Volebná konferencia ObFZ
23.10.2017, Matej Krško

Volebná konferencia ObFZ

Dňa 20.10.2017 sa konala Volebná konferencia ObFZ Žilina za účasti viacerých zaujímavých hostí.

Delegáti volili Predsedu ObFZ, Predsedu Revíznej komisie, Predsedu OdvolacejKomisie, zástupcov ObFZ na Konferenciu SFZ, členov Výkonného výboru ako aj delegátov na Riadnu konferenciu ObFZ.

Výsledky volieb:

Predseda ObFZ Žilina: Igor Krško, Predseda Revíznej komisie: Milan Dolník,Predseda Odvolacej komisie. Jozef Hrivík, členovia Výkonného výboru ObFZ: Peter Vachan, František Vorel, Pavel Papaj, Milan Meliš. Kompletné výsledky volieb sú na stránke: www.futbalzilina.sk.

Našou Volebnou konferenciou (spoločne s Konferenciou TFZ v Martine) sa začal "maratón" volieb vo futbalovom hnutí po celom Slovensku. Začína sa na úrovni Oblastných futbalových zväzov, pokračuje voľbami v regionálnych FZ a vyvrcholí Konferenciou SFZ a voľbou PREZIDENTA SFZ. Volebnej konferencie sa ako hostia zúčastnili vrcholní predstavitelia SFZ: Ján KOVÁČIK - prezident SFZ, Karol BELANÍK - viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy, Jozef PARŠO - viceprezident SFZ pre amatérsky futbal a predseda Stredoslovenského futbalového zväzu, Ivan KOZÁK - prezident Únie ligových klubov, Jozef ANTOŠÍK - majiteľ MŠK Žilina, Michal MERTINYÁK - výkonný riaditeľ ÚLK, Juraj JÁNOŠÍK - predseda Bratislavského futbalového zväzu, Ján LETKO - šéf IT SFZ, Stanislav ŠPILA - predseda ObFZ Kysúc, Igor REPA - predseda ObFZ Liptovský Mikuláš a bývalý legendárny dlhoročný sekretár ObFZ - p. Mária GAŠKOVÁ

Účasť "špičiek"slovenského futbalu je dôkazom, že ObFZ Žilina patrí k dôležitým článkom SFZ a menovaní prišli podporiť našu Volebnú konferenciu.

Prečítané: 163x