Úradná správa č. 8 2017/2018
24.09.2017, Matej Krško

Úradná správa č. 8 2017/2018

ŠDK upozorňuje FK na nové znenie ustanovenia čl. 48 ods. 1 súťažného poriadku SFZ podľa ktorého „V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov v súťažiach riadených SFZ môže družstvo striedať najviac 3 hráčov. V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov v súťažiach riadených RFZ a ObFZ a v súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii žien môže družstvo striedať najviac 5 hráčov.“

ŠDK upozorňuje FK na rozhodnutie VV ObFZ Žilina, v zmysle ktorého v prípade omeškania FK s úhradou MZF do 7 kalendárnych dní od dátumu jej splatnosti vrátane sa FK potrestá pokutou 50 EUR. V prípade, že FK bude s úhradou MZF v omeškaní o viac ako 7 dní od dátumu splatnosti a zároveň odohrá v čase nezaplatenia MZF súťažné stretnutie, ŠDK pristúpi  k odpočítaniu troch bodov družstvu klubu najvyššej súťaže najvyššej vekovej kategórie za každé stretnutie, ktoré odohrá počas neuhradenia mesačnej zbernej faktúry klubom bez ohľadu na výsledok v zmysle čl. 83 ods. 1 Súťažného poriadku. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania sumy na účet SFZ.

1. ŠDK - predseda Peter VACHAN, zasadnutie dňa 20.09.2017

Vylúčený po 2. ŽK. DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie (s. s.) nepodmienečne podľa DP čl. 37/3:
80.    Erik Kantorík, 1298829, TJ Divina, od 16.9.2017, 5 EUR
81.    Jozef Játy, 1322540, Kotešová, od 16.9.2017,  5 EUR
82.    Matej Ondráš, 1306921, Nezbudská Lúčka, od 16.09.2017, 10 EUR
83.    Marek Káčer, 1243451, Mojš, od 16.09.2017, 10 EUR
84.    Juraj Albert, 1173550, Ďurčiná, od 16.09.2017, 10 EUR
85.    Miroslav Mravec, 1231970, Nededza, od 16.09.2017, 10 EUR
86.    Ján Vantúch, 1176200, Stráža, od 16.09.2017, 10 EUR  

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 17 DP a podľa DP čl. 71 ods. 1 a 71 ods. 2/a, b:

87.    Monika Zaťurová, 1351616, Strečno, 1 s.s. N od 18.09.2017 podľa DP čl. 46/1a, 2,  5 EUR 
88.    Filip Šmehyl, 1233116, Dolná Tížina, 3 s.s. N od 16.09.2017 podľa DP čl. 49/1a,2a, 10 EUR 
89.    Milan Chládek, 1296449, Babkov,  4 týždne N od 15.09.2017 podľa DP čl. 49/1b, 2b, 10 EUR 
90.    Ján Vantúch, 1176200, Stráža, 6 týždňov od 16.09.2017 podľa DP 48/1c, 2b, DS si menovaný vykoná po vykonaní trestu podľa U 86, 10 EUR 

Disciplinárne oznamy:
91.    ŠDK trestá FK Bytčica – žiaci pokarhaním za oneskorený príchod na MFS, 10 EUR
92.    ŠDK žiada FK Bánová „B“ o podrobné písomné stanovisko a identifikáciu diváka, ktorý sa dopustil HNS v MFS 2. kola I. DT dospelých Bitarová – Bánová „B“ do 26.09.2017, 10 EUR
93.    ŠDK trestá FK Bytčica pokutou 20 EUR podľa RS 87.11 za spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia 2. kola I. DT dospelých Bytčica – Gbeľany, 10 EUR
94.    ŠDK trestá FK Bytčica pokutou 20 EUR a úhradou polovice nákladov na delegované osoby podľa RS 87.11 za spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia 7. kola I. DT dospelých Bitarová - Bytčica, 10 EUR

Športovo – technické oznamy:
95.    ŠDK kontumuje MFS 2. kola I. DT dospelých Bytčica – Gbeľany v prospech FK Gbeľany podľa SP 82/1g, výsledok 0:7 ponecháva v platnosti.
96.    ŠDK kontumuje MFS 7. kola I. DT dospelých Bitarová - Bytčica na 3:0 v prospech FK Bitarová podľa SP 82/1g.
97.    ŠDK trestá FK Krasňany pokarhaním za nepredloženie súpisky prípraviek v požadovanej lehote, 10 EUR
98.    ŠDK trestá FK Terchová pokarhaním za nepredloženie súpisky prípraviek v požadovanej lehote, 10 EUR
99.    ŠDK trestá FK Teplička nad Váhom pokarhaním za nepredloženie súpisky prípraviek v požadovanej lehote, 10 EUR

Súťaž prípraviek:
Súpisky pre súťaž prípraviek zatiaľ nepredložili: Krasňany, Terchová, Teplička nad Váhom. ŠDK vyzýva vyššie uvedené kluby na ich predloženie najneskôr do 27.09.2017 do 18:00 hod !!! Súčasťou súpisky budú aj mená vedúceho príp. aj trénera s telefonickým kontaktom na zodpovednú osobu.

ŠDK oznamuje FK, že FK Mojš sa odhlásil zo súťaže prípraviek. Z uvedeného dôvodu bude družstvo OŠK Rudina presunuté do Terchovskej skupiny s termínom turnaja 14.10.2017.

Skupiny a termíny turnajov (s vyššie uvedenou zmenou):

Bytčianska:
Hliník (09.09.2017)
Hrabové (23.09.2017)
Bitarová (28.10.2017)
Dolný Hričov (07.10.2017)
Horný Hričov (21.10.2017)

Terchovská:
Rudina (14.10.2017)
Kotrč. Lúčka (23.09.2017)
Krasňany (21.10.2017)
Terchová (09.09.2017)
Teplička nad Váhom (28.10.2017)

Prímestská:
Nededza (09.09.2017)
Rosina (07.10.2017)
Bytčica (21.10.2017)
Bánová (28.10.2017)
Hôrky (23.9.2017)

Rajecká:
Raj. Teplice (07.10.2017)
Stráňavy (09.09.2017)
Strečno (23.09.2017)
Podhorie (21.10.2017)
Zbyňov (28.10.2017)

Zmeny termínov súťažných stretnutí:

Súťaž

Kolo

Domáci

Hostia

Termín

I. trieda dospelí

3

Stráža

Bitarová

5.11.2017 o 13,30

 

4

Kolárovice

Stráža

29.9.2017 o 15,30

 

7

Bánová B

Horný Hričov

20.10.2017 o 15,00

 

7

Stráža

Kotešová

20.10.2017 o 15,00

 

7

Kolárovice

Považský Chlmec

13.10.2017 o 15,30

 

9

Nededza

Veľké Rovné

30.9.2017 o 10,30

 

10

Horný Hričov

Kolárovice

4.11.2017 o 13,30

 

 

 

 

 

II. trieda dospelí

7

Hliník

Hvozdnica

29.9.2017 o 16,00

 

7

Hlboké

Rašov

29.9.2017 o 16,00

 

7

Hôrky

Jablonové

5.11.2017 o 13,30

 

7

Dlhé Pole

Petrovice

5.11.2017 o 13,30

 

7

Nezb. Lúčka

Krasňany

4.11.2017 o 13,30

 

 

 

 

 

III.A trieda dospelí

1

Podhorie

Babkov

6.10.2017 o 16,00

 

7

Lietava

Trnové

5.11.2017 o 13,30

 

7

Babkov

Ďurčiná

29.9.2017 o 15,00

 

 

 

 

 

III.B trieda dospelí

7

Ovčiarsko

Hrabové

27.9.2017 o 16,30

 

 

 

 

 

I. trieda dorast

3

Hôrky

Bitarová

5.10.2017 o 16,00

 

7

Hlboké

Hvozdnica

28.9.2017 o 16,00

 

7

Hôrky

Kotešová

4.11.2017 o 13,30

 

7

Bitarová

Bytčica

28.9.2017 o 16,00

 

9

Lietava

Veľké Rovné

30.9.2017 o 11,00

 

9

Terchová

Kotešová

30.9.2017 o 15,00

 

 

 

 

 

II. trieda dorast

7

Podhorie

Trnové

29.9.2017 o 16,30

 

7

Turie

Dolný Hričov

29.10.2017 o 11,30

 

 

 

 

 

I. trieda žiaci

7

Hôrky

Rajecké Teplice

5.11.2017 o 10,00

 

7

Dlhé Pole

Zbyňov

27.9.2017 o 16,00

 

9

Nededza

Veľké Rovné

28.9.2017 o 16,30

 

9

Zbyňov

Bytčica

3.10.2017 o 16,00

 

 

 

 

 

II.B trieda žiaci

7

Kolárovice

Považský Chlmec

6.10.2017 o 16,00

 

 

 

 

 

I. trieda mladší žiaci

1

Strečno

Rajecké Teplice

21.10.2017 o 10,00

 

5

Rosina

Predmier

21.9.2017 o 16,30

2. KR – predseda Libor Kolibač, zasadnutie dňa 20.9. 2017.

KR oznamuje prihláseným  adeptom na školenie rozhodcov, že jeho začiatok stanovuje na 29.9.2017, o 16.00 hod. v priestoroch ObFZ Žilina. Záujemcovia sa ešte stále môžu prihlásiť na MT 0908 903 264, resp. 0903 620 054. Touto cestou upozorňujeme kluby, na plnenie počtu R, v jednotlivých súťažiach, podľa RS ObFZ Žilina.

KR  predvoláva na svoje zasadnutie dňa 23.9.2017 o 16.00 hod. R Holeš a R Zemiak. R Holeš prinesie originál zápisu o stretnutí z MFS Lietava – Trnové, zo dňa 17.9.2017. 
KR po schválení  Vv ObFZ, zaradilo na nominačnú listinu delegátov ObFZ  Žilina p. Vladimíra Hrivu,

Ospravedlnenia: 
Vaškovič – 24.9.,Veselý – 21.- 30.9, Závodský – 30.9., Zemiak – 23.-4.9., Heidler – do konca JČ, Mihálik – 23.- 24.9. do 14.00 hod., Hollý – 23.9., Matula – 23.9. do 14.00 hod., Milo – 23.-24.9., Martinec J. /DZ / - 23.9.- 10.10., Blaško- 23.-24.9.2017.

Zmena DL č.10 :
Kunerad – Babkov / žiaci / - Kmetík za Kaštan
K. Poruba – Lietava / žiaci / - Kaštan za Kmetík
V. Rovné – P. Chlmec / muži / - Krajči z Kuba
Kotešová – Bitarová / muži / - Kuba za Krajči
Hvozdnica – Hôrky / dorast / - Kaštan za Vaškovič
Nededza – V. Rovné / žiaci / - 9.kolo,28.9,o 16.30 hod. – Milo
KŠK Žilina  –  Zádubnie  /žiaci/  -  odložené
Na všetky ostatné dohrávky, v termíne do 28.9.2017, platia pôvodné delegácie!

3. TMK – predseda Ján Capko

TMK ObFZ  Žiilna pripravuje školenie trénerov   UEFA Grassroots C licencie,  ktoré sa uskutoční  v Žiline. Cena za školenie sa bude odvíjať od počtu prihlásených adeptov. Prednášať budú lektori z  TMK SsFZ, ktorí to môžu prednášať. Predpokladaný termín : Po skončení jesennej časti súťaže. Prihlásiť sa môžete u  p. Capku č.t. 0903 644 165. 
 
TMK ObFZ  Žilina pripravuje turnaj prípraviek  v Korni, ktorý sa uskutoční dňa 17.11.2017. Zúčastniť sa môžu chlapci roč. 2008 a mladší. Štartovné sa bude odvíjať podľa počtu prihlásených družstiev. Prihlásiť sa môžete u p. Matejčíka č.t. 0908 903 264, ktorý poskytne bližšie informácie.

4. Hospodárska komisia – predseda Mgr. Anna Psotná.
    
Neuhradené  MZF  za mesiac  august  ku dňu 18.9.2017:

Ďakujeme za úhradu faktúr v lehote splatnosti !

5. Sekretariát  -  ObFZ

Pre FK  / ktoré hrajú dvojičkovú súťaž / sú pripravené k prevzatiu medaile pre najlepšieho hráča zápasu. Medaile si môžete prevziať počas úradných hodín na sekretariáte ObFZ Žilina.

Každý klub / ktorého družstvo štartuje v súťaží ObFZ / si môže prevziať 1ks RS 2017/2018 v tlačenej forme na sekretariáte počas stránkových hodín.

Upozorňujeme FK, že na základe čl. 12/8 RaPP po skončení tohto registračného obdobia nie je možné podávať až do začiatku zimného registračného obdobia žiadosti o registráciu hráča, staršieho ako 12 rokov (základná registrácia).

Registračné obdobia:

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach:

od 1.7. do 31.7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
od 18.7. do 30.9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením).


Ing. Igor  KRŠKO   v.r.                            Milan MATEJČÍK   v.r.
predseda ObFZ                                       sekretár ObFZ

Prečítané: 32x