Úradná správa č. 25 2017/2018
12.05.2018, Matej Krško

Úradná správa č. 25 2017/2018

Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov.

1. ŠDK - predseda Peter VACHAN, zasadnutie dňa 9. 5. 2018

ŠDK oznamuje, že termín aktívu klubov pred súťažným ročníkom bude dňa 04.07.2017 o 15:30 hod. pričom miesto konania aktívu bude upresnené v najbližších úradných správach.

ŠDK oznamuje, že turnaje Teodora Zvaru sa uskutoční týždeň po ukončení súťaží riadených ObFZ Žilina, t. j. v dňoch 23.−24.6.2018. Prvýkrát sa uskutoční aj turnaj v kategórii dospelých! Zdvorilo žiadame kluby, aby tomuto termínu prispôsobili svoje posezónne aktivity.

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 17 DP a podľa DP čl. 71 ods. 1 a 71 ods. 2/a, b:
307.    Martin Gajdošík, 1119309, FK Hliník II. DT dospelí, 2 týždne N od 7. 5. 2018 podľa DP čl. 48/1a, 2a, 10 EUR 
308.    Juraj Popluhár, 1165707, TJ Dlhé Pole II. DT dospelí, 1 mesiac N od 7. 5. 2018 podľa DP čl. 45/1, 2b, 10 EUR 
309.    Ján Pekár, 1352293, TJ Tatran Bytčica I. MT žiaci,  4 s. s. N od 9. 5. 2018 podľa DP čl. 49/1a, 2a, 5 EUR 

Vylúčený po 2. ŽK. DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie (s. s.) nepodmienečne podľa DP čl. 37/3:
310.    Stanislav Hornák, 1032866, FK Trnové III. DT dospelí, od 9. 5. 2018, 10 EUR
311.    Adam Massa, 1333454, OŠK Nededza I. MT žiaci, od 9. 5. 2018, 5 EUR
312.    Dominik Vojtek, 1336817, FK Trnové II. MT žiaci, od 9. 5. 2018, 5 EUR
313.    Dušan Trhančík, 1136866, ŠK Gbeľany I. DT dospelí, od 7. 5.2018, 10 EUR
314.    Ivan Weber, 1336839, FK Hliník II. DT dospelí, od 7. 5. 2018, 10 EUR

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:
315.    Peter Stískala, 1207501, OFK Kotešová I. DT dospelí, od 7. 5. 2018, 10 EUR
316.    Marek Lacko, 1174801, Družstevník Rašov II. DT dospelí, od 7. 5. 2018, 10 EUR
317.    Pavol Ripel, 1244042, TJ Fatran Krasňany II. DT dospelí, od 7. 5. 2018, 10 EUR
318.    Dominik Lokaj, 1338936, TJ Divina I.TR dorast, od 7. 5. 2018, 5 EUR

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 9 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5b:
319.    Michal Užák, 1233118, TJ Stráža I. DT dospelí, od 7. 5. 2018, 10 EUR

Disciplinárne oznamy:
320.    ŠDK trestá FK Trnové peňažnou pokutou 20 EUR a úhradou polovice nákladov delegovaných osôb podľa RS 87.11, 10 EUR
321.    ŠDK trestá OŠK Divinka−Lalinok peňažnou pokutou 33 EUR a úhradou všetkých nákladov na delegované osoby podľa RS 87.7, 10 EUR
322.    ŠDK trestá TJ Babkov peňažnou pokutou 33 EUR a úhradou všetkých nákladov na delegované osoby podľa RS 87.7, 10 EUR
323.    ŠDK trestá R Ján Martinec st. za neospravedlnenú neúčasť na MFS III. DT dospelí 13.k Trnové - Dolná Tížina peňažnou pokutou 17 EUR podľa RS 88, 10 EUR
324.    ŠDK trestá OFK Teplička n. Váhom „B“ peňažnou pokutou 200 EUR za nepredloženie video záznamu z MFS 19.k II. DT dospelí  Teplička n. Váhom „B“ – Rašov
325.    ŠDK vyhovuje žiadosti Jozef Schmied, 1090778, Mojš a podmienečne upúšťa od zvyšku DS s podmienečným odkladom do 31.12.2018, 10 EUR

Športovo – technické oznamy:
326.    ŠDK kontumuje MFS 14.kola III.DOXXbet triedy sk. A dospelí Stráňavy B - Trnové v prospech Stráňavy B a výsledok 5:0 ponecháva v platnosti podľa SP 82/1g
327.    ŠDK kontumuje MFS 18. kola III. DT triedy sk. B dospelí Pšurnovice - Divinka Lalinok na 3:0 v prospech Pšurnovice podľa SP 82/1b
328.    ŠDK kontumuje MFS 14. kola III. DT triedy sk. A dospelí Zádubnie - Babkov na 3:0 v prospech Zádubnie podľa SP 82/1b
329.    ŠDK schvaľuje predložené vzájomné dohody resp. nariaďuje termíny neodohratých stretnutí tak ako je uvedené v tabuľke nižšie.
330.    ŠDK z dôvodu rekonštrukcie hracej plochy v Divinke udeľuje výnimku FK Divinka – Lalinok z RS bod 58 a 59 a ukladá klubu povinnosť zabezpečiť realizačným tímom dostatočný počet miest na sedenie ako aj zabrániť vstupu neoprávneným osobám do technickej zóny a na HP.
331.    ŠDK žiada o predloženie nasledovných videozáznamov najneskôr do 9. 5. 2018 do 12:00 na sekretariát ObFZ Žilina:
I. DT dospelí Kamenná Poruba - Nededza
I. DT dospelí Považský Chlmec - Kolárovice
II. DT dospelí Krasňany - Nezbudská Lúčka
II. DT dospelí Turie - Mojš
ŠDK upozorňuje kluby na SP čl. 69, bod 3 a RS bod 4.9, na základe ktorých sú kluby v prípade neodohratia stretnutia povinné sa dohodnúť na novom termíne MFS, ktoré musí byť odohraté do 14 dní od pôvodného termínu. Uvedenú dohodu musia kluby  predložiť podaním do ISSF cez zmenu termínu stretnutia. Ak nedôjde k dohode, nový termín stretnutia nariadi ŠDK.

image
Autor: ŠDK
Zdroj: obfzza

ŠDK upozorňuje kluby, aby si počas jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018  včas a dôsledne overili aktuálnu platnosť registračných preukazov hráčov, nakoľko prvým plastovým preukazom končí práve v tomto období platnosť.

Zároveň upozorňujeme, že v prípade, ak hráč nastúpi na stretnutie bez platného registračného preukazu (t. j. aj po uplynutí platnosti registračného preukazu), je štart takéhoto hráča považovaný za neoprávnený a výsledok zápasu bude kontumovaný.

Súťaž prípraviek

Skupiny a termíny turnajov:

SKUPINA 1:
Dolný Hričov (05.05.2018)
Rosina „B“ (19.5.2018)
Bytčica (21.04.2018)
Podhorie (09.06.2018)
Závodie Juventus – ml. prípravka (po dohode)

SKUPINA 2:
Rosina (05.05.2018)
Hôrky (19.05.2018)
Raj. Teplice (09.06.2018)
Strečno (21.04.2018)
MŠK Žilina – ml. prípravka (po dohode)

SKUPINA 3:
Bitarová (19.05.2018)
Krasňany (09.06.2018)
Zbyňov (21.04.2018)
Kotrč. Lúčka (05.05.2018)

SKUPINA 4:
Stráňavy (05.05.2018)
Terchová (09.06.2018)
Horný Hričov (19.05.2018)
Nededza (21.04.2018)

SKUPINA 5:
Bánová (05.05.2018)
Rudina (21.04.2018)
Teplička nad Váhom (19.05.2018)
Hrabové (09.06.2018)
Hliník (???)

Najbližšie zasadnutie ŠDK sa uskutoční dňa 16. 5. 2018 o 16:00 v sídle ObFZ Žilina.

2.KR – predseda Juraj Krajči, zasadnutie dňa 9.5.2018

1.    Zmeny DL č.21:

image
Autor: KR
Zdroj: obfzza

2.    Ospravedlnenia rozhodcov:
Žitník: 12.5., 27.5.,-celý deň; 6.5., 20.5., 3.6., 9.6., do 13:00
Takáč: 12.05. od 13:00, 19.05. od 13:00, 26.05. od 13:00, 02.06. od 13:00, 09.06. od 13:00, 17.06. do 14:00
Kmetík: pracovné dni, Hrivo: prac. dni, Poštek: celá jarná časť, Hrobárik D.:  stredy do 16:00, Čupec: 17.5.-3.6., Botka: 19 a 20.5, Matula: prac. dni do 16:00
Žeriava: prac. dni a 12.5., Dikoš: 10-13.5., Martinec st.: prac. dni a soboty, 13.5., Bříza: 11, 12 a 13.5., Charbuliak: 7-13.5., Masiarik: do odvolania,
Foltán: 19-20.5., Hollý: 11-13.5.,Kuba Rastislav: 13.5., Žiak: 13.5.,
Vaškovič: 12,13, 19, 25 a 27.5., Milo: 12.5., Zemiak: 12 a 13.5., Nemček 12.5., Holeš 8.5.-5.6., Hýllová 18.5.-20.5.

3.    KR zdôrazňuje, že v prípade ospravedlnení je ich nutné posielať mailom do pondelka do 12:00 na mail: delegovanieobfzza@gmail.com, v mimoriadnych prípadoch (medzi pondelkom a víkendom) telefonicky predsedovi KR, prípadne podpredsedovi KR s následným vydokladovaním dôvodu.

4.    Žiadame rozhodcov, aby v prípade ak sa na MFS dostavia a stretnutie sa z akýchkoľvek dôvodov nezačne, aby túto skutočnosť uviedli prostredníctvom podania na komisiu rozhodcov v ISSF. V opačnom prípade im nebudú môcť byť vyplatené financie za dané stretnutie.

5.    KR oznamuje rozhodcom, že v poradí druhý praktický tréning sa uskutoční 5.6.2018 (utorok) na štadióne ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka. Začiatok je plánovaný na 16:00 a ukončenie o 18:00.
Pozvánky budú vybraným R doručené mailom v najbližších dňoch. Prihlásiť sa dobrovoľne vopred je možné na email: krobfzza@gmail.com. Je potrebné si priniesť športové oblečenie (odporúčame kraťasy s vreckom, píšťalku, zástavky, žltú a červenú kartu). Šatne budú zabezpečené.

6.    KR pripomína rozhodcom, že podľa Rozpisu súťaží 2017/2018 je ich povinnosťou dostaviť sa na stretnutie mládeže 30 minút pre začiatkom stretnutia a na stretnutie dospelých 45 minút pre začiatkom stretnutia.
Rovnako podľa RS 2017/2018 je povinnosťou rozhodcu uzatvoriť Zápis o stretnutí do 1 hodiny po skončení stretnutia, v odôvodnených prípadoch (porucha internetu, ...) doma do 24:00 hod. v deň konania stretnutia. KR týmto žiada rozhodcov o dodržiavanie týchto usmernení pod následkom disciplinárnych opatrení.

3. TMK – predseda Ján Capko

TMK ObFZ Žilina žiada všetky kluby, ktoré majú výborných hráčov aby ich nahlásili p. Capkovi 0903 644 165 roč. 2006, ktorý budú reprezentovať ObFZ Žilina na medzioblastnom futbalovom turnaji mladších žiakov v Kysuckom Novom Meste. Turnaj sa uskutoční 29.5.2018 o 9.30 hod.

Vážení  tréneri  nezabúdajte, že sa blíži termín konania  doškoľovacieho seminára trénerov SsFZ:  UEFA GRASSROOTS C licencie a UEFA B licencie

Dátum konania seminára:  24. jún 2018, 
Miesto konania seminára:  Žilina, 
ak máte záujem o seminár zašlite prihlášku na adresu: jancapkoapm@zoznam.sk, dĺžka seminára  5 hodín. Prihláška sa nachádza na stránke : ObFZ  Žilina /Dokumenty/.

Futbalové kluby, pozor !! 

MŠK Žilina a Oblastný futbalový zväz Žilina v spolupráci so Žilinským večerníkom pre vás pripravili jedinečnú šancu zmerať si sily s hráčmi MŠK Žilina rovnakej vekovej kategórie priamo na hlavnom štadióne a vyhrať skvelé ceny! 
Ďalšie informácie najdete : 
https://www.futbalzilina.sk/news/futbalova-sutaz-msk-obfz-a-zilinsky-vecernik/ 

4. Sekretariát  -  ObFZ

Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov. 


Ing. Igor  KRŠKO   v.r.                            Milan MATEJČÍK   v.r.
predseda ObFZ                                       sekretár ObFZ

Prečítané: 110x