Úradná správa č. 24 2017/2018
04.05.2018, Matej Krško

Úradná správa č. 24 2017/2018

ŠDK upozorňuje kluby na SP čl. 69, bod 3 a RS bod 4.9, na základe ktorých sú kluby v prípade neodohratia stretnutia povinné sa dohodnúť na novom termíne MFS, ktoré musí byť odohraté do 14 dní od pôvodného termínu. Uvedenú dohodu musia kluby predložiť podaním do ISSF cez zmenu termínu stretnutia. Ak nedôjde k dohode, nový termín stretnutia nariadi ŠDK.

1. ŠDK - predseda Peter VACHAN, zasadnutie dňa 2. 5. 2018

ŠDK oznamuje, že termín aktívu klubov pred súťažným ročníkom bude dňa 04.07.2017 o 15:30 hod. pričom miesto konania aktívu bude upresnené v najbližších úradných správach.

ŠDK oznamuje, že turnaje Teodora Zvaru sa uskutoční týždeň po ukončení súťaží riadených ObFZ Žilina, t. j. v dňoch 23.−24.6.2018. Prvýkrát sa uskutoční aj turnaj v kategórii dospelých! Zdvorilo žiadame kluby, aby tomuto termínu prispôsobili svoje posezónne aktivity.

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 17 DP a podľa DP čl. 71 ods. 1 a 71 ods. 2/a, b:
280.    Mário Majerčík, 1301323, Rajecké Teplice, 3 týždne N od 30. 4. 2018 podľa DP čl. 49/1b, 2b, 5 EUR 
281.    Ľubomír Kovár, 1166370, Lietava, 1 s. s. N od 2. 5. 2018 podľa DP čl. 45/1, 2a, 10 EUR 

Vylúčený po 2. ŽK. DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie (s. s.) nepodmienečne podľa DP čl. 37/3:
282.    Kristián Kaprálik, 1313787, Rajecké Teplice, od 30. 4. 2018, 5 EUR
283.    Peter Ondrejka, 1128227, Kamenná Poruba, od 2. 5. 2018, 10 EUR
284.    Lukáš Kocian, 1199207, Súľov, od 16. 4. 2018, 10 EUR

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:
285.    Juraj Kočišík, 1299046, Ovčiarsko, od 30. 4. 2018, 5 EUR
286.    Róbert Holboj, 1061105, Považský Chlmec, od 30. 4. 2018, 10 EUR
287.    Milan Krajči, 1207692, Kotešová, od 30. 4. 2018, 10 EUR
288.    Tomáš Lutišan, 1224975, Nezbudská Lúčka od 30. 4. 2018, 10 EUR
289.    Dominik Kocian, 1221258, Súľov, od 30. 4. 2018, 10 EUR
290.    Štefan Ondráš, 1032701, Nezbudská Lúčka, od 2. 5. 2018, 10 EUR

Disciplinárne oznamy:
291.    ŠDK ukladá Pavol Čička, 1052840, vedúci družstva TJ Jablonové DS zákaz výkonu všetkých funkcií v klube, zákaz vstupu do šatní, kabíny rozhodcov, technickej zóny vrátane priestorov lavičky náhradníkov, zákaz styku s delegovanými osobami na 1 mesiac nepodmienečne od 30.04.2018 podľa DP 48/1c, 2b, 10 EUR
292.    ŠDK trestá TJ Jablonové za neprístojnosti vedúceho družstva v stretnutí II. DT dospelí 19.k Hlboké – Jablonové peňažnou pokutou 50 EUR podľa DP čl. 48/4, 10 EUR
293.    ŠDK trestá TJ Dlhé Pole peňažnou pokutou vo výške 166 EUR za neoprávnený štart hráča Marián Pallo,1346998, v MFS 19.k I.MT žiakov Dlhé Pole - Veľké Rovné podľa RS 87.4, 10 EUR
294.    ŠDK trestá Marián Pallo, 1346998, zákaz výkonu športu na 1 mesiac nepodmienečne od 30. 4. 2018 podľa DP čl. 53/2b, 5 EUR
295.    ŠDK trestá Ľubomír Podešva, 1098698, tréner družstva TJ Dlhé Pole zákaz výkonu všetkých funkcií v klube 1 mesiac nepodmienečne od 02.05.2018 podľa DP čl. 53/3b, 10 EUR
296.    ŠDK trestá ŠK Lietava peňažnou pokutou 33 EUR za nenastúpenie na MFS 19.kola I.DT dorast Terchová - Lietava podľa RS 87.7, 10 EUR
297.    ŠDK mení U283 z ÚS23 nasledovne ŠDK trestá FK Hôrky pokutou vo výške 30 EUR za oneskorené predloženie videozáznamu zo 17k. II. DT dospelí Hôrky-Turie, 10 EUR
298.    ŠDK trestá FK Lietava pokarhaním podľa DP čl. 64/1, 4, 10 EUR
299.    ŠDK trestá Babkov pokarhaním podľa DP čl. 64/1, 4, 10 EUR
300.    ŠDK trestá Dolný Hričov pokarhaním podľa DP čl. 64/1, 4, 10 EUR
301.    ŠDK schvaľuje žiadosť Adrián Brezáni, 1279175, Lietava a a podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS do 30. 9. 2018 podľa DP čl. 40, 5 EUR

Športovo – technické oznamy:
302.    ŠDK kontumuje MFS 19.kola I.DOXXbet triedy dorast FK Terchová - ŠK Lietava 3:0 v prospech Terchová podľa SP 82/1a
303.    ŠDK kontumuje MFS 19.k I.MT žiakov Dlhé Pole - Veľké Rovné 3:0 v prospech Veľké Rovné podľa SP 82/1f
304.    ŠDK schvaľuje predložené vzájomné dohody resp. nariaďuje termíny neodohratých stretnutí tak ako je uvedené v tabuľke nižšie.
305.    ŠDK z dôvodu rekonštrukcie hracej plochy v Divinke udeľuje výnimku FK Divinka – Lalinok z RS bod 58 a 59 a ukladá klubu povinnosť zabezpečiť realizačným tímom dostatočný počet miest na sedenie ako aj zabrániť vstupu neoprávneným osobám do technickej zóny a na HP.
306.    ŠDK žiada o predloženie nasledovných videozáznamov najneskôr do 9. 5. 2018 do 12:00 na sekretariát ObFZ Žilina:
I. DT dospelí Bitarová - Pov. Chlmec
I. DT dospelí Nededza - Zástranie
II. DT dospelí Nezbud. Lúčka- Divina
II. DT dospelí Teplička „B“ - Rašov

ŠDK upozorňuje kluby na SP čl. 69, bod 3 a RS bod 4.9, na základe ktorých sú kluby v prípade neodohratia stretnutia povinné sa dohodnúť na novom termíne MFS, ktoré musí byť odohraté do 14 dní od pôvodného termínu. Uvedenú dohodu musia kluby predložiť podaním do ISSF cez zmenu termínu stretnutia. Ak nedôjde k dohode, nový termín stretnutia nariadi ŠDK.

image
Autor: ŠDK
Zdroj: obfzza

ŠDK upozorňuje kluby, aby si počas jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018  včas a dôsledne overili aktuálnu platnosť registračných preukazov hráčov, nakoľko prvým plastovým preukazom končí práve v tomto období platnosť.

Zároveň upozorňujeme, že v prípade, ak hráč nastúpi na stretnutie bez platného registračného preukazu (t. j. aj po uplynutí platnosti registračného preukazu), je štart takéhoto hráča považovaný za neoprávnený a výsledok zápasu bude kontumovaný.
Súťaž prípraviek

Skupiny a termíny turnajov:

SKUPINA 1:
Dolný Hričov (05.05.2018)
Rosina „B“ (19.5.2018)
Bytčica (21.04.2018)
Podhorie (09.06.2018)
Závodie Juventus – ml. prípravka (po dohode)

SKUPINA 2:
Rosina (05.05.2018)
Hôrky (19.05.2018)
Raj. Teplice (09.06.2018)
Strečno (21.04.2018)
MŠK Žilina – ml. prípravka (po dohode)

SKUPINA 3:
Bitarová (19.05.2018)
Krasňany (09.06.2018)
Zbyňov (21.04.2018)
Kotrč. Lúčka (05.05.2018)

SKUPINA 4:
Stráňavy (05.05.2018)
Terchová (09.06.2018)
Horný Hričov (19.05.2018)
Nededza (21.04.2018)

SKUPINA 5:
Bánová (05.05.2018)
Rudina (21.04.2018)
Teplička nad Váhom (19.05.2018)
Hrabové (09.06.2018)
Hliník (???)

Najbližšie zasadnutie ŠDK sa uskutoční dňa 9. 5. 2018 o 16:00 v sídle ObFZ Žilina.

KR – predseda Juraj Krajči, zasadnutie dňa 2.5.2018

1.    Zmeny DL č.20

image
Autor: KR
Zdroj: obfzza

2.    Ospravedlnenia rozhodcov:
Žitník: 13.5., 27.5.,-celý deň; 6.5., 20.5., 3.6., 9.6., do 13:00
Takáč: 05.0 5.2018 14:00,12.05.2018 14:00, 19.05.2018 14:00, 26.05.2018 14:00, 02.06.2018 14:00, 09.06.2018 14:00, 17.06.2018 10:30).
Kmetík: pracovné dni
Hrivo: prac. dni
Poštek: celá jarná časť
Hrobárik D.:  stredy do 16:00
Bugala: prac. dni a 5, 8.5.
Čupec: 17.5.-3.6.
Botka: 19 a 20.5.
Jakub Michal: 6 a 8.5
Matula: prac. dni do 16:00
Žeriava: prac. dni a 12.5.
Marek Michal: 5 a 8.5.
Dikoš: 10-13.5.
Martinec st.: prac. dni a soboty
Mihálik: 8.5.
Bříza: 8, 10,11, 12 a 13.5.
Hreus: 8.5.
Martinec R: 8.5.
Vaškovič: 5 a 8.5.
Zemiak: 5 a 6.5.
Charbuliak: 7-13.5.
Pekár: 5 a 6.5.
Blaško: 5 a 6.5.
Tavač: 4-8.5.
Martinec ml.: 6.5.

3.    KR zdôrazňuje, že v prípade ospravedlnení je ich nutné posielať meilom do pondelka do 12:00 na mail: delegovanieobfzza@gmail.com, v mimoriadnych prípadoch (medzi pondelkom a víkendom) telefonicky predsedovi KR, prípadne podpredsedovi KR s následným vydokladovaním dôvodu.

4.    Žiadame rozhodcov, aby v prípade ak sa na MFS dostavia a stretnutie sa z akýchkoľvek dôvodov nezačne, aby túto skutočnosť uviedli prostredníctvom podania na komisiu rozhodcov v ISSF. V opačnom prípade im nebudú môcť byť vyplatené financie za dané stretnutie.

3. TMK – predseda Ján Capko

Vážení  tréneri  nezabúdajte, že sa blíži termín konania  doškoľovacieho seminára trénerov SsFZ: 

UEFA GRASSROOTS C licencie a UEFA B licencie

Dátum konania seminára:  24. jún 2018, 
Miesto konania seminára:  Žilina, 
ak máte záujem o seminár zašlite prihlášku na adresu: jancapkoapm@zoznam.sk, dĺžka seminára  5 hodín. Prihláška sa nachádza na stránke : ObFZ  Žilina /Dokumenty/.

V termíne 3.6.2018 sa uskutoční Memoriál Antona Muhelyiho na štadióne MŠK Žilina pre deti narodené po 1.1.2008. Turnaj je organizovaný v spolupráci MŠK Žilina, ObFZ Žilina, SFZ najmä pre družstvá z regiónu.

V utorok 8.5.2018 /od 8.00 – do 12.00 hod./ sa uskutoční workshop trénerov ObFZ Žilina a MŠK Žilina. Obsahom stretnutia budú špecifiká tréningového procesu prípraviek. 

Záujemcovia o jednotlivé podujatia sa môžu nahlásiť na mail: jaroslav.bacik@mskzilina.sk  do 13.4.2018.

Futbalové kluby, pozor !! 

MŠK Žilina a Oblastný futbalový zväz Žilina v spolupráci so Žilinským večerníkom pre vás pripravili jedinečnú šancu zmerať si sily s hráčmi MŠK Žilina rovnakej vekovej kategórie priamo na hlavnom štadióne a vyhrať skvelé ceny! 
Ďalšie informácie najdete : 
https://www.futbalzilina.sk/news/futbalova-sutaz-msk-obfz-a-zilinsky-vecernik/ 

4. Sekretariát  -  ObFZ

Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov. 


Ing. Igor  KRŠKO   v.r.                            Milan MATEJČÍK   v.r.
predseda ObFZ                                       sekretár ObFZ

Prečítané: 136x