Úradná správa č. 23 2017/2018
27.04.2018, Matej Krško

Úradná správa č. 23 2017/2018

ŠDK oznamuje, že turnaj Teodora Zvaru sa uskutoční týždeň po ukončení súťaží riadených ObFZ Žilina, t. j. v dňoch 23.-24.6.2018. Prvýkrát sa uskutoční aj turnaj v kategórii dospelých! Zdvorilo žiadame kluby, aby tomuto termínu prispôsobili svoje posezónne aktivity.

1. ŠDK - predseda Peter VACHAN, zasadnutie dňa 25. 4. 2018

ŠDK oznamuje, že termín aktívu klubov pred súťažným ročníkom bude dňa 04.07.2017 o 15:30 hod. pričom miesto konania aktívu bude upresnené v najbližších úradných správach.

ŠDK oznamuje, že turnaje Teodora Zvaru sa uskutoční týždeň po ukončení súťaží riadených ObFZ Žilina, t. j. v dňoch 23.-24.6.2018. Prvýkrát sa uskutoční aj turnaj v kategórii dospelých! Zdvorilo žiadame kluby, aby tomuto termínu prispôsobili svoje posezónne aktivity.

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 17 DP a podľa DP čl. 71 ods. 1 a 71 ods. 2/a, b:
263.    Miloš Hubočan, 1109716, Mojš, 1 s. s. N od 23. 4. 2018 podľa DP čl. 46/1a, 2, 10 EUR 
264.    Oldřich Nikrmajer, 1121759, Mojš, 4 mesiace N od 23. 4. 2018 podľa DP čl 48/1c, 2b, čl. 36/2a,b, DS si menovaný vykoná po vykonaní DS podľa U268, 10 EUR 
265.    Adrián Brezáni, 1279175, Lietava, 2 s. s. N od 20. 4. 2018 podľa DP čl. 45/1, 2a, 5 EUR 
266.    Michal Gelatka, 1323035, Babkov, 1 s. s. N od 20. 4. 2018 podľa DP čl. 46/1a, 2, 5 EUR

Vylúčený po 2. ŽK. DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie (s. s.) nepodmienečne podľa DP čl. 37/3:
267.    Juraj Lejtrich, 1184970, Kotešová, od 23. 4. 2018, 10 EUR
268.    Oldřich Nikrmajer, 1121759, Mojš, od 23. 4. 2018, 10 EUR
269.    Róbert Šmida, 1263433, Nezbudská Lúčka, od 16. 4. 2018, 10 EUR

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:
270.    Branislav Tucík, 1146326, Pšurnovice, od 21. 4. 2018, 10 EUR
271.    Juraj Janči, 1260361, Zástranie, od 23. 4. 2018, 10 EUR
272.    Jakub Baranovič, 1219339, Lietavská Lúčka, od 23. 4. 2018, 10 EUR
273.    Peter Čebek, 1284820, Hliník, od 23. 4. 2018, 10 EUR
274.    Lukáš Holeša, 1222256, Divinka, od 23. 4. 2018, 10 EUR
275.    Hančík Ján, 1337108, Hvozdnica od 20.4.2018, 5 EUR
276.    Makuka Daniel, 1301405, Lietava, od 20.4.2018, 5 EUR

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 9 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5b:
277.    Ivan Čička, 1207502, Jablonové, od 21. 4. 2018, 10 EUR

Disciplinárne oznamy:
278.    ŠDK opravuje U255 z ÚS č. 22 nasledovne: ŠDK ukladá Jozef Hruštínec, 1009205, vedúci družstva FK Kolárovice DS zákaz výkonu všetkých funkcií v klube, zákaz vstupu do šatní, kabíny rozhodcov, technickej zóny vrátane priestorov lavičky náhradníkov, zákaz styku s delegovanými osobami na 1 mesiac nepodmienečne od 16.04.2018 podľa DP 64/1b
279.    ŠDK trestá ŠK Lietava peňažnou pokutou 33 EUR za nenastúpenie na MFS 18.kola I.DT dorast Hvozdnica - Lietava podľa RS 87.7, 10 EUR
280.    ŠDK trestá TJ Kolárovice peňažnou pokutou 33 EUR za nenastúpenie na MFS 13.kola I.DT dospelí Kolárovice - Gbeľany podľa RS 87.7, 10 EUR
281.    ŠDK trestá TJ Partizán Kunerad peňažnou pokutou 33 EUR za nenastúpenie na MFS 13.kola III.DT dospelí Lietava – Kunerad podľa RS 87.7, 10 EUR
282.    ŠDK zamieta žiadosť o podmienečne odpustenie trestu Stanislav Makuka, 1222807, Babkov, 10 EUR
283.    ŠDK trestá FK Hôrky pokutou vo výške 200 EUR za nepredloženie videozáznamu zo 17k. II. DT dospelí Hôrky-Turie, 10 EUR

Športovo – technické oznamy:
284.    ŠDK kontumuje MFS 18.kola I. triedy dorast TJ Hvozdnica - ŠK Lietava na 3:0 v prospech Hvozdnica podľa SP 82/1a
285.    ŠDK kontumuje MFS 13.kola I. triedy dospelí TJ Kolárovice - FK Gbeľany na 3:0 v prospech FK Gbeľany podľa SP 82/1a
286.    ŠDK kontumuje MFS 13.kola III. DOXXbet triedy dospelí ŠK Lietava – TJ Partizán Kunerad 3:0 v prospech ŠK Lietava podľa SP 82/1a
287.    ŠDK schvaľuje predložené vzájomné dohody resp. nariaďuje termíny neodohratých stretnutí tak ako je uvedené v tabuľke nižšie.
278.    ŠDK z dôvodu rekonštrukcie hracej plochy v Divinke udeľuje výnimku FK Divinka – Lalinok z RS bod 58 a 59 a ukladá klubu povinnosť zabezpečiť realizačným tímom dostatočný počet miest na sedenie ako aj zabrániť vstupu neoprávneným osobám do technickej zóny a na HP.
279.    ŠDK žiada o predloženie nasledovných videozáznamov najneskôr do 2. 5. 2018 do 12:00 na sekretariát ObFZ Žilina:
I. DT dospelí Kotešová - Lietavská Lúčka
I. DT dospelí Zástranie - Gbeľany
II. DT dospelí Jablonové - Teplička n. Váhom
II. DT dospelí Petrovice - Hlboké

ŠDK upozorňuje kluby na SP čl. 69, bod 3 a RS bod 4.9, na základe ktorých sú kluby v prípade neodohratia stretnutia povinné sa dohodnúť na novom termíne MFS, ktoré musí byť odohraté do 14 dní od pôvodného termínu. Uvedenú dohodu musia kluby predložiť podaním do ISSF cez zmenu termínu stretnutia. Ak nedôjde k dohode, nový termín stretnutia nariadi ŠDK. ŠDK na základe veľkého množstva dohrávok z jesennej časti v mesiaci apríl 2018 urobila výnimku a schválila aj vzájomné dohody predložené na 1.5.2018 a 8.5.2018. V budúcnosti však ŠDK bude dôsledne uplatňovať vyššie uvedené ustanovenia.

image
Autor: ŠDK
Zdroj: obfzza

ŠDK upozorňuje kluby, aby si počas jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018  včas a dôsledne overili aktuálnu platnosť registračných preukazov hráčov, nakoľko prvým plastovým preukazom končí práve v tomto období platnosť.

Zároveň upozorňujeme, že v prípade ak hráč nastúpi na stretnutie bez platného registračného preukazu (t. j. aj po uplynutí platnosti registračného preukazu), je štart takéhoto hráča považovaný za neoprávnený a výsledok zápasu bude kontumovaný.

Súťaž prípraviek

Skupiny a termíny turnajov:

SKUPINA 1:
Dolný Hričov (05.05.2018)
Rosina „B“ (19.5.2018)
Bytčica (21.04.2018)
Podhorie (09.06.2018)
Závodie Juventus – ml. prípravka (po dohode)

SKUPINA 2:
Rosina (05.05.2018)
Hôrky (19.05.2018)
Raj. Teplice (09.06.2018)
Strečno (21.04.2018)
MŠK Žilina – ml. prípravka (po dohode)

SKUPINA 3:
Bitarová (19.05.2018)
Krasňany (09.06.2018)
Zbyňov (21.04.2018)
Kotrč. Lúčka (05.05.2018)

SKUPINA 4:
Stráňavy (05.05.2018)
Terchová (09.06.2018)
Horný Hričov (19.05.2018)
Nededza (21.04.2018)

SKUPINA 5:
Bánová (05.05.2018)
Rudina (21.04.2018)
Teplička nad Váhom (19.05.2018)
Hrabové (09.06.2018)
Hliník (???)

Najbližšie zasadnutie ŠDK sa uskutoční dňa 2. 5. 2018 o 16:00 v sídle ObFZ Žilina.

2. KR – predseda Juraj Krajči, zasadnutie dňa 25.4.2018

1.    Žiadame všetkých R, ktorí nemôžu byť delegovaní počas sviatkov 1. a 8.5. 2018 aby sa čo najskôr ospravedlnili na známu adresu delegovanieobfzza@gmail.com. Veľmi nám to pomôže pri tvorbe DL.

2.    KR žiada ŠDK o potrestanie R Ján Martinec st. za neospravedlnenú neúčasť na MFS.

3.    Zmeny DL č.19

image
Autor: KR
Zdroj: obfzza

4.    Ospravedlnenia rozhodcov:
Žitník: 13.5., 27.5.,-celý deň; 6.5., 20.5., 3.6., 9.6., do 13:00
Takáč: 29.04.2018 13:30, 05.0 5.2018 14:00,12.05.2018 14:00, 19.05.2018 14:00, 26.05.2018 14:00, 02.06.2018 14:00, 09.06.2018 14:00, 17.06.2018 10:30).
Vaškovič:28.4.
Mitúch: 27-29.4. a 1.5.
Kmetík: pracovné dni
Zemiak môže byť delegovaný: 27.4.poobede 28.4. celý deň 29.4. celý deň.
Hrivo: prac. dni
Poštek: celá jarná časť
Milo: 9-27.4.2018
Hrobárik D.:  stredy do 16:00
Bugala: prac. dni
Čupec: 17.5.-3.6.
Botka: 19 a 20.5.
Jakub Michal: 1, 6 a 8.5
Matula: prac. dni do 16:00
Žeriava: prac. dni a 12.5.
Hollý: prac. dni a 28.4.
Marek Michal: 8.5.
Dikoš: 10-13.5.
Martinec ml.: 28-29.4.
Kúdelka: 28.4.
Durmis: 29.4.
Kmetík: 28.4.
Martinec st.: prac. dni a soboty
Mihálik: 8.5.

5.  KR zdôrazňuje, že v prípade ospravedlnení je ich nutné posielať mailom do pondelka do 12:00 na mail: delegovanieobfzza@gmail.com, v mimoriadnych prípadoch (medzi pondelkom a víkendom) telefonicky predsedovi KR, prípadne podpredsedovi KR s následným vydokladovaním dôvodu.

3. Hospodárska komisia – predseda Mgr. Anna Psotná.

Neuhradené  MZF  za mesiac  marec ku dňu 23.4. 2018:  

Ďakujeme za úhradu faktúr za mesiac marec 2018 !

4. TMK – predseda Ján Capko

Vážení  tréneri  nezabúdajte, že sa blíži termín konania  doškoľovacieho seminára trénerov SsFZ: 

UEFA GRASSROOTS C licencie a UEFA B licencie

Dátum konania seminára:  24. jún 2018, 
Miesto konania eminára:  Žilina, 

ak máte záujem o seminár zašlite prihlášku na adresu: jancapkoapm@zoznam.sk, dĺžka seminára  5 hodín. Prihláška sa nachádza na stránke : ObFZ  Žilina /Dokumenty/.


V termíne 3.6.2018 sa uskutoční Memoriál Antona Muhelyiho na štadióne MŠK Žilina pre deti narodené po 1.1.2008. Turnaj je organizovaný v spolupráci MŠK Žilina, ObFZ Žilina, SFZ najmä pre družstvá z regiónu.

V utorok 8.5.2018 /od 8.00 – do 12.00 hod./ sa uskutoční workshop trénerov ObFZ Žilina a MŠK Žilina. Obsahom stretnutia budú špecifiká tréningového procesu prípraviek. 

Záujemcovia o jednotlivé podujatia sa môžu nahlásiť na mail: jaroslav.bacik@mskzilina.sk  do 13.4.2018.

Futbalové kluby, pozor !! 

MŠK Žilina a Oblastný futbalový zväz Žilina v spolupráci so Žilinským večerníkom pre vás pripravili jedinečnú šancu zmerať si sily s hráčmi MŠK Žilina rovnakej vekovej kategórie priamo na hlavnom štadióne a vyhrať skvelé ceny! 
Ďalšie informácie najdete : 
https://www.futbalzilina.sk/news/futbalova-sutaz-msk-obfz-a-zilinsky-vecernik/

5. Sekretariát  -  ObFZ

Striedavý štart hráča v kategóriách mládeže:
Na základe dotazov z aktívov klubov Vás prosíme o upriamenie pozornosti k informácii o striedavom štarte hráča vekových kategórií mládeže a schvaľovaní týchto striedavých štartov, ktoré uvedieme napriek tomu, že ho upravuje Súťažný poriadok futbalu. Na základe SP SFZ znenia čl.28, hlavne: (8)Dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii. - dohoda dvoch klubov znamená, že aj materský klub sa musí vyjadriť k striedavému štartu súhlasným stanoviskom, aby mohla byť táto žiadosť schválená tajomníkom ŠTK. Bez vyjadrenia materského klubu, resp. žiadosť so zamietavým stanoviskom, nemôže byť schválená. Princípmi sú tie, aby išlo o súťaže rozdielnych úrovní a aby to bolo minimálne 7 dní pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťaže, a to tej, ktorá začína skôr. Taktiež je dôležitá informácia, že „na pozadí“ sa tento striedavý štart správa ako matričný úkon, takže v prípade ukončenia striedavého štartu v medziobdobí hráč nemôže zaevidovať iný striedavý štart a ani iný transfer. Tak isto, ak má hráč zaevidovaný napríklad prestup s obmedzením, nemôže ísť v tom istom ročníku na striedavý štart v zmysle platných noriem SFZ. Vo všetkých prípadoch takýchto žiadostí je stanovený poplatok vo výške 5 €. 

Ako vyžiadať hráča na striedavý štart: Funkcionalita: KM v ISSF / elektronická podateľňa / žiadosť o transfer hráča / typ žiadosti: striedavý štart , registračné číslo hráča, dátum začiatku, dátum ukončenia je vždy posledný deň súťažného ročníka, výber družstva a výber súťaže v ktorej by mal/a hráč/ka štartovať a zaslať žiadosť. Pri úvahách o striedavom štarte hráča/čky však treba brať na zreteľ ustanovenia čl. 18/5 RaPP (štart len za 2 kluby v jednom súťažnom ročníku). 

Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov. Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka) 1.Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. 

Ing. Igor  KRŠKO   v.r.                            Milan MATEJČÍK   v.r.
predseda ObFZ                                       sekretár ObFZ

Prečítané: 125x