčmi MŠK Žilina rovnakej vekovej kategórie priamo na hlavnom štadióne a vyhrať skvelé ceny! 

Ďalšie informácie najdete : http://obfz-zilina.futbalnet.sk/spravy/hladame-futbalove-talenty

5. Sekretariát  -  ObFZ

V zmysle RaPP čl. 19 – Registračné obdobia, bod (2) sa žiadosť o prestup amatéra podáva : - od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia), tiež termín na podávanie žiadostí o transfer z a do zahraničia, - od 01.01. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením). V dostatočnom predstihu upozorňujeme, že matričné miesto odsúhlasí výhradne žiadosti podané najneskôr do 31.3.2018, ktoré budú do uvedeného termínu schválené hráčom aj materským FK hráča. 

V prípade, že má nový klub záujem o hrča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o prestup bez obmedzenia (klasický), odstupné 0 a do poznámky uvedie čl. 15/5 a príslušné písmeno (poplatok 5,00€ - registrácia v novom klube). Takto môže postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 01.04. do 30.06. príslušného roku. 
Transfer hráča s obmedzením, uskutočnený v letnom registračnom období (platnosť do 30.6.2018) je možné, v zmysle RaPP čl. 19/8 ukončiť, v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Takéto predčasné ukončenie prestupu s obmedzením sa nepokladá za transfer v zmysle čl. 19/7 a môže na neho nadväzovať v tom istom (zimnom) registračnom období prestup bez obmedzenia (do 31.1.2018), resp. prestup s obmedzením (do 31.3.208). Zároveň je však potrebné pri uplatnení takéhoto postupu dodržať ustanovenia čl. 18/5 RaPP (štart len za 2 kluby). 
Vzhľadom na množiace sa dotazy ohľadom odstupného za hráča podľa čl. 37 a DPH, platí že pri transfere hráča, pokiaľ je zadaná suma odstupného iná ako nula, ISSF automaticky pripočíta k danej sume aj DPH v prípade, že materský klub hráča je platcom DPH a má správne vyplnené IČ DPH v detaile klubu v ISSF. 4.Termín pre transfer zo zahraničia sa zhoduje s termínom registračného obdobia bez obmedzenia (1.1. do 31.1.). 

Striedavý štart hráča v kategóriách mládeže:

Na základe dotazov z aktívov klubov Vás prosíme o upriamenie pozornosti k informácii o striedavom štarte hráča vekových kategórií mládeže a schvaľovaní týchto striedavých štartov, ktoré uvedieme napriek tomu, že ho upravuje Súťažný poriadok futbalu. Na základe SP SFZ znenia čl.28, hlavne: (8)Dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii. - dohoda dvoch klubov znamená, že aj materský klub sa musí vyjadriť k striedavému štartu súhlasným stanoviskom, aby mohla byť táto žiadosť schválená tajomníkom ŠTK. Bez vyjadrenia materského klubu, resp. žiadosť so zamietavým stanoviskom, nemôže byť schválená. Princípmi sú tie, aby išlo o súťaže rozdielnych úrovní a aby to bolo minimálne 7 dní pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťaže, a to tej, ktorá začína skôr. Taktiež je dôležitá informácia, že „na pozadí“ sa tento striedavý štart správa ako matričný úkon, takže v prípade ukončenia striedavého štartu v medziobdobí hráč nemôže zaevidovať iný striedavý štart a ani iný transfer. Tak isto, ak má hráč zaevidovaný napríklad prestup s obmedzením, nemôže ísť v tom istom ročníku na striedavý štart v zmysle platných noriem SFZ. Vo všetkých prípadoch takýchto žiadostí je stanovený poplatok vo výške 5 €. 

Ako vyžiadať hráča na striedavý štart: Funkcionalita: KM v ISSF / elektronická podateľňa / žiadosť o transfer hráča / typ žiadosti: striedavý štart , registračné číslo hráča, dátum začiatku, dátum ukončenia je vždy posledný deň súťažného ročníka, výber družstva a výber súťaže v ktorej by mal/a hráč/ka štartovať a zaslať žiadosť. Pri úvahách o striedavom štarte hráča/čky však treba brať na zreteľ ustanovenia čl. 18/5 RaPP (štart len za 2 kluby v jednom súťažnom ročníku). 

Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov. Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka) 1.Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali.

Ing. Igor  KRŠKO   v.r.                            Milan MATEJČÍK   v.r.
predseda ObFZ                                       sekretár ObFZ

Prečítané: 104x